#ID LNR FORN FAR FORN Gard #SIDE ÅR #AVVIK #LENKE #BASIS
1 1 Ole Gunder Nordager 2 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920651.jpg http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920651.jpg
2 2 Ole Ole Klosbøle 2 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920651.jpg
3 3 Astrid Haldor Diserud 2 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920651.jpg
4 4 Niels Ole Dahlseie 2 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920651.jpg
5 5 Siri Helge Schaveldeie 2 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920651.jpg
6 6 Helge Anders Aaberg 2 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920651.jpg
7 7 Guri Syver Schaveldeie 2 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920651.jpg
8 8 Ole Ole Sørumseie 2 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920651.jpg
9 9 Erik Ole Aabergseie 2 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920651.jpg
10 10 Andreas Anders Revlingseie 2 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920651.jpg
11 11 Anders Anders Revlingseie 2 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920651.jpg
12 12 Knud Arne Aavoch 2 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920651.jpg
13 13 Ole Niels Diserudeie 2 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920651.jpg
14 14 Anne Knud Ødegaarden 2 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920651.jpg
15 15 Michel Syver Landmarkeie 2 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920651.jpg
16 16 Albert Lieutant Gottenborg 2 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920651.jpg
17 17 Tore Trond Kjørstad 2 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920651.jpg
18 18 Mari Tosten Lien 2 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920651.jpg
19 19 Berit Anders Kulterstad 2 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920651.jpg
20 20 Kari Gudmund Gottenborgeie 3 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920652.jpg
21 21 Inge Gulbrand Sørum 3 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920652.jpg
22 22 Knud Tollev Kjørstad 3 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920652.jpg
23 23 Barbro Nils Aabergseie 3 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920652.jpg
24 24 Tora Ole Gjelle 3 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920652.jpg
25 25 Jørand Juel Maanum 3 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920652.jpg
26 26 Tore Erik Bjørgum 3 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920652.jpg
27 27 Trond Ole Aaberg 3 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920652.jpg
28 28 Marit Syver Sørumseie 3 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920652.jpg
29 29 Siri Andreas  Tohnseie 3 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920652.jpg
30 30 Marit Ole Tohn 3 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920652.jpg
31 31 Ole Anders Maanumseie 3 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920652.jpg
32 32 Juel Tore Midthuus 3 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920652.jpg
33 33 Christen Halvor Nordagereie 3 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920652.jpg
34 34 Knud Ole Aaskjær 3 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920652.jpg
35 35 Mari Christen Lien 3 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920652.jpg
36 36 Ole Knud Aavochseie 3 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920652.jpg
37 37 Kari Engebret Garlie 3 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920652.jpg
38 38 Ingri Ole Christianslund 3 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920652.jpg
39 39 Ingri Timand Revlingseie 3 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920652.jpg
40 40 Ingeborg Bjørn Præstegaardseie 4 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920653.jpg
41 41 Andreas Engebret Vesterbøeie 4 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920653.jpg
42 42 Kari Jakob Røraas under Hoff 4 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920653.jpg
43 43 Ole Ole Røraas under Hoff 4 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920653.jpg
44 44 Trond Engebret Knud Sørrebøeie 4 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920653.jpg
45 45 Jørand Arne Klosbøleie 4 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920653.jpg
46 46 Kari Jøger Higdem 4 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920653.jpg
47 47 Ingeborg Arne Higdem 4 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920653.jpg
48 48 Anne Juel Diserudeie 4 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920653.jpg
49 49 Anne Kirstine H. Maanum 4 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920653.jpg
50 50 Ole Ole Onstad 4 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920653.jpg
51 51 Peder Anders Dahleeie 4 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920653.jpg
52 52 Tore Erik Mærket 4 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920653.jpg
53 53 Aaste Helge Aaberg 4 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920653.jpg
54 54 Aslak Timand Bakkene 4 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920653.jpg
55 55 Andreas Ole Sørumseie 4 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920653.jpg
56 56 Lars Ole Saalsaabøeie 4 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920653.jpg
57 57 Berit Ole Mærke? 4 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920653.jpg
58 58 Marit Nils Lien 4 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920653.jpg
59 59 Kari Trond Lien 4 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920653.jpg
60 60 Ole Ole Onstad 4 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920653.jpg
61 61 Johan Julius Christian H. E. R.  Nordager 5 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920654.jpg
62 62 Guri Michel Haademseie 5 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920654.jpg
63 63 Halvor Aslak  Modet  5 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920654.jpg
64 64 Nils Engebret Søhuus 5 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920654.jpg
65 65 Lage Even Aabergshagen 5 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920654.jpg
66 66 Andreas Bjørn Noragereie 5 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920654.jpg
67 67 Ole Gulbrand Kulterstadeie 5 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920654.jpg
68 68 Siri Halvor  Bergsbraaten 5 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920654.jpg
69 69 Haldor John Klevgaard 5 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920654.jpg
70 70 Daarte Lars Maanum 5 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920654.jpg
71 71 Tidemand Knud Aabergsgrøndalen 5 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920654.jpg
72 72 Amalia Hermine Nicoline A. V.  Sørum 5 1842 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920654.jpg
74 1 Andreas Tosten Ødegaarden 5 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920654.jpg
75 2 Arne Hans Fløene 5 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920654.jpg
76 3 Syver Erik Revling 5 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920654.jpg
77 4 Ingri Andreas Sørum 5 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920654.jpg
78 5 Peder Anders Kjørstadmoen 5 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920654.jpg
79 6 Marit Nils Kolsrud 5 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920654.jpg
80 7 Knud Peder Maanumseie 5 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920654.jpg
81 8 Astri Knud Vestrebø eie 6 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920655.jpg
82 9 Marte Aslak Bøeeie - Præstegaardeie 6 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920655.jpg
83 10 Knud Knud Syverud 6 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920655.jpg
84 11 Maria Juel Sophienlund 6 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920655.jpg
85 12 Maria Ole Gjelle 6 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920655.jpg
86 13 Astri Anders Sundvold 6 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920655.jpg
87 14 Henrik Ole Kjørstadeie 6 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920655.jpg
88 15 Jørand Ole Dalsmoen 6 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920655.jpg
89 16 Gunder Juel Bjørgum 6 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920655.jpg
90 17 Marit Ole Ødegaarden 6 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920655.jpg
91 18 Marit Anders Jensestuen / Sørumseie 6 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920655.jpg
92 19 Kari Iver Maanum 6 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920655.jpg
93 20 Tore Tore Maanum 6 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920655.jpg
94 21 Ole Ole Kjørstad 6 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920655.jpg
95 22 Christine Peder Sørumseie 6 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920655.jpg
96 23 Tore Juel Gjellebraaten 6 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920655.jpg
97 24 Halvor Knud Anmarkrud 6 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920655.jpg
98 25 Daarte Ole Rusteie 6 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920655.jpg
99 26 Knud Anders Krødsjordet 6 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920655.jpg
100 27 Knud Bendik Sø???? 6 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920655.jpg
101 28 Guri Nils Hovde 7 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920656.jpg
102 29 Ole Gulbrand Noragereie 7 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920656.jpg
103 30 Erik Syver Schaveldeie 7 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920656.jpg
104 31 Kari Helge Dahle 7 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920656.jpg
105 32 Nils Amund Maanumseie 7 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920656.jpg
106 33 Rangnild Peder Aabergshaugen 7 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920656.jpg
107 34 Siri Engebret Haugestuen 7 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920656.jpg
108 35 Ole Ole Sørum 7 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920656.jpg
109 36 Rangnild Helge Dølehuuset 7 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920656.jpg
110 37 Guri Peder Aabergsmoen 7 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920656.jpg
111 38 Daarte Jens Tohn 7 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920656.jpg
112 39 Johan Ole Haademseie 7 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920656.jpg
113 40 Erik Tord Diserudeie 7 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920656.jpg
114 41 Ole Knud Saalsaabøe 7 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920656.jpg
115 42 Anne Knud Sundvold 7 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920656.jpg
116 43 Aslak Andreas Bakkene 7 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920656.jpg
117 44 Guri Tidemand Vesterbøeie 7 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920656.jpg
118 45 Anders Ole Aabergshagen 7 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920656.jpg
119 46 Sedsel Ole Rudseie 7 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920656.jpg
120 47 Kari Knud Schaveldeie 7 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920656.jpg
121 48 Tidemand Henrik Oppen 7 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920656.jpg
122 49 Ole Ole Kjørstad 8 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920657.jpg
123 50 Berit Knud Aabergsbraaten 8 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920657.jpg
124 51 Knud Tore Aabergshalden 8 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920657.jpg
125 52 Marit Even Schaveldeie 8 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920657.jpg
126 53 Kari Juel Aavoch 8 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920657.jpg
127 54 Ole Syver Hoff 8 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920657.jpg
128 55 Bernt Bernt Ranum 8 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920657.jpg
129 56 Ole Tore Juven 8 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920657.jpg
130 57 Ulrik Erik Revling 8 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920657.jpg
131 58 Ole Andreas Dahlseie 8 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920657.jpg
132 59 Ole Ole Jensestuen 8 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920657.jpg
133 60 Knud Ole Oppenseie 8 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920657.jpg
134 61 Siri Nils Midthuus 8 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920657.jpg
135 62 Andreas Gulbrand Sørum 8 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920657.jpg
136 63 Gjertrud Engebret Aavoch 8 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920657.jpg
137 64 Anne Iver Lund 8 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920657.jpg
138 65 Siri Arne Fuglien 8 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920657.jpg
139 66 Ole Tomas Landmark 8 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920657.jpg
140 67 Inge Gulbrand Præstegaardseie 8 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920657.jpg
141 68 Steingrim Knud Ødegaardeie 8 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920657.jpg
142 69 Ragnild Bjørn Aabergshagen 9 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920658.jpg
143 70 Iver Amund Brattebraaten 9 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920658.jpg
144 71 Siri Peder Haadem 9 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920658.jpg
145 72 Arne Tollev S.Bjørgumseie 9 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920658.jpg
146 73 Ole Haldor Diserud 9 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920658.jpg
147 74 Andrea Nils S. Tohn 9 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920658.jpg
148 75 Erik Engebret Hoffseie 9 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920658.jpg
149 76 Jens Elling  Maanum 9 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920658.jpg
150 77 Kari Hans Revlingseie 9 1843 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920658.jpg
151 1 Erik Ole Bøeie 9 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920658.jpg
152 2 Aaste Trond Kjørstad 9 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920658.jpg
153 3 Ingri Anders Lund 9 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920658.jpg
154 4 Ole Henrik Tohn 9 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920658.jpg
155 5 Anne Syver S. Bjørgumseie 9 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920658.jpg
156 6 Anders Gulbrand Ruudseie 9 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920658.jpg
157 7 Ole Nils Diserudeie 9 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920658.jpg
158 8 Elie Anders Maanumseie 9 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920658.jpg
159 9 Kari Ole Klosbøle 9 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920658.jpg
160 10 Ragnild Erik Aaberg 10 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920659.jpg
161 11 Ole Engebret Onstadeie 10 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920659.jpg
162 12 Gunder Anders Bjørgum 10 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920659.jpg
163 13 Ole Juel Diserud 10 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920659.jpg
164 14 Rangdi Lage Vestrebø 10 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920659.jpg
