Valdresslekt

 

Tilbake til framsida


Kirkebøker i Valdres

Dette stoffet er henta fra Riksarkivet.

Kirkebøker som er ferdige, eller registreres nå, er markert med rødt.

63 Aurdal

Aurdal var ett prestegjeld fram til 1805. Ved reskript 29.11.1805 og virkning fra samme dag, ble prestegjeldet delt i Nord-Aurdal prestegjeld og Sør-Aurdal prestegjeld. Embetshandlinger etter 29.11.1805 må derfor søkes i de to prestegjeldene.

Kirkebøker etter 1805; Se 66 Nord-Aurdal og 64 Sør-Aurdal.


Ministerialbøker

1-3 1692-1730 23 F/D. Forl/V. Introduksjon. Kommunikanter. OS. Alfabetisk register over begravelser, ordnet på fornavn og gardsnavn.

Begravde ligger på Digitalarkivet

Gifte ligger på Digitalarkivet

4 1730-1763 13 F/D. K 1736-1762. Forl/V. Introduksjon. OS til nov.1762.

Begravde ligger på Digitalarkivet

Gifte ligger på Digitalarkivet

Døpte 1730-1739 Ferdig, utlagt Digitalpensjonatet

Døpte 1739-1763 under registrering /korrektur

5 1763-1781 07 F/K. Forl/V. D til nov.1778. Introduksjon. OS til juni 1777. Alfabetisk register.

Begravde 1763-1778 ligger på Digitalarkivet

6 1781-1800 06 F/D. K 1782-1804. Forl/V. Introduksjon. OS 1782-1794.

7 1800-1808 04 Aurdal prestegjeld 1800-1806, Nord-Aurdal prestegjeld 1807-1808. F/D. K fra juli 1805. Forl/V. Introduksjon.

 


 

64 Sør-Aurdal

Aurdal var ett prestegjeld fram til 1805. Ved reskript 29.11.1805 og virkning fra samme dag, ble prestegjeldet delt i Nord-Aurdal prestegjeld og Sør-Aurdal prestegjeld. Sør-Aurdal prestegjeld skulle da bestå av Bagn sokn, Reinli, Bruflat og Hedalen annekssokn. Embetshandlinger før 29.11.1805 må derfor søkes i Aurdal sokneprestembete. Ved kgl. res. 30.12.1857 med virkning fra 1.7.1858 ble gardsnummer 143 og 144 overført fra Land til Bruflat sokn i Sør-Aurdal prestegjeld. Ved kgl. res. 21.12.1893 med virkning fra 1.1. 1894 ble Bruflat sokn i Sør-Aurdal prestegjeld og Nord-Etnedal sokn i Nord-Aurdal prestegjeld slått sammen til det nyopprettede Etnedal prestegjeld.

Inndeling pr. 1.1. 1992: Sør-Aurdal eller Bagn med Leirskogen kapell, Reinli med Reinli kapell, Begnadalen og Hedalen.

Kirkeboka for Bruflat sokn 1849-1876 gikk tapt våren 1945. Kirkebøker før 1807; se 63 Aurdal.


Ministerialbøker

0 1866-1872 04 F/V/D/Df. Utdrag av kirkeboka for Sør-Aurdal (rekonstruert).

1 1807-1815 02 F/K/V/D. Introduksjon. Kopibok 1859-1861.

2 1815-1825 08 F/V/D. K fra 1816. Avgang/Tilgang 1816-1825. Vaks 1818-1840.

3 1825-1840 08 F/V/D. K fra 1826. Avgang 1826-1840. Tilgang 1826-1839.

Døpte er registrert, se Digitalpensjonatet

4 1841-1849 11 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks til sept.1848. Dr.

Døpte er registrert, se Digitalpensjonatet

5 1849-1876 09 Bagn sokn. F/V. K fra 1850. D til jan.1878. Df. Innf 1850-1871. Utf 1850-1876. Vaks 1849-1858. Dr til okt.1862.

6 1849-1876 05 Reinli sokn. F/D. K/V fra 1850. Df. Innf 1851-1869. Utf. Vaks 1849-1864. Dr til des.1865.

