Valdresslekt

 

Filer på Valdresslekt

 

 

Aurdal Prestegjeld 1692 - 1808

Slidre Prestegjeld 1724 - 1848

 

Vang Prestegjeld

 

 

 

 

Døpte Aurdal 1692-1730

Døpte i Slidre (ikke korrekturlest) 

 

 

 

 

Døpte Aurdal 1730-1763

Begravde Aurdal 1692-1730

Døpte Slidre Pgjeld 1724-1814

 

 

 

 

 

 

 

Begravde Aurdal 1730-1763

  

 

 

 

Begravde Aurdal 1763-1782

 

 

 

 

 

 

Konfirmerte Aurdal 1805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gifte Aurdal 1692-1763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gifte Aurdal 1763-1781

 

 

 

 

 

 

Gifte Aurdal 1781-1800

 

Gifte Aurdal 1800-1807

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Nord-Aurdal

Aurdal Sogn

Svennes Sogn

Ulnes Sogn

Skrautvål Sogn

 Døpte N.-Aurdal 1781-1800

Døpte N.-Aurdal 1800-1807

Døpte N.-Aurdal 1828-1841

Døpte i N.-Aurdal 1842-1863

Døpte N.Aurdal 1863-1882

Gifte

Gifte i Nord-Aurdal 1808-1815

Gifte i Nord-Aurdal 1816-1828

Gifte Nord-Aurdal 1828-1841

Gifte Nord-Aurdal 1842-1922

Begravde

Døypte Aurdal-klok 1842-1932

 

 

 

Begravde Aurdal 1842-1863

Begravde Aurdal 1881-1917

Konfirmerte

Konfirmerte i Nord-Aurdal 1809-1815

Konfirmerte N.-Aurdal 1842-1882

Konfirmerte i Strand 1883-1896

 

Døpte Svennes  1882 1896

Døpte Svennes 1895-1938

 

Begravde Svennes 1842-1863

 

Begravde Svennes 1882-1896

 

Begravde Svennes 1697-1936

Døpte Ulnes 1882-1901

Døpte Ulnes 1901-1935

Begravde Ulnes 1842-18633

Begravde Ulnes 1881-1936

Døpte Skrautvål 1887-1896

Døpte Skrautvål 1897-1935

 

Begravde Skrautvål 1842-1863

 

Begravde Skrautvål 1882-1936

 

 

Begravde i Nord-Aurdal 1807-1815

Begravde Nord-Aurdal 1815-1828

Begravde Nord-Aurdal 1828-1841

Begravde Nord-Aurdal 1862-1882

Utflytting Nord-Aurdal

Oversikt over kirkebøker i Valdres og status for avskrift


Materiale som andre har registrert

Materiale som dekker alle kommuner

Manntall 1663-66 for Valdres prosti

Emigrasjonsprotokoller

1886 Matrikkel

1950 Matrikkelutkast

Borgerlig vigde i Hedmark og Oppland, 1856-1920

O. Rygh- Norske Gaardnavne

 

Diplomatarium Norvegicum (DOK).

 

 

 

 

 

 

Folketellinger

 

Sør-Aurdal

Nord-Aurdal

Etnedal

Østre Slidre

Vestre Slidre

Vang

Folketelling Aurdal 1801

Folketelling Aurdal 1801

Folketelling Aurdal 1801

Folketelling Slidre 1801

Folketelling Slidre 1801

Folketelling Vang 1801

 

 

 

 

Folketelling N.-Aurdal 1865

Folketelling N. Aurdal 1875

Folketelling N.-Aurdal 1900

Folketelling N.-Aurdal 1910

 

Folketelling Etnedal 1910

Etnedal fra 1894

Kirkebøker før 1894; se Sør-Aurdal og Nord-Aurdal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sør-Aurdal

Reinli

Bagn

Begnadalen

Hedalen

Døpte S.Aurdal 1877-1885

Døpte Sør-Aurdal 1825-1840

Døpte Sør-Aurdal 1841-49 

Døpte Sør-Aurdal 1865-80 (LDS)

 

 

 

Døpte Reinli 1849-1876

Døpte Reinli 1877-89 (LDS)

Døpte Bagn 1877-89 (LDS)

Døpte Bagn 1894-1924

Døpte i Bagn sokn 1894 - 1924

Bagn 1894

Døpte Begndal 1876-89 (LDS)

Døpte Begnadalen 1894-1921

 

 

Døpte Hedalen  1849-1876

Døpte Hedal 1877-89 (LDS)

 

Øystre Slidre

Døpte Slidre 1724-1814

Døypte Slidre 1830-1848

Gifte Slidre 1725.1814

Begravde Slidre 1725-1814

Utflytta frå Valdres 1816-1867

Døpte Østre Slidre 1848-78 (LDS)

Døpte Volebu 1866-86 (LDS)

Gifte Slidre 1815-1848

Viede Østre Slidre 1849-74 (LDS)

Viede Volebu 1849-74 (LDS)

Vestre Slidre

Døpte Slidre 1724-1814

 

Gifte i Slidre 1725-1814

Gifte Slidre 1815-1848

Gravlagde i Slidre 1725-1814 

 

Utflytta frå Valdres 1816-1867

Viede Vestre Slidre 1877-85 (LDS)

 

 

Vang

Begravde i Vang, Valdres 1730-1796

Utflytta frå Valdres 1816-1867

Begravde Vang 1814-1831