165 15 Ole Halvor Nordagereie 10 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920659.jpg
166 16 Marit Bjørn Nordagereie 10 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920659.jpg
167 17 Gunhild Maria Gulbrand Leren / Maanum 10 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920659.jpg
168 18 Anne Arne Aavoch 10 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920659.jpg
169 19 Tore Ole Dahl 10 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920659.jpg
170 20 Berit Arne Aabergshageneie 10 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920659.jpg
171 21 Ingri Ole Dahle-eie 10 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920659.jpg
172 22 Andreas Tosten Lien 10 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920659.jpg
173 23 Marit Ellen Sørumseie 10 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920659.jpg
174 24 Nils Juel Gjeldebraaten 10 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920659.jpg
175 25 Tore Erik Bøe 10 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920659.jpg
176 26 Sophia Anders Ødegardseie 10 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920659.jpg
177 27 Nils Nils Oppen 10 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920659.jpg
178 28 Syver Jens Aabergsbraaten 10 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920659.jpg
179 29 Guri Ole Aaberg 10 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920659.jpg
180 30 Ole Anders Kulterstad 10 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920659.jpg
181 31 Anders Anders Aabergsbraaten 11 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920660.jpg
182 32 Guri Trond Lien 11 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920660.jpg
183 33 Thidmand Juel Maanum 11 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920660.jpg
184 34 Ole Gulbrand Bakken af Ødegaarden 11 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920660.jpg
185 35 Ingeborg Michel Aabergsmoen 11 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920660.jpg
186 36 Berthe Ole Gjelde 11 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920660.jpg
187 37 Even Juel Præstegaardseie 11 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920660.jpg
188 38 Andreas Halvor Anmarkrud 11 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920660.jpg
189 39 Anne Andreas Kammen 11 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920660.jpg
190 40 Marit Gulbrand Braatene 11 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920660.jpg
191 41 Thidemand Ole Aabergshaugen 11 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920660.jpg
192 42 Knud Knud Ødegaarden 11 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920660.jpg
193 43 Marit Arne Klosbøle 11 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920660.jpg
194 44 Halvor Ole Lienseie 11 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920660.jpg
195 45 Ole Hermand Sundvold 11 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920660.jpg
196 46 Ole Ole Aaskjær 11 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920660.jpg
197 47 Tore Ole Landmark 12 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920661.jpg
198 48 Johannes Ole Haademseie 12 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920661.jpg
199 49 Ingeborg Gulbrand Kulterstad 12 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920661.jpg
200 50 Julie Mariane A. W.  Sørum 12 1844 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920661.jpg
201 dødfødt barn Jonas Anmarkrud 218 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920867.jpg
202 1 Siri Nils Kolsrud 12 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920661.jpg
203 2 Ingri Anders Dahlseie 12 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920661.jpg
204 3 Knud Peder Lillebraaten 12 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920661.jpg
205 4 Ole Helge Fløene 12 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920661.jpg
206 5 Nils Engebret Haugestuen 12 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920661.jpg
207 6 Lisbet Knud Bakkene 12 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920661.jpg
208 7 Anne Maria Halvor Lien 12 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920661.jpg
209 8 Anne Helge Brattebraaten 12 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920661.jpg
210 9 Andreas Andreas Aavoch 12 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920661.jpg
211 10 Aaste Ole Kjørstad 12 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920661.jpg
212 11 Ragnild Halvor  Berg 12 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920661.jpg
213 12 Daarte Ole   12 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920661.jpg
214 13 Tosten Jens Kammen 12 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920661.jpg
215 14 Marit Syver Landmark 12 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920661.jpg
216 15 Peder Gulbrand Braaten af Præstegaarden 13 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920662.jpg
217 16 Gulbrand Henrik Schaveldeie 13 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920662.jpg
218 17 Anne Maria Ole Sørumseie 13 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920662.jpg
219 18 Gullik Bjørn Præstegaarden 13 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920662.jpg
220 19 Anne Syver Lien 13 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920662.jpg
221 20 Nils Ole Bøeie 13 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920662.jpg
222 21 Kari Hans Revlingseie 13 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920662.jpg
223 22 Marit Nils Lillebrænden 13 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920662.jpg
224 23 Guri Knud Onstadeie 13 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920662.jpg
225 24 Tidemand Erik Marke 13 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920662.jpg
226 25 Peder Ole Christianslund 13 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920662.jpg
227 26 Andreas Elling Anmarkrud 13 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920662.jpg
228 27 Knudt Lage Haadem 13 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920662.jpg
229 28 Erik Ole S. Onstad 13 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920662.jpg
230 29 Inge Ole S. Onstad 13 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920662.jpg
231 30 Arne Tidemand Gjelde 13 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920662.jpg
232 31 Marit Tollev Vestrebøeie 13 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920662.jpg
233 32 Astri Nils Oppen 13 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920662.jpg
234 33 Michel Christen Lien 13 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920662.jpg
235 34 Astri Tore Midthuus 13 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920662.jpg
236 35 Marit Arne Oppen 13 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920662.jpg
237 36 Juel Even Aabergshagen 14 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920663.jpg
238 37 Ole Ole Aaberg 14 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920663.jpg
239 38 Ole Hans nedre Dahl 14 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920663.jpg
240 39 Knud Tollev Kjørstadmoen 14 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920663.jpg
241 40 Knud Nils Landmark 14 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920663.jpg
242 41 Liv Nils Landmark 14 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920663.jpg
243 42 Knud Anders Revlingseie 14 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920663.jpg
244 43 Ole Ole Oppenseie 14 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920663.jpg
245 44 Arne   Arne Haugene 14 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920663.jpg
246 45 Knud Ole Nordre Onstad 14 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920663.jpg
247 46 Anne Knud Præstegaardseie 14 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920663.jpg
248 47 Marit Ole Anmarkrudeie 14 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920663.jpg
249 48 Ole Anders Sundvold 14 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920663.jpg
250 49 Knud Ole Saalsaabøeie 14 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920663.jpg
251 50 Tore Tord Diserudeie 14 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920663.jpg
252 51 Ulrik Erik Revling 14 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920663.jpg
253 52 Inge Gunder Nordager 14 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920663.jpg
254 53 Haldor Juel Bjørgum 14 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920663.jpg
255 54 Andrea Juel Diserudeie 14 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920663.jpg
256 55 Gunhild Ole Sørrebøeie 14 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920663.jpg
257 56 Gunhild Ole Sophienlund 14 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920663.jpg
258 57 Ragnild Juel Sophienlund 15 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920664.jpg
259 58 Marit Gulbrand Ruudseie 15 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920664.jpg
260 59 Andreas Ole Ruud 15 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920664.jpg
261 60 Knud Knud Saalsaabø 15 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920664.jpg
262 61 Henrik Emil H. E. R.  Nordager 15 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920664.jpg
263 1 Kari Knud Schaveldeie 15 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920664.jpg
264 2 Andreas Syver Schaveldeie 15 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920664.jpg
265 3 Ole Engebret Aavoch 15 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920664.jpg
266 4 Andreas Knud Ødegaardseie - Jodalen 15 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920664.jpg
267 5 Anders Ole Dahlseie - Karibraaten 15 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920664.jpg
268 6 Knud Ole Klevgaard 15 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920664.jpg
269 7 Ole Ole Anmarkrud 15 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920664.jpg
270 8 Erik Erik Aabergsholden 15 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920664.jpg
271 9 Bertha Helge Dahle 15 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920664.jpg
272 10 Knud Tore Maanum 15 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920664.jpg
273 11 Astri Ole Ødegardseie 15 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920664.jpg
274 12 Tidemand Anders Revlingseie - Sundvold 15 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920664.jpg
275 13 Ole Ole  15 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920664.jpg
276 14 Tore Ole Dahl nedre 16 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920665.jpg
277 15 Ole Anders Kjørstadmoen 16 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920665.jpg
278 16 Knud Tomas Landmark 16 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920665.jpg
279 17 Anne Engebret Revlingseie 16 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920665.jpg
280 18 Andreas Bjørn Nordagereie-Massestuen 16 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920665.jpg
281 19 Aaste Iver Lund 16 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920665.jpg
282 20 Mari Tosten Ødegardsbakken 16 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920665.jpg
283 21 Tore Tore Juven 16 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920665.jpg
284 22 Christen Jacob Røraas 16 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920665.jpg
285 23 Andreas Ole Aaskjær 16 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920665.jpg
286 24 Juel Haldor Diserud 16 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920665.jpg
287 25 Mari Nils Lien 16 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920665.jpg
288 26 Andreas Trond Frydenlundseie 16 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920665.jpg
289 27 Lispet Andreas Dahlsbakkene 16 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920665.jpg
290 28 Christi Tidemand Dahlsbakkene 16 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920665.jpg
291 29 Tora Ole Jensestuen 16 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920665.jpg
292 30 Jørand Ole Christianslund 16 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920665.jpg
293 31 Mikaeline Bjørn Sørumseie 16 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920665.jpg
294 32 Anders Halvor Bjørgumseie - Langedrag 16 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920665.jpg
295 33 Halsteen Jens Aabergsbraaten 16 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920665.jpg
296 34 Jørand Tidemand Dahlseie 16 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920665.jpg
297 35 Helge Amund Maanumseie - Tørhaug 17 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920666.jpg
298 36 Lage Trond Kjørstad 17 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920666.jpg
299 37 Anders Christen Nordagereie - Tørtlidet 17 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920666.jpg
300 38 Svend Andreas Thon - Jammerdal 17 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920666.jpg
301 39 Erik Engebret Aabergsvolden 17 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920666.jpg
302 40 Berit Gulbrand Sørum 17 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920666.jpg
303 41 Kari Nils Aavoch 17 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920666.jpg
304 42 Barbro Peder Maanum 17 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920666.jpg
305 43 Marit Peder Aaberg 17 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920666.jpg
306 44 Knud Knud Aavochshaugen 17 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920666.jpg
307 45 Lispet Nils Hovda 17 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920666.jpg
308 46 Halsteen Peder Haademseie-Rusten 17 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920666.jpg
309 47 Bertha Lars Higdem 17 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920666.jpg
310 48 Erik Nils Veien af Landmark 17 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920666.jpg
311 49 Kirsti Nils Midthuus 17 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920666.jpg
312 50 Ragnild Bjørn Krødsjordhaugen 17 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920666.jpg
313 51 Henrik Juel Gjeldebraaten 17 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920666.jpg
314 52 Rangdi Nils Westrebøeie 17 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920666.jpg
315 53 Astri Knud Krødsjordet 17 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920666.jpg
316 54 Ole Nils Thonsbakken 17 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920666.jpg
317 55 Inge Juel Anmarkrud 18 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920667.jpg
318 56 Maria Syver Hoff 18 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920667.jpg
319 57 Marit Jens Kammen 18 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920667.jpg
320 58 Juel Nils Diserud-pladsen 18 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920667.jpg
321 59 Peder Ole N. Sørumsbrænden 18 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920667.jpg
322 60 Juel Ole N. Sørum - Rødningen 18 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920667.jpg
323 61 Anne Arne Fuglien 18 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920667.jpg