Døpte er registret, se Digitalpensjonatet

7 1849-1876 08 Hedal sokn. F/V/D. K fra 1850. Df. Innf 1849-1874. Utf 1850-1876. Vaks 1849-1861. Dr 1849-1858 og 1870-1876.

Døpte er ferdig registrert se Digitalpensjonatet

8 1877-1885 10 F/K/V/D. Df. Innf 1881-1883. Utf. Dr.

9 1886-1906 08 Bagn sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1886-1887. Utf 1886-1888. Dr.

10 1886-1906 04 Reinli sokn. F/K/V/D. Df. Utf 1886. Dr 1886-1892.


Klokkerbøker

1 1815-1826 07 F/V/D. K fra 1816. Avgang/Tilgang 1816-1826.

2 1826-1840 07 F/V/D. K 1827-1838. Avgang 1827-1843. Tilgang 1827-1839.

3 1862-1893 03 Begnadalen sokn. F/D. Df.

4 1865-1893 03 Hedal sokn. F/D. Df.

5 1866-1893 04 Bagn sokn. F/D. Df.

6 1866-1893 02 Reinli sokn. F/D. Df.

7 1866-1893 04 Bruflat sokn. F/D. Df.

8 1894-1921 04 Begnadalen sokn. F/K/V/D. Df 1897-1918.

Døpte er registrert, det er utlagt til 1910, se Digitalpensjonatet

9 1894-1924 07 Bagn sokn. F/V/D. K til mai 1921. Df 1894-1918. BV 1912.

Døpte  er registrert, det er utlagt til 1910 se Digitalpensjonatet

10 1894-1929 04 Reinli sokn. F/K/V/D. Df 1896-1918.

17 1894-1923 04 Hedal sokn. F/V. K til mai 1924. D til juni 1924. Df 1895-1920.

 


 

65 Etnedal

Aurdal var ett prestegjeld fram til 1805. Ved reskript 29.11.1805 og virkning fra samme dag, ble prestegjeldet delt i Nord-Aurdal prestegjeld og Sør-Aurdal prestegjeld. Sør-Aurdal prestegjeld skulle da bestå av Bagn sokn, Reinli, Bruflat og Hedalen annekssokn. Embetshandlinger før 29.11.1805 må derfor søkes i Aurdal sokneprestembede. Ved kgl. res. 30.12.1857 med virkning fra 1.7.1858 ble gardsnummer 143 og 144 overført fra Land prestegjeld til Bruflat sokn i Sør-Aurdal prestegjeld. Ved kgl. res. 21.12.1893 med virkning fra 1.1. 1894 ble Bruflat sokn i Sør-Aurdal prestegjeld og Nord-Etnedal sokn i Nord-Aurdal prestegjeld slått sammen til det nyopprettede Etnedal prestegjeld. Embetshandlinger mellom 29.11.1805 og 1.1.1894 må derfor søkes i Nord- og Sør-Aurdal sokneprestembeter. Ved kgl. res. 29.1.1932 ble grensa mellom Nordre Land og Etnedal fastsatt. Ved kgl. res. 13.3.1936 ble gardsnummer 39.2, 40.4 og 41.2 overført fra Nordre Land kommune til Etnedal kommune. Samtidig ble en del av gardsnummer 26.2 i Etnedal overført til Nordre Land kommune. Inndeling pr. 1.1.1992: Etnedal eller Bruflat og Nord-Etnedal.

Kirkebøker før 1894; se 64 Sør-Aurdal og 66 Nord-Aurdal.


Klokkerbøker

II 1 1894-1911 03 Nord-Etnedal (Thon) sokn. F/V/D. K fra april 1895. Df.

II 2 1912-1934 03 Nord-Etnedal (Thon) sokn. F. Dødf. (1916 og 1927). K/V/D. "NY!"

