Heim

Aurdal prestegjeld

Strand sogn

Ministerialbok

1883-1896

Indeks

 

 

Døypte

Indeksering: O H Fløene - april 2007

Sortert etter døypenamn
Sortert etter faren sitt førenamn
Sortert etter årstal for dåp
Sorted on given name
Sorted on fathers name
Sorted on year of Christening

Konfirmerte

Indeksering: O H Fløene - april 2007
Sortert etter førenamn
Sortert etter patronym
Sortert etter årstal for konfirmasjon
Sorted on given name
Sorted on patronymic name
Sorted on year of Confirmation

Vigde

1883-1896

Indeksering: O H Fløene - april 2007

Sortert etter førenamn brudgom
Sortert etter førenamn brur
Sortert etter årstal for ekteskap
Sorted on grooms' given name
Sorted on brides given name
Sorted on year of marriage

Gravlagde

1883-1896

Indeksering: O H Fløene - april 2007

Sortert etter førenamn
Sortert etter patronym
Sortert etter årstal for gravferd
Sorted on given name
Sorted on patronymic name
Sorted on year of burial

Utflytta

1883-1896

Indeksering: O H Fløene - april 2007

Sortert etter førenamn
Sortert etter årstal flytting
 
Sorted on given name
Sorted on year of moving out