324 62 Christine Tosten Lien 18 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920667.jpg
325 63 Bernt Anders Revling - Sundvold 18 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920667.jpg
326 64 Gunhild Henrik Oppen 18 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920667.jpg
327 65 Bernt Juel Oppensbakken 18 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920667.jpg
328 66 Iver Knud Aabergsbraaten 18 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920667.jpg
329 67 Ole Aslak Sørrebøeeie 18 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920667.jpg
330 68 Inge Knud Skaveldeie 18 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920667.jpg
331 69 Marit Nils Lillebrænd 18 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920667.jpg
332 70 Haldor Engebret Haugestuen 18 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920667.jpg
333 71 Kari Nils Bjørgumseie 18 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920667.jpg
334 72 Jean Marius Nathan Fredrik E.  Nordager 18 1846 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920667.jpg
335 dødfødt barn Amund Brattebraaten 222 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920871.jpg
336 1 Maria Ole Sophienlund 19 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920668.jpg
337 2 Ole Arne Aavok 19 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920668.jpg
338 3 Ingeborg Ole Dahl 19 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920668.jpg
339 4 Marthe Gulbrand Præstegaardeie 19 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920668.jpg
340 5 Ole Hermand Koldsrudeie - Lillerud 19 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920668.jpg
341 6 Jørgen Nils Præstegaarden - Sundet 19 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920668.jpg
342 7 Christine Jeremias Ødegarden 19 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920668.jpg
343 8 Kari Ole Klosbøle 19 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920668.jpg
344 9 Ole Anders Sundvold 19 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920668.jpg
345 10 Tore Helge Brattebraaten 19 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920668.jpg
346 11 Berit Helge Dølehuset 19 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920668.jpg
347 12 Ole Arne Aabergsbergene 19 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920668.jpg
348 13 Kari Juel Maanum 19 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920668.jpg
349 14 Nils Trond Onstad 19 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920668.jpg
350 15 Hanna Fredrikke Fredrik født paa Øvre Dahlsbakkene 19 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920668.jpg
351 16 Kari Gulbrand Kulterstadeie 19 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920668.jpg
352 17 Ole Juel Diserud 19 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920668.jpg
353 18 Olia Syver Bjørgumseie 19 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920668.jpg
354 19 Inge Anders Ødegardseie 19 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920668.jpg
355 20 Anders Knud Krydsjordet 19 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920668.jpg
356 21 Gunder Gunder Nordager 20 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920669.jpg
357 22 Halvor Halvor Thon - Sveen 20 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920669.jpg
358 23 Erik Erik Nordager - Sletten 20 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920669.jpg
359 24 Marit Ole Gjeldeeie 20 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920669.jpg
360 25 Erik Nils Frydenlund 20 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920669.jpg
361 26 Engebret Andreas Nørrebøeie 20 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920669.jpg
362 27 Eli Nils Thon 20 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920669.jpg
363 28 Ragnild Nils Bjørgum 20 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920669.jpg
364 29 Erik Amund Lund 20 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920669.jpg
365 30 Jens Lars Maanum - Leren 20 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920669.jpg
366 31 Kari Anders Maanum 20 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920669.jpg
367 32 Anders Gulbrand Leren 20 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920669.jpg
368 33 Helge Knud Schaveldsletten 20 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920669.jpg
369 34 Ole Gulbrand Aabergsbraaten - Torsen 20 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920669.jpg
370 35 Erik Erik Bøe - Kuulhuset 20 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920669.jpg
371 36 Guri Ole Aabergshaugen 20 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920669.jpg
372 37 Mari Ole Tørhaug 20 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920669.jpg
373 38 Anne Haaline Anders Bjørgum 20 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920669.jpg
374 39 Kari Anders Dalemoen 20 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920669.jpg
375 40 Ingeborg Bergitte P.  Lundene 20 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920669.jpg
376 41 Ole Tomas Sørum øvre - Skaar 21 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920670.jpg
377 42 Peter Nils Kolsrud 21 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920670.jpg
378 43 Ole Ole Schavelden - Skoven 21 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920670.jpg
379 44 Ole Aslak Modet 21 1845 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920670.jpg
380 45 Andreas Anders Revlingseie - Odden 21 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920670.jpg
381 46 Daarte Anders Revlingseie - Odden 21 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920670.jpg
382 47 Ole Arne Oppen 21 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920670.jpg
383 48 Even Peder Schaveldhuset 21 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920670.jpg
384 49 Anne Ole Sønd. Onstad 21 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920670.jpg
385 50 Kari Halvor  Berg 21 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920670.jpg
386 51 Syver Halvor Ødegarden af Faar 21 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920670.jpg
387 52 Endre Andreas Kammenseie - Reistebakke 21 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920670.jpg
388 53 Michel Anders Kulterstad 21 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920670.jpg
389 54 Nils Peter Edvard A. W.  Sørum 21 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920670.jpg
390 55 Berit Ole Higdemseie 21 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920670.jpg
391 56 Helge Even Aabergshagen 21 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920670.jpg
392 57 Ingeborg Andreas Aaraas i Nittedal  21 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920670.jpg
393 58 Ingri Knud Lund 21 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920670.jpg
394 59 Anders Lars Ø. Sørumseie - Hovda 21 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920670.jpg
395 60 Gulbrand Halvor Bakken af Ødegaarden 21 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920670.jpg
396 61 Svend Trond Lien af Bjørgum 22 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920671.jpg
397 62 Ole Ole Saalsabøe-eie Jøbne 22 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920671.jpg
398 63 Knud Syver Knudslien af Landmark 22 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920671.jpg
399 64 Arne Halvor Bjørgumseie - Langedrag 22 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920671.jpg
400 65 Berit Halvor Bjørgumseie - Langedrag 22 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920671.jpg
401 66 Ole Bjørn Nordagereie - Marskstuen 22 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920671.jpg
402 67 Ingeborg Knud Thon 22 1847 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920671.jpg
403 dødfødt dreng Ole Maanum 225 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920874.jpg
404 dødfødt pige Ole Dahlseie 224 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920873.jpg
405 dødfødt dreng Knud 224 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920873.jpg
406 1 Andreas Engebret Aavoch 22 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920671.jpg
407 2 Ingri Erik Aabergsholden 22 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920671.jpg
408 3 Inge Ole Klevgaardsmarken 22 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920671.jpg
409 4 Andreas Tollev S. Bjørgum - Bakkene 22 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920671.jpg
410 5 Erik Anders Aabergsvolden 22 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920671.jpg
411 6 Christine Syver Brænden af Ruse i s. Aurdal  22 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920671.jpg
412 7 Knud Peder Præstegaardseie - Sundet 22 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920671.jpg
413 8 Anne Michel Aabergsmoen 22 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920671.jpg
414 9 Tora Helge Brattebraaten 22 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920671.jpg
415 10 Ulrik Juel Kulterstad - Brænden 22 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920671.jpg
416 11 Anders Iver Gjelde 22 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920671.jpg
417 12 Ole Erik Revling 22 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920671.jpg
418 13 Erik Ole Dahl 22 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920671.jpg
419 14 Astri Jens Kammen 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
420 15 Anne Anders Klosbøle 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
421 16 Ingeborg Ole Rusten af Haadem 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
422 17 Christen Anders Schavelden - Mørken 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
423 18 Gunhild Knud Dokken 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
424 19 Ole Ole Ruudseie - Steensrud 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
425 20 Arne Peder Lillebraaten 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
426 21 Andrea Ole Oppen 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
427 22 Marte Maria Ole Lien 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
428 23 Anders Anders Moen 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
429 24 Ole Borger Bakkene 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
430 25 Ole Trond Onstad 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
431 26 Kirsti Nils Aavoch 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
432 27 Knud Halvor Nordagereie - Tørtlidet 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
433 28 Olia Hans Revlingseie 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
434 29 Karen Ellen Sørumseie 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
435 30 Ingeborg Tidemand Ødegaarden 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
436 31 Maria Daarthea Ole Kulterstad 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
437 32 Iver Knud Aabergsbraaten 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
438 33 Andreas Nils Revlingseie-Sundvold 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
439 34 Tora Trond Kjørstad 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
440 35 Berte Juel Moens-eie 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
441 36 Erik Ole Jensestuen 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
442 37 Ingri Ole Kulterstad 23 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920672.jpg
443 38 Berit Nils Onstadmarken 24 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920673.jpg
444 39 Christian Arne Klosbøl-eie - Brandingen 24 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920673.jpg
445 40 Knud Ole Kjørstadbraaten 24 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920673.jpg
446 41 Kirsti Knud Ødegaarden 24 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920673.jpg
447 42 Erik Halsten Bjørgumseie  24 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920673.jpg
448 43 Helge Ole Aaberg - Ridstebakken 24 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920673.jpg
449 44 Marit Haldor Gjelde-eie 24 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920673.jpg
450 45 Ingeborg Elling Anmarkrud 24 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920673.jpg
451 46 Marit Bjørn Præstegaarden 24 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920673.jpg
452 47 Marit Tomas Landmark 24 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920673.jpg
453 48 Ingeborg Nils Landmark - Tetebraaten 24 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920673.jpg
454 49 Tollev Ole Christianslund 24 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920673.jpg
455 50 Ole Juel Bjørgum 24 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920673.jpg
456 51 Anne Lage Haadem 24 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920673.jpg
457 52 Svend Nils Lien 24 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920673.jpg
458 53 Eli Erik Mærke 24 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920673.jpg
459 54 Syver Syver Schaveldhuset 24 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920673.jpg
460 55 Peder Peder Aabergshaugen 24 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920673.jpg
461 56 Ingeborg Knud Gjeldemarken 24 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920673.jpg
462 57 Knud Jens Grøndalen 24 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920673.jpg
463 58 Ingri Haldor Diserud 24 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920673.jpg
464 59 Maria Hans Westrebø-eie 24 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920673.jpg
465 60 Berit Knud Præstegaardseie 25 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920674.jpg
466 61 Anders Nils Weien 25 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920674.jpg
467 62 Jørand Christen Lien 25 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920674.jpg
468 63 Ingeborg Tore Juven 25 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920674.jpg
469 64 Kari Stephen Nøkleby af Østre Toten  25 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920674.jpg
470 65 Kari Juel Maanum 25 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920674.jpg
471 66 Nils Nils Oppen 25 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920674.jpg
472 67 Tidemand Arne Præstegaardseie - Braaten 25 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920674.jpg
473 68 Ingeborg Ole Maanumseie 25 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920674.jpg
474 69 Anne Helge Dale 25 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920674.jpg
475 70 Berit Nils Bjørgumseie 25 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920674.jpg
476 71 Kari Nils Frydenlund 25 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920674.jpg
477 72 Ole Juel Anmarkrud 25 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920674.jpg
478 73 Knud Ole nedre Dahl 25 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920674.jpg
479 74 Thidemand Nils Diserudpladsen 25 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920674.jpg
480 75 Arne Ole Haademsvigen 25 1848 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920674.jpg
481 dødfødt dreng Amund Aaberg 225 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920874.jpg
482 dødfødt pige Michel Moen 225 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920874.jpg