 


 

66 Nord-Aurdal

Aurdal var ett prestegjeld fram til 1805. Ved reskript 29.11.1805 og virkning fra samme dag, ble prestegjeldet delt i Nord-Aurdal prestegjeld og Sør-Aurdal prestegjeld. Nord-Aurdal prestegjeld skulle da bestå av Aurdal hovedsokn, samt Ulnes, Svenes og Skrautvål annekssokn. Embetshandlinger før 29.11.1805 må derfor søkes i Aurdal sokneprestembete. Ved kgl. res. 21.12.1893 med virkning fra 1.1. 1894 ble Bruflat sokn i Sør-Aurdal prestegjeld og Nord-Etnedal sokn i Nord-Aurdal prestegjeld slått sammen til det nyopprettede Etnedal prestegjeld.

Inndeling pr. 1.1. 1992: Nord-Aurdal eller Aurdal, med Tisleidalen kapell. Svenes, Ulnes, og Skrautvål, med Tingnes kapell.

Kirkebøker før 1808; se 63 Aurdal.

Ministerialbøker

1 1808-1815 03 F/V. K fra juli 1809. D fra jan.1809. Introduksjon.

Viede ferdig registrert, utlagt på valdresslekt.no

Begravd 1807 – 1815 er ferdig, lagt ut på Valdresslekt.no

Konfirmerte 1805-1808 er registrert, er lagt ut på Digitalpensjonatet

Konfirmerte 1809-1815 er registrert, utlagt på Digitalpensjonatet

2 1816-1828 08 F/V/D. K til sept.1827. Avgang. Tilgang 1816-1823.

Viede er registrert, er ferdig, utlagt på Valdresslekt.no

Begravde er registrert, klar for korrektur

3 1828-1841 09 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks. Dr 1828-1839.

Døpte blir registrert nå.

Begravde er ferdig registrert, klar for korrektur.

Viede er registrert nå, klar for korrektur.

4 1842-1863 06 Aurdal sokn. F/K/V/D. Innf 1842-1861. Utf 1843-1863. Vaks 1843-1853. Dr 1842-1852.

5 1842-1863 04 Svennes sokn. F/K/V/D. Innf 1843-1859. Utf 1842-1862. Vaks 1845-1849. Dr 1845-1852.

6 1842-1863 04 Ulnes sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1844-1859. Utf 1842-1862. Vaks 1846 og 1849.

7 1842-1863 06 Skrautvål sokn. F/K/V/D. Innf 1843-1861. Utf 1843-1862. Vaks 1842-1855. Dr 1842-1855.

Døpte blir registrert nå.

8 1863-1875 15 F/V. K fra juni 1864. D til jan.1876. Df. Innf 1863-1874. Utf 1862-1875. Vaks 1863-1865. Dr.

9 1876-1882 06 F/K/V/D. Df. Utf/Innf. Dr.

10 1883-1896 02 Strand sokn. F/K/V/D. Df. Utf.

11 1883-1896 02 Ulnes sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1884. Utf.

12 1883-1895 03 Skrautvål sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1887. Utf.

13 1883-1895 04 Aurdal sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1885-1886. Utf. Dr t.o.m. mars 1887.

14 1896-1912 05 Aurdal sokn. F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Innm/Utm.


Klokkerbøker

1 1834-1887 13 Nord-Aurdal prestegjeld 1834-1841, Skrautvål sokn 1842-1887. F. K til juni 1886. V til des.1885. D des.1833-des.1886. Df. Vaks 1842-1843. Dr 1842-1855. Innf 1843-1858. Utf 1842-1854.

Nord-Aurdal 1834-1841, Døpte er registrert, utlagt på valdresslekt.no

2 1842-1877 08 Aurdal sokn. F/K/V. D fra des.1841. Df. Innf 1842-1859. Utf 1843-1861. Vaks 1843-1853. Dr 1842-1852.

Er ferdig med døpte.  Utlagt på valdresslekt.no

3 1842-1882 06 Svennes sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1843-1857. Utf 1842-1852. Kommunikanter 1842-1883. Dr 1842-18...

4 1842-1882 06 Ulnes sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1844-1851. Utf 1842-1853. Vaks 1846 og 1849. Dr 1842-1852.