483 dødfødt dreng Tidemand Bakkene 225 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920874.jpg
484 dødfødt dreng Aslag Lie 225 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920874.jpg
485 dødfødt pige Erik Skavelden 225 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920874.jpg
486 1 Ole Juel Sophienlund 25 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920674.jpg
487 2 Gjertrud Erik Revling 25 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920674.jpg
488 3 Ole Andreas Sophienlund 25 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920674.jpg
489 4 Knud Gulbrand Sørum 25 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920674.jpg
490 5 Anders Tosten Lien 25 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920674.jpg
491 6 Ole Tomas Skaaren af Sørum 25 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920674.jpg
492 7 Anders Anders Revlingeie - Nøigde 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
493 8 Marit Arne Fuglien 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
494 9 Inge Gulbrand Aabergshaugen 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
495 10 Guri Nils Lillebrænd 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
496 11 Guri Peder Skaveldhuset 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
497 12 Trond Knud Saalsaabøe 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
498 13 Kari Ole Nord. Onstad 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
499 14 Ingri Juel Anmarkrud 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
500 15 Ole Gulbrand Aabergsbraateneie - Farsen 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
501 16 Haldor Ole Diserud 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
502 17 Daarte Ole Dahlseie 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
503 18 Anders Ole Dahlsbraaten 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
504 19 Ole Tollev Vestrebø - Blæstre 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
505 20 Ole Andreas Sundvold 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
506 21 Guri Aslak Bøeie 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
507 22 Marit Halvor Nordagereie 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
508 23 Rasmus Gjøde Søegaard P. M.  Lundene 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
509 24 Anne Engebret Haugestuen 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
510 25 Jørand Erik Kjørstad 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
511 26 Trond Svend Nordagereie - Carlspladsen 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
512 27 Ole Nils Bjørgum - Hullet 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
513 28 Knud Nils Præstegaarden - Sundet 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
514 29 Tidemand Peder Haadem - Rusten 26 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920675.jpg
515 30 Siri Erik Nordagereie 27 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920676.jpg
516 31 Helge Even Aabergshagen 27 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920676.jpg
517 32 Andrea Syver Sørumseie 27 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920676.jpg
518 33 Berit Juel Skavelden 27 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920676.jpg
519 34 Tosten Tosten Bakkene 27 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920676.jpg
520 35 Barbro Bjørn Pollen af Lien 27 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920676.jpg
521 36 Ingeborg Nils Vestrebøeie 27 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920676.jpg
522 37 Anders Engebret Volden 27 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920676.jpg
523 38 Anders Ole Braaten af Landmark 27 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920676.jpg
524 39 Andreas Juel Gjeldebraaten 27 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920676.jpg
525 40 Marte Anders Sundvold 27 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920676.jpg
526 41 Olia Halvor Berg i Svennes 27 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920676.jpg
527 42 Eline Knud Revling 27 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920676.jpg
528 43 Tosten Christen Lien 27 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920676.jpg
529 44 Gunhild Peder Maanum 27 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920676.jpg
530 45 Ingri Nils Midthuus 27 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920676.jpg
531 46 Ole Erik Lundmoen 27 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920676.jpg
532 47 Tidemand Gulbrand Kulterstad 27 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920676.jpg
533 48 Tora Helge Brattebraaten 27 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920676.jpg
534 49 Gjertrud Syver Hoff 27 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920676.jpg
535 50 Astri Knud Anmarkrud 27 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920676.jpg
536 51 Erik Knud Aavochshaugen 27 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920676.jpg
537 52 Berte Engebret Revlingseie 28 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920677.jpg
538 53 Anders Knud Aaberg - Jordet 28 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920677.jpg
539 54 Daarte Andreas Dahlseie 28 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920677.jpg
540 55 Knud Knud Ristekampen 28 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920677.jpg
541 56 Andreas Lars Ned. Sørum - Hovda 28 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920677.jpg
542 57 Daarte Nils Brattstølhovda 28 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920677.jpg
543 58 Anders Amund Brattebraaten 28 1849 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920677.jpg
544 dødfødt pige Knud Skaveldeie 226 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920875.jpg
545 dødfødt pige Tidemand Motet 226 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920875.jpg
546 dødfødt dreng Ole Dahl 226 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920875.jpg
547 1 Henrik Nils Kolsrud 28 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920677.jpg
548 2 Tidemand Trond Syverud 28 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920677.jpg
549 3 Andreas Arne Aabergshagen 28 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920677.jpg
550 4 Ole Halvor Bjørgum - Langedrag 28 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920677.jpg
551 5 Endre Anders Revling - Qvannefos 28 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920677.jpg
552 6 Anders Ole Sørbraaten  28 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920677.jpg
553 7 Gulbrand Bjørn Onstad - Meiningen 28 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920677.jpg
554 8 Ingri Bjørn Onstad - Meiningen 28 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920677.jpg
555 9 Anders Andreas Høland  28 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920677.jpg
556 10 Berte Bjørn Skavelden 28 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920677.jpg
557 11 Helge Tidemand Dahlsbakkene 28 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920677.jpg
558 12 Ragnild Anders Daleeie 28 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920677.jpg
559 13 Nils Ole Ruud 28 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920677.jpg
560 14 Anne Halvor Faarsødegarden 29 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920678.jpg
561 15 Ole Knud Fuglehoug 29 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920678.jpg
562 16 Juel Ole Oppen - Bakken 29 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920678.jpg
563 17 Peder Tor Diserud - pladsen 29 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920678.jpg
564 18 Ole Halvor Thon - Sveen 29 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920678.jpg
565 19 Christian Arne Klosbøle - Brandingen 29 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920678.jpg
566 20 Nils Ole Præstegaarden - Braaten 29 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920678.jpg
567 21 Even Gulbrand Ruud - Pladsen 29 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920678.jpg
568 22 Tore Erik Revling 29 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920678.jpg
569 23 Kari Peder Aabergshagen - Bergene 29 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920678.jpg
570 24 Haldor Anders Bjørgum 29 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920678.jpg
571 25 Trond Ole Aabergshougen 29 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920678.jpg
572 26 Tosten Jens Kammen 29 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920678.jpg
573 27 Ole Juel Anmarkrud 29 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920678.jpg
574 28 Berte Frantz Solbrekken - Lien 29 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920678.jpg
575 29 Gulbrand Ole Kulterstad 29 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920678.jpg
576 30 Anne Katrine Ellen Sørumseie 29 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920678.jpg
577 31 Hans Christian Ottesen P. M.  Lundene 29 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920678.jpg
578 32 Maria Haldor Gjelde-eie 29 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920678.jpg
579 33 Ulrik Juel Kulterstadbrænden 29 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920678.jpg
580 34 Ole Tore Haadem - Vigen 29 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920678.jpg
581 35 Nils Ole Aaskjær 30 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920679.jpg
582 36 Guri Knud Aabergsbraaten 30 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920679.jpg
583 37 Erik Erik Sørum - Myre 30 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920679.jpg
584 38 Knud Erik Landmark 30 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920679.jpg
585 39 Knud Ole øvre Sørum 30 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920679.jpg
586 40 Tidemand Andreas Revling - Sundvold 30 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920679.jpg
587 41 Berit Halvor Bakken 30 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920679.jpg
588 42 Daartia Ole Præstegaardseie 30 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920679.jpg
589 43 Anders Knud Thon 30 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920679.jpg
590 44 Anders Andreas Kammen - Ristebakken 30 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920679.jpg
591 45 Kari Syver Bjørgum 30 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920679.jpg
592 46 Ole Erik Revling - Solum 30 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920679.jpg
593 47 Andrea Erik Revling 30 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920679.jpg
594 48 Siri Halvor Sørum 30 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920679.jpg
595 49 Guri Carl Dahl  30 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920679.jpg
596 50 Christen Andreas Anmarkrud - Døla 30 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920679.jpg
597 51 Ole Anders Klosbøle - Pislaskjær 30 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920679.jpg
598 52 Tore Amund Maanum - Tørhaug 30 1850 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920679.jpg
602 1 Anne Tomas Skaaren 30 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920679.jpg
603 2 Iver Ole Klosbøle 30 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920679.jpg
604 3 Anders John Hogstadeie i Ringsager 30 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920679.jpg
605 4 Ole Ole Dahlsbakkene 31 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920680.jpg
606 5 Andreas Ole Søndre Onstad 31 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920680.jpg
607 6 Ulrik Ole Jensestuen 31 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920680.jpg
608 7 Marit Nils Aavoch 31 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920680.jpg
609 8 Hallsteen Hallsteen Bjørgum 31 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920680.jpg
610 9 Gunder Ole Bakken af Ringsager  31 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920680.jpg
611 10 Gunhild Nils Thon 31 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920680.jpg
612 11 Tidemand Ole Dahl 31 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920680.jpg
613 12 Tidemand Knud Dokken 31 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920680.jpg
614 13 Marit Mekel Lien 31 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920680.jpg
615 14 Olia Knud Anmarkrud 31 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920680.jpg
616 15 Iver Nils Veien 31 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920680.jpg
617 16 Eline Ole Vestrebøeie 31 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920680.jpg
618 17 Aaste Erik Mærke 31 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920680.jpg
619 18 Aaste Ole Dahl 31 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920680.jpg
620 19 Marit Erik Hoff 31 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920680.jpg
621 20 Haldor Erik Aabergsbraaten 31 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920680.jpg
622 21 Ingeborg Nils Sørum 31 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920680.jpg
623 22 Ole Erik Bøe - Kuulhuuset 31 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920680.jpg
624 23 Trond Erik Skaveldsletten 31 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920680.jpg
625 24 Tidemand Helge Brattebraaten 31 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920680.jpg
626 25 Anne Gulbrand Præstegaardseie 31 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920680.jpg
627 26 Nils Ole Leren 32 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920681.jpg
628 27 Anne Hans Revling 32 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920681.jpg
629 28 Tore Juel Maanum 32 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920681.jpg
630 29 Martin Anders Thon 32 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920681.jpg
631 30 Ole Ole Tørhoug 32 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920681.jpg
632 31 Christopher Tidemand Motet 32 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920681.jpg
633 32 Kari Hans Lundeeie 32 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920681.jpg
634 33 Ole Anders Revling 32 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920681.jpg
635 34 Marte Ole Skaveldskoven 32 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920681.jpg
636 35 Siri Erik Skaveldsletten 32 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920681.jpg
637 36 Marte Juel Landmark 32 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920681.jpg
638 37 Anne Tollev Bjørgum 32 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920681.jpg
639 38 Andreas Tomas Landmark 32 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920681.jpg
640 39 Olia Anders S. Onstad eie 32 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920681.jpg
641 40 Katrine Anders Landmark  32 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920681.jpg
642 41 Nils Aslak Bøeeie 32 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920681.jpg
643 42 Marit Nils Præstegaarden 32 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920681.jpg
644 43 Erik Peder Skaveldhuset 32 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920681.jpg
645 44 Juel Halvor Nordager 32 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920681.jpg
646 45 Andreas Tosten Aaskjær 32 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920681.jpg
647 46 Sigri Ole Gjeldeeie 32 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920681.jpg
648 47 Arne Mekel Aabergshagen 32 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920681.jpg
649 48 Anne Nils Tetebraaten 33 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920682.jpg
650 49 Gjertrud Juel Maanum 33 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920682.jpg
651 50 Erik Juel Bjørgum 33 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920682.jpg
652 51 Knud Trond Syverud 33 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920682.jpg
653 52 Karen Arne Røraas 33 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920682.jpg
654 53 Ole Nils Ruud 33 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920682.jpg
655 54 Daartea Ole Bjørgum 33 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920682.jpg
656 55 Guri Arne Præstegaarden 33 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920682.jpg
657 56 Ole Anders Præstegaarden 33 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920682.jpg
658 57 Nils Nils Oppen 33 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920682.jpg
659 58 Sophia Engebret Aavoch 33 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920682.jpg
660 59 Anders Anders Revling 33 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920682.jpg
661 60 Anne Engebret Hougestuen 33 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920682.jpg
662 61 Ole Mikel Ødegaarden 33 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920682.jpg
663 62 Engebret Knud Fremgaarden  33 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920682.jpg
664 63 Ole Ole Christianslund 33 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920682.jpg
665 64 Johannes Johannes Maanum 33 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920682.jpg
666 65 Anne Knud Ødegaarden 33 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920682.jpg
667 66 Ole Knud Lund 33 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920682.jpg
668 67 Andreas Tore Juven 33 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920682.jpg
669 68 Andrea Peder Rækken paa Hadeland  33 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920682.jpg
670 69 Iver Halvor Bjørgum 34 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920683.jpg
671 70 Berit Syver Thonberget 34 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920683.jpg
672 71 Engebret Peder Lillebraaten 34 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920683.jpg
673 72 Gunder Ole Bøe 34 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920683.jpg
674 73 Syver Nils Lillebrænd 34 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920683.jpg
675 74 Ole Andreas Skaveldhuset 34 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920683.jpg
676 75 Ole Nils Oppen 34 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920683.jpg
677 76 Astri Peder Haadem 34 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920683.jpg
678 77 Gjertrud Borger Kjørstad 34 1851 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920683.jpg
680 1 Ole Arne Dale 34 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920683.jpg
681 2 Siri Ole Revling 34 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920683.jpg
682 3 Marit Gunder Oppen 34 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920683.jpg
683 4 Erik Nils Lundsmyren 34 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920683.jpg
684 5 Ragnild Anders Skaveldeie 34 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920683.jpg
685 6 Ingri Mekel Skaveldeie 34 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920683.jpg
686 7 Erik Erik Revling 34 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920683.jpg
687 8 Rangdi Anders Moen 34 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920683.jpg
688 9 Kari Syver Sophienlund 34 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920683.jpg
689 10 Tomas Svend Nordager 34 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920683.jpg
690 11 Inger Hermand Kolsrud 34 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920683.jpg
691 12 Inger Marie Arne Øen 35 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920684.jpg
692 13 Ingeborg Nils Bjørgum 35 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920684.jpg
693 14 Anders Knud Aabergsbraaten 35 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920684.jpg
694 15 Eivind Knud Aabergsbraaten 35 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920684.jpg
695 16 Anne Anders Revling 35 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920684.jpg
696 17 Svend Nils Lien 35 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920684.jpg
697 18 Daarte Haldor Gottenborg 35 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920684.jpg
698 19 Kari Knud Skaveldeie 35 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920684.jpg
699 20 Jacob Anders Hoff 35 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920684.jpg
700 21 Ole Ole Kulterstad 35 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920684.jpg
701 22 Anne Marie P. M.  Lundene 35 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920684.jpg
702 23 Knud Ole Christianslund 35 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920684.jpg
703 24 Tomas Ole Nordager 35 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920684.jpg
704 25 Engebret Arne Aaberg 35 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920684.jpg
705 26 Sophia Tosten Lien 35 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920684.jpg
706 27 Syver Knud Anmarkrud 35 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920684.jpg
707 28 Siri Tidemand Ødegaarden 35 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920684.jpg
708 29 Daartia Juel Sophienlund 35 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920684.jpg
709 30 Guri Knud Dokken 35 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920684.jpg
710 31 Arne Bjørn Sørum 35 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920684.jpg
711 32 Berit Tosten Lien 36 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920685.jpg
712 33 Guri Engebret Aaberg 36 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920685.jpg
713 34 Gulbrand Ivar Grytelien  36 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920685.jpg
714 35 Gulbrand Erik Landmark 36 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920685.jpg
715 36 Tomas Gulbrand Landmark 36 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920685.jpg
716 37 Ole Ole Dahl 36 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920685.jpg
717 38 Tidemand Juel Sundvold 36 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920685.jpg
718 39 Marit Nils Kolsrud 36 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920685.jpg
719 40 Ragnild Tore Haademsvigen 36 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920685.jpg
720 41 Lars Ole Anmarkrudmoen 36 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920685.jpg
721 42 Kari Haldor Skavelden 36 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920685.jpg
722 43 Iver Juel Anmarkrud 36 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920685.jpg
723 44 Andreas Anders Klosbøle 36 1852 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920685.jpg
725 1 Tomas Arne Fuglien 37 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920686.jpg
726 2 Anne Karine Gunder Bjørgum 37 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920686.jpg
727 3 Ole Henrik Gjelde 37 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920686.jpg
728 4 Rangdi Ole Haugen 37 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920686.jpg
729 5 Arne Ole Bjørgum 37 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920686.jpg
730 6 Erik Jens Kammen 37 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920686.jpg
731 7 Knud Ole Bakken 37 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920686.jpg
732 8 Rangdi Juel Skavelden 37 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920686.jpg
733 9 Peder Halvor Ødegaarden 37 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920686.jpg
734 10 Anders Erik Sørbraaten  37 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920686.jpg
735 11 Knud Ole Dahlseie 37 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920686.jpg
736 12 Ole Juel Maanum 37 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920686.jpg
737 13 Engebret Peder Bergene 37 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920686.jpg
738 14 Ole Engebret Aaberg 37 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920686.jpg
739 15 Berte Gulbrand Ruudseie 37 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920686.jpg
740 16 Olaf Erik Kjørstad 37 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920686.jpg
741 17 Tore Nils Midthuus 37 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920686.jpg
742 18 Christian Ole Sørum 37 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920686.jpg
743 19 Halstein Peder Haadem 38 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920687.jpg
744 20 Johannes Anders Klosbøle 38 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920687.jpg
745 21 Tidemand Ole Kulterstad 38 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920687.jpg
746 22 Daartea Marie O. Lund 38 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920687.jpg
747 23 Berit Syver Sørumseie 38 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920687.jpg
748 24 Daartia Engebret Revling 38 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920687.jpg
749 25 Ole Nils Thonsbakkene 38 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920687.jpg
750 26 Marit Knud Diserudeie 38 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920687.jpg
751 27 Ole Nils s. Bjørgum 38 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920687.jpg
752 28 Ole Halstein Knudslien 38 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920687.jpg
753 29 Amund Nils Pollen 38 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920687.jpg
754 30 Maria Nils Ruud 38 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920687.jpg
755 31 Ingri Knud Thon 38 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920687.jpg
756 32 Knud Syver Hoff 38 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920687.jpg
757 33 Nils Erik Sørum 38 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920687.jpg
758 34 Nils Nils Veien 38 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920687.jpg
759 35 Nils Nils Ødegaardsbakkene 38 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920687.jpg
760 36 Karen Ellen Sundvold 38 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920687.jpg
761 37 Sigri Ole Dahl 39 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920688.jpg
762 38 Ingri Trond Lien 39 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920688.jpg
763 39 Henrik Henrik Oppen 39 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920688.jpg
764 40 Sigri Erik Revling 39 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920688.jpg
765 41 Jørgen Nils Sundet 39 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920688.jpg
766 42 Engebret Engebret Haugestuen 39 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920688.jpg
767 43 Tore Ole Jensestuen 39 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920688.jpg
768 44 Kari Gulbrand Aaberg 39 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920688.jpg
769 45 Martin Syver Bjørgum 39 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920688.jpg
770 46 Inge Engebret Præstegaarden 39 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920688.jpg
771 47 Tidemand Knud Lien 39 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920688.jpg
772 48 Berit Syver Knudslien 39 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920688.jpg
773 49 Ole Ole Klosbøle 39 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920688.jpg
774 50 Ole Amund Dahlseie 39 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920688.jpg
775 51 Gjertrud Andreas Nordager 39 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920688.jpg
776 52 Andrea Ole Præstegaarden 39 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920688.jpg
777 53 Arne Nils Aavoch 39 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920688.jpg
778 54 Daarte Gulbrand Præstegaarden 39 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920688.jpg
779 55 Siri Hans Bøeie - Kullhuset 40 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920689.jpg
780 56 Erik Erik Hoff 40 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920689.jpg
781 57 Engebret Anders Revlingseie 40 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920689.jpg
782 58 Knud Anders Sørum 40 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920689.jpg
783 59 Maria Knud Nordager 40 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920689.jpg
784 60 Mari Juel Landmark 40 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920689.jpg
785 61 Erik Juel Kulterstad 40 1853 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920689.jpg
786 1 Ragnild Anders Daleeie 40 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920689.jpg
787 2 Tore Hans Bakkene 40 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920689.jpg
788 3 Kari Tore Midthuus 40 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920689.jpg
789 4 Gunder Mikel Fløene 40 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920689.jpg
790 5 Halvor Knud Thonssveen 40 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920689.jpg
791 6 Ole Erik Mærket 40 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920689.jpg
792 7 Ole Erik Nørrebøe 40 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920689.jpg
793 8 Sigri Juel Bjørgum 40 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920689.jpg
794 9 Erik Andreas Bakkene 40 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920689.jpg
795 10 Ole Anders Kleven 41 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920690.jpg
796 11 Kari Nils Vestrebøeie 41 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920690.jpg
797 12 Ole Hans Revling 41 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920690.jpg
798 13 Juel Juel Maanum 41 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920690.jpg
799 14 Nils Hans Frydenlund 41 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920690.jpg
800 15 Gunhild Ole Anmarkrud 41 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920690.jpg
801 16 Anne Tomas Sørum 41 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920690.jpg
802 17 Erik Ole Nordager 41 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920690.jpg
803 18 Ingeborg Erik Landmark - Braaten 41 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920690.jpg
804 19 Ole Gulbrand Landmark 41 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920690.jpg
805 20 Halvor Halvor Bjørgum 41 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920690.jpg
806 21 Marit Trond Syverud 41 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920690.jpg
807 22 Marit Nils Aabergsbrænd 41 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920690.jpg
808 23 Andreas Nils Onstad 41 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920690.jpg
809 24 Ole Ole Dahl 41 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920690.jpg
810 25 Marit Ole Dalsmoen 41 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920690.jpg
811 26 Berit Nils Tetebraaten 41 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920690.jpg