5 1876-1895 03 Nord-Etnedal sokn. F/D. K 1877-1890. V 1877-1894.

6 1878-1892 05 Aurdal sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1875 og 1880. Utf 1878-1880.

Er ferdig med døpte. Utlagt på valdresslekt.no

7 1883-1910 04 Svennes sokn. F/K/D. V fra mars 1884. Df fra 1886.

8 1883-1916 05 Ulnes sokn. F fra des.1882. K/V. D fra des.1881. Df 1887-1915.

9 1887-1896 02 Skrautvål sokn. F til mai 1897. K/V. D til feb.1897. Df.

10 1892-1907 03 Aurdal sokn. F/V/D. K fra april 1893. Df 1895-1906.

Er ferdig med døpte., utlagt Valdresslekt.no

11 1897-1918 04 Skrautvål sokn. F/D. K til mai 1916. V fra okt.1898. Df til 1916.

12 1907-1920 05 Aurdal sokn. F/V/D. K fra april 1908. Df.

Er ferdig med døpte. Utlagt på valdresslekt.no

15 1918-1935 04 Skrautvål sokn. F. Df  (1919-1925). K (fra april 1917). V/D

16 1920-1932 05 Aurdal sokn. F/V/D. K fra april 1921. Df 1921-1926.

Døpte er registrert, utlagt på Valdresslekt.no

 


67 Slidre

Slidre var ett prestegjeld fram til 1848. Ved kgl. res. av 16.10.1848 med virkning fra samme dato, ble prestegjeldet delt i Øystre og Vestre Slidre. Embetshandlinger etter 16.10.1848 må derfor søkes i de to nye prestegjeldene.

Kirkebøker etter 1848; se 69 Øystre Slidre og 68 Vestre Slidre.


Ministerialbøker

1 1724-1814 17 F. K fra okt.1736. Forl til 1799. V. D fra april 1725. OS april 1725-mai 1768.

Døpte mangler korrektur, utlagt Valdresslekt.no

Gifte i Slidre 1725-1814

Gravlagde i Slidre 1725-1814

2 1814-1830 13 F/D. K fra juli 1815. V fra jan.1815. Avgang 1815-1826. Tilgang 1815-1827.

3 1831-1843 06 Slidre, Lomen og Røn sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1838-1842. Utf 1835-1847. Vaks 1841-1843. Dr.

4 1831-1848 06 Hegge, Rogne og Volbu sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1848. Utf 1835-1848. Vaks 1843-1848. Dr.


Klokkerbøker

1 1814-1838 10 Slidre, Lomen og Røn sokn. F/K/V/D. Avgang 1816-1822. Tilgang 1815-1822.

2 1814-1839 08 Hegge, Rogne og Volbu sokn. F/V/D. K til juli 1838.

 


68 Vestre Slidre

Slidre var ett prestegjeld fram til 1848. Ved kgl. res. av 16.10.1848 med virkning fra samme dato, ble prestegjeldet delt i Øystre og Vestre Slidre. Vestre Slidre prestegjeld ble satt sammen av Slidre, Lomen, og Røn sokn. Embetshandlinger før 16.10.1848 må derfor søkes i Slidre sokneprestembete. Ved kgl. res. 8.1.1898 ble gardsnummer 19, bruksnummer 1 i Øystre Slidre, overført fra Øystre Slidre kommune til Vestre Slidre kommune. Ved forordning 5.11.1940 ble grensen mellom Øystre og Vestre Slidre kommuner fastsatt.

Inndeling pr. 1.1. 1992: Vestre Slidre eller Slidre, Lomen og Røn med Øyjar kapell.

Kirkebøker før 1844; se 67 Slidre.


Ministerialbøker

1 1844-1855 09 F/K. V til jan.1856. D fra des.1843. Df. Innf 1845-1852. Utf 1845-1855. Vaks. Dr til feb.1856.

2 1856-1864 10 F/V/D. K til okt.1863. Df. Innf/Utf. Vaks til des.1863.

3 1865-1880 09 F/V. K fra mai 1864. D fra des.1864. Df. Innf 1866-1873. Utf. Vaks 1864-1865. Dr.