812 27 Ole Tosten Aaskjær 41 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920690.jpg
813 28 Ingeborg Ole Kjørstadmoen 42 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920691.jpg
814 29 Andreas Knud Aavochseie 42 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920691.jpg
815 30 Kari Ole Oppen 42 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920691.jpg
816 31 Knud Knud Aabergsbraaten 42 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920691.jpg
817 32 Ole Tollef Sørbjørgum 42 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920691.jpg
818 33 Olia Syver Thon 42 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920691.jpg
819 34 Knud Andreas Kamen 42 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920691.jpg
820 35 Halvor Halvor Nordager 42 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920691.jpg
821 36 Erik Haldor Gottenborg 42 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920691.jpg
822 37 Anne Ole Sørumseie 42 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920691.jpg
823 38 Ingeborg Andreas Vestrebøeie 42 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920691.jpg
824 39 Tore Syver Anmarkrud 42 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920691.jpg
825 40 Mari Mikel Lien 42 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920691.jpg
826 41 Guri Ole Sørbjørgum 42 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920691.jpg
827 42 Marit Ulrik Revlingseie 42 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920691.jpg
828 43 Berit Bjørn Dalseie 42 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920691.jpg
829 44 Arne Andreas Revling 42 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920691.jpg
830 45 Ingri Ole Maanum 42 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920691.jpg
831 46 Marit Tosten Lien 42 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920691.jpg
832 47 Anne Ole Kjørstadeie 43 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920692.jpg
833 48 Amund Ole Præstegaarden 43 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920692.jpg
834 49 Andreas Aslak Bøeie 43 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920692.jpg
835 50 Halvor Halvor Ødegaarden 43 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920692.jpg
836 51 Guri Gunder Skaveldeie 43 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920692.jpg
837 52 Kari Knud Skaveldeie 43 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920692.jpg
838 53 Marit Nils Lien 43 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920692.jpg
839 54 Inger Tosten Lien 43 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920692.jpg
840 55 Ole Nils Thoneie 43 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920692.jpg
841 56 Gulbrand Knud Vestrebøeie  43 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920692.jpg
842 57 Ingeborg Engebret Revlingseie 43 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920692.jpg
843 58 Liv Lars Tørhaug 43 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920692.jpg
844 59 Johannes Lars Sørum 43 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920692.jpg
845 60 Marit Tore Haadem 43 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920692.jpg
846 61 Ole Ole Klevgard  43 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920692.jpg
847 62 Anders Juel Steenset 43 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920692.jpg
848 63 Juel Ole Juveneie 43 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920692.jpg
849 64 Juel Nils Oppen 43 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920692.jpg
850 65 Astri Knud Præstegaarden 44 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920693.jpg
851 66 Gjertrud Gunder Bjørgum 44 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920693.jpg
852 67 Anne Margrete Engebret Aavok 44 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920693.jpg
853 68 Erik Erik Kjørstad 44 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920693.jpg
854 69 Ole Ole Ruud 44 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920693.jpg
855 70 Ingri Johannes Maanum 44 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920693.jpg
856 71 Ole Ole Bøeie 44 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920693.jpg
857 72 Nils Ole Kulterstad 44 1854 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920693.jpg
861 1 Haldor Ole Anmarkrud 44 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920693.jpg
862 2 Anne Erik Nordager 44 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920693.jpg
863 3 Tore Gulbrand Bøeie 44 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920693.jpg
864 4 Berit Knud Anmarkrud 44 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920693.jpg
865 5 Olia Halsten Bjørgum 44 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920693.jpg
866 6 Kari Halsten Bjørgum 44 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920693.jpg
867 7 Ragnild Knud Hestekind 44 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920693.jpg
868 8 Knud Svend Thon 44 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920693.jpg
869 9 Ole Ole Vestrebø 44 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920693.jpg
870 10 Haldor Ole Anmarkrud 44 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920693.jpg
871 11 Ole Nils Frydenlund 45 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920694.jpg
872 12 Knud Knud Præstegaarden  45 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920694.jpg
873 13 Nils Juel Sophienlund 45 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920694.jpg
874 14 Mikel Bjørn Pollen 45 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920694.jpg
875 15 Marit Erik Bøeeie 45 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920694.jpg
876 16 Ole Halvor P. Bøe 45 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920694.jpg
877 17 Amund Ole Præstegaarden 45 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920694.jpg
878 18 Astri Mikel Skaveldeie 45 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920694.jpg
879 19 Ole Ole Søndre Onstad 45 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920694.jpg
880 20 Ole Erik Revlingsbergene 45 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920694.jpg
881 21 Ole Anders Huset 45 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920694.jpg
882 22 Maria Erik Skavelden 45 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920694.jpg
883 23 Jens Jens Kammen 45 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920694.jpg
884 24 Juel Jens Kammen 45 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920694.jpg
885 25 Berit Gulbrand Lundseie 45 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920694.jpg
886 26 Aaste Erik Nordager 45 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920694.jpg
887 27 Kari Nils Higdemsbrænd 45 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920694.jpg
888 28 Arne Engebret Volden 45 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920694.jpg
889 29 Andreas Ole Christianslund 45 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920694.jpg
890 30 Knud Henrik Aabergshagen 45 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920694.jpg
891 31 Siri Nils Veien 46 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920695.jpg
892 32 Ole Gulbrand Ruud 46 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920695.jpg
893 33 Nils Mikel Lien 46 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920695.jpg
894 34 Anne Nils Bjørgum 46 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920695.jpg
895 35 Inger Ole Thon 46 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920695.jpg
896 36 Anne Ole Revling 46 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920695.jpg
897 37 Lars Gullik Anmarkrud 46 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920695.jpg
898 38 Hans Ole Dahl 46 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920695.jpg
899 39 Tollef Erik Aabergsbraaten 46 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920695.jpg
900 40 Marit Ole Hougen 46 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920695.jpg
901 41 Nils Knud Diserud 46 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920695.jpg
902 42 Ingeborg Trond Frydenlund 46 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920695.jpg
903 43 Ole Ole Aabergseie 46 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920695.jpg
904 44 Juel Nils Kolsrud 46 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920695.jpg
905 45 Nils Peder Lillebraaten 46 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920695.jpg
906 46 Lars Syver Sørumseie 46 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920695.jpg
907 47 Ole Erik Mærket 46 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920695.jpg
908 48 Sofia Nils Præstegaardeie 46 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920695.jpg
909 49 Marit Halvor Solbrekeie 46 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920695.jpg
910 50 Knud Engebret Hougestuen 46 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920695.jpg
911 51 Anne Johanne Marie  Bjørn Skaveldeie 47 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920696.jpg
912 52 Marit Henrik Oppen 47 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920696.jpg
913 53 Marit Anders Moen 47 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920696.jpg
914 54 Maria Anders Ristekamben 47 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920696.jpg
915 55 Marit Anders Thon 47 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920696.jpg
916 56 Anders Ole Mit-Bjørgum 47 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920696.jpg
917 57 Marit Knud Aabergsdokken 47 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920696.jpg
918 58 Even Mekel Fløene 47 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920696.jpg
919 59 Ingeborg Hans Vestrebøeie 47 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920696.jpg
920 60 Halvor Bjørn Dahlseie 47 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920696.jpg
921 61 Ole Knud Thon 47 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920696.jpg
922 62 Anne Ole Dahl 47 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920696.jpg
923 63 Ulrik Ole Præstegaarden 47 1855 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920696.jpg
925 1 Anne Andrea Juel Maanum 47 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920696.jpg
926 2 Marit Ole Gjelde 47 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920696.jpg
927 3 Berit Trond Syverud 47 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920696.jpg
928 4 Maren Oline Ole Skaveldeie 47 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920696.jpg
929 5 Ole Hans s. Onstad 48 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920697.jpg
930 6 Tørand Ole Fløene 48 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920697.jpg
931 7 Siri Gulbrand Aabergsbraaten 48 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920697.jpg
932 8 Ole Erik Hoff 48 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920697.jpg
933 9 Kirsti Knud Hougen 48 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920697.jpg
934 10 Daarte Arne Dale 48 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920697.jpg
935 11 Ole Nils Halden 48 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920697.jpg
936 12 Arne Erik Sørbjørgum 48 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920697.jpg
937 13 Marit Ole Kjørstadeie 48 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920697.jpg
938 14 Tore Nils Aavok 48 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920697.jpg
939 15 Inge Erik Revling 48 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920697.jpg
940 16 Juel Tomas ø. Sørum 48 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920697.jpg
941 17 Anne Erik Sørumseie 48 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920697.jpg
942 18 Ole Knud Thons-Berget 48 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920697.jpg
943 19 Ole Juel Kulterstad 48 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920697.jpg
944 20 Anne Halvor Bjørgum 48 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920697.jpg
945 21 Olia Ulrik Revling 48 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920697.jpg
946 22 Erik Amund Dahl 48 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920697.jpg
947 23 Iver Trond Maanum 49 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920698.jpg
948 24 Ole Nils Huset 49 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920698.jpg
949 25 Andreas Knud Lien 49 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920698.jpg
950 26 Ragnild Erik Lundmoen 49 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920698.jpg
951 27 Erik Hans ø. Sørum 49 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920698.jpg
952 28 Oline Anders Klosbøle 49 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920698.jpg
953 29 Liv Nils S. Bjørgum 49 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920698.jpg
954 30 Juel Juel Landmark 49 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920698.jpg
955 31 Halvor Knud Lien 49 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920698.jpg
956 32 Olia Engebret Halden 49 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920698.jpg
957 33 Tidemand Timand Faarsødegaard 49 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920698.jpg
958 34 Anne Halvor Nordager 49 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920698.jpg
959 35 Siri Knud Thon 49 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920698.jpg
960 36 Astri Juel Anmarkrud 49 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920698.jpg
961 37 Gjertrud Tosten Lien 49 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920698.jpg
962 38 Andreas Haldor Gottenborg 49 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920698.jpg
963 39 Guri Knud Vestrebøeie 49 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920698.jpg
964 40 Ole Christen Sletten 50 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920699.jpg
965 41 Siri Nils Lillebrænd 50 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920699.jpg
966 42 Syver Knud Brattebraaten 50 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920699.jpg
967 43 Kari Knud Revling 50 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920699.jpg
968 44 Erik Gulbrand Aaberg 50 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920699.jpg
969 45 Gulbrand Gulbrand Landmark 50 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920699.jpg
970 46 Haldor Nils Midthuus 50 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920699.jpg
971 47 Johannes Johannes Garli 50 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920699.jpg
972 48 Tore Ole Kulterstad 50 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920699.jpg
973 49 Syver Ole Diserud 50 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920699.jpg
974 50 Lage Gullik Skavelden 50 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920699.jpg
975 51 Andreas Syver Hoff 50 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920699.jpg
976 52 Ole Mikel Lien 50 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920699.jpg
977 53 Anne Erik Onstadmarken 50 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920699.jpg
978 54 Maria Erik Skavelden 50 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920699.jpg
979 55 Anne Bergitte Ole Aaskjær 50 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920699.jpg
980 56 Marit Engebret Revling 50 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920699.jpg
981 57 Lage Ivar Brænd 50 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920699.jpg
982 58 Barbro Knud Aaberg 50 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920699.jpg
983 59 Berit Erik Braaten 50 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920699.jpg
984 60 Nils Syver Bjørgum 50 1856 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920699.jpg
986 1 Haldor Ole n. Sørum 51 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920700.jpg
987 2 Juel Juel Bjørgum 51 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920700.jpg
988 3 Halvor Knud Klosbøle 51 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920700.jpg
989 4 Marit Nils Vestrebøeie 51 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920700.jpg
990 5 Vilhelmine Elias Joh.  51 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920700.jpg
991 6 Astri Ole Klevgaard 51 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920700.jpg
992 7 Rangdi Anders Kulterstad 51 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920700.jpg
993 8 Ragnild Hans Revling 51 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920700.jpg
994 9 Arne Ivar Hougene 51 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920700.jpg
995 10 Johannes Svend Thon 51 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920700.jpg
996 11 Helvig Syver Anmarkrud 51 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920700.jpg
997 12 Inger Kirstine Juel Maanum 51 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920700.jpg
998 13 Ingeborg Ole Bøeie 51 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920700.jpg
999 14 Ole Nils Tetebraaten 51 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920700.jpg
1000 15 Knud Engebret Aavok 51 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920700.jpg
1001 16 Ole Ole Nordager 51 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920700.jpg
1002 17 Kirsti Mekel Lien 51 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920700.jpg
1003 18 Peder Aslak Bøeie 51 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920700.jpg
1004 19 Andreas Halvor Ødegaarden 51 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920700.jpg
1005 20 Arne Ole Revling 51 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920700.jpg
1006 21 Tore Gulbrand Ruud 52 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920701.jpg
1007 22 Anton Amund Ringsager  52 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920701.jpg
1008 23 Kari Andreas Nordager 52 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920701.jpg
1009 24 Timand Andreas Dahl 52 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920701.jpg
1010 25 Ole Gulbrand Præstegaarden 52 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920701.jpg
1011 26 Gjertrud Lars Lundmoeie 52 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920701.jpg
1012 27 Bernt Andreas Revling 52 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920701.jpg
1013 28 Berit Arne Dale 52 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920701.jpg
1014 29 Gunder Anders Onstad 52 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920701.jpg
1015 30 Halvor Juel Nordager 52 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920701.jpg
1016 31 Aslak Nils Ødegaardsbakken 52 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920701.jpg
1017 32 Erik Gunder Bjørgum 52 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920701.jpg
1018 33 Daarte Ole Saalsaabøe 52 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920701.jpg
1019 34 Ole Ole Juven 52 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920701.jpg
1020 35 Anders Anders Thon 52 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920701.jpg
1021 36 Anne Syver Christianslund 52 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920701.jpg
1022 37 Engebret Ole Anmarkrud 52 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920701.jpg
1023 38 Henrik Henrik Hjelle 52 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920701.jpg
1024 39 Arne Anders Haugene 52 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920701.jpg
1025 40 Anne Maria Andreas Goelbergseie i Goel i Hallingdal 52 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920701.jpg
1026 41 Gulbrand Hans Bakkene 53 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920702.jpg
1027 42 Guri Erik Hoff 53 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920702.jpg
1028 43 Anne Maria Tosten Aaskjær 53 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920702.jpg
1029 44 Halvor Knud n. Sørum 53 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920702.jpg
1030 45 Rangdi Gunder Lillebrænd 53 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920702.jpg
1031 46 Gulbrand Edvard  Bøe 53 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920702.jpg
1032 47 Anders Ole Dahl 53 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920702.jpg
1033 48 Ole Trond Ruudseie 53 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920702.jpg
1034 49 Ellen Gulbrand Lundsmyren 53 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920702.jpg
1035 50 Ingeborg Knud Solbrækk-eie 53 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920702.jpg
1036 51 Marit Knud Skaveldhuset 53 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920702.jpg
1037 52 Erik Anders Kleven 53 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920702.jpg
1038 53 Olia Hans Revling 53 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920702.jpg
1039 54 Nils Mikel Ruud 53 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920702.jpg
1040 55 Ingeborg Knud Vestrebøe  53 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920702.jpg
1041 56 Tollef Bjørn Dalseie 53 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920702.jpg
1042 57 Martin Mekel Ødegaardsbakken 53 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920702.jpg
1043 58 Arne Erik Kjørstad 53 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920702.jpg
1044 59 Kirsti Svend Lien 53 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920702.jpg
1045 60 Inge Nils Præstegaarden 53 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920702.jpg
1046 61 Gulbrand Gulbrand Aabergsbraaten 53 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920702.jpg
1047 62 Anne Trond Revling 54 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920703.jpg
1048 63 Sofia Knud Frydenlund 54 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920703.jpg
1049 64 Knud Ole Rusten 54 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920703.jpg
1050 65 Anders Johannes Maanum 54 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920703.jpg
1051 66 Jørand Juel Maanum 54 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920703.jpg
1052 67 Marit Nils Pollen 54 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920703.jpg
1053 68 Knud Ole Præstegaarden 54 1857 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920703.jpg
1057 1 Anne Nils E.  Lundsmyren 54 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920703.jpg
1058 2 Ole Lars Tørhoug 54 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920703.jpg
1059 3 Daortea Nils Anmarkrud 54 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920703.jpg
1060 4 Eivind Ole Hjelle 54 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920703.jpg
1061 5 Anne Mekel Fløene 54 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920703.jpg
1062 6 Ragnild Ole Bøeie  54 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920703.jpg
1063 7 Erik Nils Haugestuen 54 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920703.jpg
1064 8 Tonetta Knud Fløene 54 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920703.jpg
1065 9 Timand Nils Kolsrud 54 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920703.jpg
1066 10 Inge Christine Ole Maanum 54 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920703.jpg
1067 11 Marit Lars Hoff 55 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920704.jpg
1068 12 Marit Ole Vestrebø 55 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920704.jpg
1069 13 Ole Bjørn Pollen 55 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920704.jpg
1070 14 Ingeborg Erik Nordager 55 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920704.jpg
1071 15 Andreas Erik Bø-eie 55 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920704.jpg
1072 16 Ole Nils Veien 55 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920704.jpg
1073 17 Jørand Haldor Skavelden 55 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920704.jpg
1074 18 Knud Gullik Skavelden 55 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920704.jpg
1075 19 Knud Knud Anmarkrud 55 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920704.jpg
1076 20 Gunhild Peder Bergene 55 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920704.jpg
1077 21 Knud Ole Dalseie 55 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920704.jpg
1078 22 Berit Ulrik Revlingseie 55 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920704.jpg
1079 23 Anne Ole Dahl 55 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920704.jpg
1080 24 Andreas Ole Kulterstad 55 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920704.jpg
1081 25 Andreas Ole Vestrebøeie 55 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920704.jpg
1082 26 Gunhild Ole Revlingseie 55 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920704.jpg
1083 27 Gulbrand Engebret Bjørgum 55 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920704.jpg
1084 28 Anne Maria Trond Maanum 55 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920704.jpg
1085 29 Vilhelm Johannes Vilhelm  56 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920705.jpg
1086 30 Kari Andreas Revling 56 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920705.jpg
1087 31 Nils Knud Præstegaarden 56 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920705.jpg
1088 32 Ragnild Ole Anmarkrud 56 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920705.jpg
1089 33 Arne Ole Aabergshougen 56 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920705.jpg
1090 34 Tora Erik Mærket 56 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920705.jpg
1091 35 Eivind Martin Sagfører  Skavelden 56 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920705.jpg
1092 36 Anne Juel Sundvold 56 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920705.jpg
1093 37 Erik Ole Mit-Bjørgum 56 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920705.jpg
1094 38 Knud Knud Liensbrænd 56 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920705.jpg
1095 39 Gunhild Erik M. Sørumseie 56 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920705.jpg
1096 40 Inge Nils Præstegaardseie  56 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920705.jpg
1097 41 Helge Knud Kjørstadhaugen 56 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920705.jpg
1098 42 Ole Jens Bjørgum 56 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920705.jpg
1099 43 Aaste Erik Aabergsbraaten 56 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920705.jpg
1100 44 Tore Tore Dal 56 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920705.jpg
1101 45 Nikoline Vilhelmine Gulbrand Moen 56 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920705.jpg
1102 46 Guri Anders Onstad 56 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920705.jpg
1103 47 Carl Johan H. Th.  Lund 56 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920705.jpg
1104 48 Anton Knud Thon 57 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920706.jpg
1105 49 Gjertrud Henrik Oppen 57 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920706.jpg
1106 50 Nils Fredrik Christian Bruun Johannes N. Præstegaarden 57 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920706.jpg
1107 51 Amund Svend Nordager 57 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920706.jpg
1108 52 Anna Ole Diserudeie 57 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920706.jpg
1109 53 Astri Engebret Aabergsvolden 57 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920706.jpg
1110 54 Anne Maria Lars Lienseie 57 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920706.jpg
1111 55 Marit Nils Oppenseie 57 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920706.jpg
1112 56 Erik Halsteen Sørbjørgum 57 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920706.jpg
1113 57 Kari Tosten Lien 57 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920706.jpg
1114 58 Helge Paul Christianslundseie  57 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920706.jpg
1115 59 Lars Ole Revlingsbergene 57 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920706.jpg
1116 60 Ole Tord Aabergshagenseie 57 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920706.jpg
1117 61 Ole Hans Onstadeie 57 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920706.jpg
1118 62 Arne Anders Thonseie 57 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920706.jpg
1119 63 Ole Juel Kulterstadeie 57 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920706.jpg
1120 64 Gulbrand Knud Vestrebøeie 57 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920706.jpg
1121 65 Erik Erik Revling 57 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920706.jpg
1122 66 Andreas Erik M. Sørum 57 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920706.jpg
1123 67 Berit Tomas ø. Sørum 57 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920706.jpg
1124 68 Ingeborg Andreas Thon 58 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920707.jpg
1125 69 Tore Juel Maanum 58 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920707.jpg
1126 70 Anne Karine Ole Bjørgum 58 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920707.jpg
1127 71 Anne Knud Klosbøle 58 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920707.jpg
1128 72 Andrea Gulbrand Ruud 58 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920707.jpg
1129 73 Nils Gulbrand Landmark 58 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920707.jpg
1130 74 Anne Knud Dokken 58 1858 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920707.jpg
1133 1 Aaste Ole Maanumseie 58 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920707.jpg
1134 2 Maria Mekel Skaveldhuset 58 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920707.jpg
1135 3 Tonette Ole Præstegaarden 58 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920707.jpg
1136 4 Kirsti Nils Aavok 58 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920707.jpg
1137 5 Johannes Ole Kulterstad 58 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920707.jpg
1138 6 Gunhild Syver Præstegaarden 58 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920707.jpg
1139 7 Tidemand Bernt KJørstadeie 58 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920707.jpg
1140 8 Gunhild Ole Lundslykken 58 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920707.jpg
1141 9 Ole Mekel Ødegaardsbakken 58 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920707.jpg
1142 10 Ingeborg Nils Lillebrænd 58 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920707.jpg
1143 11 Barbro Anders Huset 58 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920707.jpg