4 1881-1911 05 Slidre sokn. F. K/D t.o.m. 1907. V t.o.m. 1910. Df. Innf. Utf til 1912. Innm 1892 og 1894. Utm 1889 og 1894. Oversikt over kommunikanter 1881-1883.

5 1881-1912 05 Lomen sokn. F/V. K/D t.o.m. 1908. Df. Innf 1881-1895. Utf. Oversikt over kommunikanter 1881-1883.

6 1881-1912 05 Røn sokn. F. K/D t.o.m. 1907. V til 1911. Df. Innf 1889-1904. Utf. Utm 1894. Oversikt over kommunikanter 1881-1883.


Klokkerbøker

1 1869-1882 01 Slidre sokn. F. D til des.1880.

2 1869-1882 01 Lomen sokn. F. D til des.1880.

3 1869-1882 02 Røn sokn. F. D til juni 1881.

4 1881-1912 04 Slidre sokn. F til feb.1910. K til mai 1911. V. D til des.1908. Df 1881-1911. Innf 1869-1906. Utf 1880-1912. Innm 1892 og 1894. Utm 1889 og 1894.

5 1881-1913 04 Røn sokn. F til okt.1909. K til mai 1908. V. D til des.1908. Df 1881-1906. Innf 1889-1904. Utf. Utm 1894.

6 1881-1915 04 Lomen sokn. F til nov.1913. K til juni 1913. V til mai 1912. D. Df 1882-1911. Innf 1881-1895. Utf 1881-1913.

7 1909-1930 04 Slidre sokn. F. K fra juni 1912. V fra feb.1913. D fra juni 1908. Df 1912. Innf 1908. Utf 1913-1915.


Lysningsbøker

1 1881-1919 02

 


 

69 Øystre Slidre

Slidre var ett prestegjeld fram til 1848. Ved kgl. res. av 16.10.1848 med virkning fra samme dato, ble prestegjeldet delt i Øystre og Vestre Slidre. Øystre Slidre prestegjeld ble satt sammen av Hegge, Volbu og Rogne sokn. Embetshandlinger før 16.10.1848 må derfor søkes i Slidre sokneprestembete. Ved kgl. res. 19.12.1881 med virkning fra 1.1.1882 ble gardsnummer 1, bruksnummer 1-4 i Øystre Slidre overført fra Vang kommune til Øystre Slidre kommune. Ved kgl. res. 8.1.1898 ble gardsnummer 19, bruksnummer 1 i Øystre Slidre, overført fra Øystre Slidre kommune til Vestre Slidre kommune. Ved forordning 5.11.1940 ble grensen mellom Øystre og Vestre Slidre kommuner fastsatt.

Inndeling pr. 1.1. 1992: Øystre Slidre eller Hegge med Lidar kapell, Volbu og Rogne.

Kirkebøker før 1849; se 67 Slidre.


Ministerialbøker

1 1849-1874 09 F til des.1873. K til juni 1873. V. D til sept.1873. Df. Innf 1852-1874. Utf. Vaks 1850-1868. Dr til des.1873.

2 1874-1886 05 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Dr.

3 1887-1910 04 Rogne sokn. F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Innm/Utm.

4 1887-1910 05 Hegge sokn. F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Innm/Utm.

5 1887-1916 03 Volbu sokn. F/Df/K/V/D. Innfl. Utfl. Innm. Utm. "NY!"


Klokkerbøker

1 1866-1886 03 Hegge sokn. F/D. K/V 1866. Df. Utf 1866. "Inngangskoner" 1866-1870.

2 1866-1886 02 Volbu sokn. F/D. K til juni 1870. V til juli 1870. Df. Utf 1866-1870. Dr fra jan.1874. "Inngangskoner" 1866-1870.

3 1866-1886 02 Rogne sokn. F til des.1885. K/V 1866. D. Df. Utf 1866. "Inngangskoner "1866-1868.

4 1887-1907 04 Hegge sokn. F til april 1908. K/v/D. Df 1887-1905. Innf 1888-1896. Utf. Utm/Innm 1893-1900.

5 1887-1910 05 Rogne sokn. F/K/V/D. Df 1892-1911. Innf til 1907. Utf fra 1888. Innm/Utm 1893-1904. Dr.

6 1887-1916 03 Volbu sokn. F/K/V/D. Df 1889-1915. Innf 1890-1913. Utf 1881-1914. Innm 1896-1900. Utm 1896-1908. Dr 1887-1912.

7 1908-1927 04 Hegge sokn. F fra des.1907. K/V/D. Df 1908-1917. Innf 1917. Utf 1909-1918. Utm 1924. Dr 1908-1912.

8 1911-1938 05 Rogne sokn. F. Df (1911-1917). K (til juni 1936). V (til des.1936). D (til okt.1936). Utfl. (1911-1918). Dr (1911-1913).

 


70 Vang

Ved kgl. res. 19.12.1881 med virkning fra 1.1.1882 ble gardsnummer 1, bruksnummer 1-4 i Øystre Slidre overført fra Vang kommune til Øystre Slidre kommune.

Inndeling pr. 1.1.1992: Vang med Hensåsen kapell, Øye og Høre.


Ministerialbøker

1 1730-1796 08 F fra juni 1737. K 1743-1793. Forl/V til mai 1792. D. Introduksjon fra juni 1737. OS til okt.1756. Store lakuner 1730-1746.

2 1796-1808 03 F/K/D. Forl/V. Introduksjon. Kommunikanter 1814-1821.

3 1809-1816 04 F jan.1809-mai 1814 og juni 1821-nov.1831. K. V til april 1814. D til jan.1815. Introduksjon jan.1809-mai 1814.

4 1814-1831 08 F til sept.1821. K 1817-1824. V/D. Avgang 1819-1831. Tilgang 1819-1829.

5 1831-1845 08 F/V/D. K fra nov.1832. Df. Innf /Utf 1833-1845. Vaks fra april 1832. Dr.

6 1846-1864 08 F/K. V/D til juli 1865. Df. Innf 1848-1861. Utf. Vaks til nov.1863. Dr. Utm 1846-1859.

7 1865-1881 08 F/K/V. D fra des.1864. Df. Innf 1867-1881. Utf. Vaks sept.1864-des.1867. Dr.

8 1882-1910 09 Vang sokn. F/K/V/D. Df. Innf til 1890. Utf til 1911. Dr til 1893.

9 1882-1914 05 Hurum sokn. F/K/V/D. Df 1885-1911. Innf 1882-1912. Utf. Dr til 1890.


Klokkerbøker

1 1814-1820 03 Øye sokn. F/V/D. K hele prestegjeldet 1824-1831.

2 1814-1834 08 F Vang sokn juni 1814-april 1827. F Øye sokn. jan.1866-sept.1888. 1865-1889 K Vang sokn 1817-1834. V Vang sokn okt.1814-nov.1834. D Vang sokn juli 1814-okt.1834. D Øye sokn des.1865-okt.1889. Avgang Vang sokn 1822-1831. Tilgang Vang sokn 1822-1829.

3 1814-1820 06 F Hurum sokn juni 1814-nov.1820 og mars 1865-des.1892. F hele prestegjeldet 1827-1834 jan.1827-nov.1834. K Hurum sokn 1817. V Hurum sokn juni 1814-okt.1820 og 1865-1892 april 1890-juni 1892. D Hurum sokn jan.1815-des.1820 og feb.1865-nov.1892. KLOK 4 1835-1845 06 F hele prestegjeldet nov.1835-okt.1845. F Vang sokn jan.1866-juni 1892. 1866-1892 K hele prestegjeldet 1835-1845. V hele prestegjeldet des.1834-juli 1845. D hele prestegjeldet des.1834-okt.1845. D Vang sokn juli 1866-april 1892. Df hele prestegjeldet 1835-1845. Df Vang sokn 1866-1892.

6 1893-1918 06 Vang sokn. F/K/V/D. Df til 1915.

7 1893-1924 03 Hurum sokn F/K/D. V til feb.1925. Df til 1916.