1144 12 Tidemand Knud Bakkene 59 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920708.jpg
1145 13 Inge Christen Sletten 59 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920708.jpg
1146 14 Marit Nils Bjørgumseie 59 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920708.jpg
1147 15 Anne Trond Syverud 59 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920708.jpg
1148 16 Lage Ivar Haugene 59 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920708.jpg
1149 17 Knud Bjørn Dalseie 59 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920708.jpg
1150 18 Berte Erik Skavelden 59 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920708.jpg
1151 19 Juel Halvor Nordager 59 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920708.jpg
1152 20 Berte Haldor Sørrebøeie 59 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920708.jpg
1153 21 Andreas Nils Lienseie 59 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920708.jpg
1154 22 Ragnild Nils Ødegaarden 59 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920708.jpg
1155 23 Marit Arne Dale 59 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920708.jpg
1156 24 Tore Knud Thonseie 59 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920708.jpg
1157 25 Erik Knud Lienseie 59 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920708.jpg
1158 26 Halsteen Nils Leren af Maanum 59 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920708.jpg
1159 27 Marit Ole Saalsaabøe 59 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920708.jpg
1160 28 Inge Christian Grimsrud  59 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920708.jpg
1161 29 Inge Johannes Haademseie  59 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920708.jpg
1162 30 Anders Knud Krydsjordhaugen 59 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920708.jpg
1163 31 Nils Erik Braaten 59 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920708.jpg
1164 32 Guri Henrik Maanum 59 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920708.jpg
1165 33 Marit Peder Lillebraaten 60 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920709.jpg
1166 34 Berit Svend Bjørgum 60 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920709.jpg
1167 35 Ole Anders Onstad 60 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920709.jpg
1168 36 Tore Christian Grimsrud  60 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920709.jpg
1169 37 Anders Nils Præstegaardseie 60 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920709.jpg
1170 38 Siri Ole Sørrebøeie 60 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920709.jpg
1171 39 Augusta Marie G.  Nordager 60 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920709.jpg
1172 40 Christian Fredrik Johannes  Præstegaard 60 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920709.jpg
1173 41 Gustava Jeanette Thorvald  Lundene 60 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920709.jpg
1174 42 Berit Knud Lienseie 60 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920709.jpg
1175 43 Anne Ivar Brænd af Aaberg 60 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920709.jpg
1176 44 Amund Knud Aaberg 60 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920709.jpg
1177 45 Anders Peder Krydsjordet 60 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920709.jpg
1178 46 Anne Ivar ø. Sørumseie 60 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920709.jpg
1179 47 Gjertrud Ole Nordagereie 60 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920709.jpg
1180 48 Knud Anders Revlingseie 60 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920709.jpg
1181 49 Ole Ole Juvenseie 60 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920709.jpg
1182 50 Nils Henrik Oppen 60 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920709.jpg
1183 51 Kari Nils Thonseie 61 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920710.jpg
1184 52 Olaf Peter Martin Skavelden 61 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920710.jpg
1185 53 Berit Knud Revling 61 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920710.jpg
1186 54 Mali Anders Kulterstad 61 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920710.jpg
1187 55 Gjertrud Nils Tetebraaten 61 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920710.jpg
1188 56 Tora Engebret Aavok 61 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920710.jpg
1189 57 Berit Knud Sørum 61 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920710.jpg
1190 58 Andreas Gulbrand Lundsmyren 61 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920710.jpg
1191 59 Ingri Ole Motet 61 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920710.jpg
1192 60 Ole Henrik Hjelle 61 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920710.jpg
1193 61 Anne Jul Sofienlund 61 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920710.jpg
1194 62 Nils Nils Sørbjørgumseie 61 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920710.jpg
1195 63 Jørand Ole Revlingseie 61 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920710.jpg
1196 64 Anne Erik Sørbjørgum 61 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920710.jpg
1197 65 Anders Engebret Revlingseie 61 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920710.jpg
1198 66 Berte Knud Fløene 61 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920710.jpg
1199 67 Andreas Mikel Lien 61 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920710.jpg
1200 68 Lage Jul Revlingseie 61 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920710.jpg
1201 69 Haldor Haldor Gottenborg 62 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920711.jpg
1202 70 Anne Halvor Ødegaardseie 62 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920711.jpg
1203 71 Jul Gullik Skaveldeie 62 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920711.jpg
1204 72 Erik Erik Huset 62 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920711.jpg
1205 73 Berit Nils Lienseie 62 1859 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920711.jpg
1211 1 Mathea Gunder Bjørgum 62 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920711.jpg
1212 2 Maria Mathilde Erik Hjelle 62 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920711.jpg
1213 3 Berte Gunhild Ivar Leira 62 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920711.jpg
1214 4 Maria Ole Rusten 62 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920711.jpg
1215 5 Tosten Jul Nordagereie 62 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920711.jpg
1216 6 Ingri Knud Diserud 62 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920711.jpg
1217 7 Anne Knud Sørumseie 62 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920711.jpg
1218 8 Ingri Andreas Nordagereie 62 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920711.jpg
1219 9 Ingri Haldor Skavelden 62 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920711.jpg
1220 10 Knud Erik Sørumseie 62 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920711.jpg
1221 11 Marit Nils Sørumseie 62 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920711.jpg
1222 12 Svend Svend Thon 62 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920711.jpg
1223 13 Berit Knud Lien 62 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920711.jpg
1224 14 Kari Ole Knudslien 63 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920712.jpg
1225 15 Marit Knud Klosbøle 63 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920712.jpg
1226 16 Inga Nils Vestrebøeie 63 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920712.jpg
1227 17 Erik Svend Revlingseie 63 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920712.jpg
1228 18 Andrea Trond Midthuus 63 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920712.jpg
1229 19 Ole Tollef Christianslund  63 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920712.jpg
1230 20 Ole Hans Bakkene 63 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920712.jpg
1231 21 Ole Svend Nordager 63 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920712.jpg
1232 22 Tidemand Ole Dal 63 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920712.jpg
1233 23 Fredrik Stang Jacob Fegt  Juven 63 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920712.jpg
1234 24 Rangdi Lars Hoff 63 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920712.jpg
1235 25 Astri Knud Diserudeie 63 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920712.jpg
1236 26 Tosten Jul Gottenborg 63 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920712.jpg
1237 27 Ole Ole Pollen 63 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920712.jpg
1238 28 Berit Syver Landmark 63 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920712.jpg
1239 29 Ole Nils Veien 63 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920712.jpg
1240 30 Anne Edvard  Bøe 63 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920712.jpg
1241 31 Ingeborg Anders Klosbøle 63 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920712.jpg
1242 32 Olia Ole Oppen 63 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920712.jpg
1243 33 Barbro Henrik Fuglien 63 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920712.jpg
1244 34 Christine Trond Revling 63 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920712.jpg
1245 35 Jul Ole Diserud 64 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920713.jpg
1246 36 Kari Knud Frydenlund 64 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920713.jpg
1247 37 Tollef Ole Vestrebøeie 64 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920713.jpg
1248 38 Kari Ole Bjørgum 64 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920713.jpg
1249 39 Aaste Ole Hjelle 64 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920713.jpg
1250 40 Anne Hans Frydenlund 64 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920713.jpg
1251 41 Erik Ulrik Revlingseie 64 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920713.jpg
1252 42 Anders Gulbrand Aaberg 64 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920713.jpg
1253 43 Tore Syver Juven 64 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920713.jpg
1254 44 Ole Erik Hoff 64 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920713.jpg
1255 45 Inge Erik Hoff 64 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920713.jpg
1256 46 Ingri Knud Kjørstad 64 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920713.jpg
1257 47 Gjertrud Nils Præstegaarden 64 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920713.jpg
1258 48 Martin Erik Thon i Skrutvold 64 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920713.jpg
1259 49 Marit Ole Dalseie 64 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920713.jpg
1260 50 Syver Ivar Thonsengen 64 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920713.jpg
1261 51 Rangdi Christine Erik Onstad 64 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920713.jpg
1262 52 Ingeborg Tord Aaberg 64 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920713.jpg
1263 53 Marit Tosten Aaskjær 64 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920713.jpg
1264 54 Ole Erik N. Bøeie 64 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920713.jpg
1265 55 Ragnild Erik Lundmoen 64 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920713.jpg
1266 56 Engebret Engebret Aaberg - Halden 65 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920714.jpg
1267 57 Tore Mekel Fløene 65 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920714.jpg
1268 58 Nils Tollef Skavelden  65 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920714.jpg
1269 59 Erik Knud Kjørstadhaugen 65 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920714.jpg
1270 60 Aaste Erik Kjørstadeie 65 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920714.jpg
1271 61 Marit Gulbrand Landmark 65 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920714.jpg
1272 62 Maria Syver Anmarkrud 65 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920714.jpg
1273 63 Knud Anders Hagaseth  65 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920714.jpg
1274 64 Erik Bernt Kjørstadeie 65 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920714.jpg
1275 65 Ingri Syver Christianslund 65 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920714.jpg
1276 66 Ole Knud Oppen 65 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920714.jpg
1277 67 Siri Gulbrand Ruudseie 65 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920714.jpg
1278 68 Tore Halsteen Bjørgum 65 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920714.jpg
1279 69 Anne Arne Veien 65 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920714.jpg
1280 70 Anders Anders Huset 65 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920714.jpg
1281 71 Gulbrand Bjørn Dalseie 65 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920714.jpg
1282 72 Anne Svend Bjørgum 65 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920714.jpg
1283 73 Guri Lars Dale 65 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920714.jpg
1284 74 Anders Even Thon 65 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920714.jpg
1285 75 Tostein Lars Lien 65 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920714.jpg
1286 76 Ole Knud Krydsjordhougen 66 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920715.jpg
1287 77 Peder Ole Vestrebøe 66 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920715.jpg
1288 78 Olia Hans Revling 66 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920715.jpg
1289 79 Anne Karine Anders Thon 66 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920715.jpg
1290 80 Kari Anders Kleiven 66 1860 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920715.jpg
1293 1 Tora Ole Dahl 66 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920715.jpg
1294 2 Siri Tosten Lien 66 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920715.jpg
1295 3 Jørand Nils Christianslund 66 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920715.jpg
1296 4 Guri Mikel Ødegaardsbakken 66 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920715.jpg
1297 5 Berit Ole Aaskjær 66 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920715.jpg
1298 6 Anne Maria Halvor P.  Bøe 66 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920715.jpg
1299 7 Daortea Knud Bakkene 66 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920715.jpg
1300 8 Marit Paul Vestrebø 66 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920715.jpg
1301 9 Peder Ole Sørumseie 66 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920715.jpg
1302 10 Ole Knud Dahlseie 66 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920715.jpg
1303 11 Berit Ole Dølehuset 66 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920715.jpg
1304 12 Helge Jul Maanumseie 66 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920715.jpg
1305 13 Anna Knud Thon 66 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920715.jpg
1306 14 Anders Mikel 66 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920715.jpg
1307 15 Ole Tore Aaberg 67 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920716.jpg
1308 16 Kari Trond Ruud 67 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920716.jpg
1309 17 Ingeborg Ole Præstegaarden 67 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920716.jpg
1310 18 Gunhild Gunder Aaberg 67 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920716.jpg
1311 19 Berte Maria Nils  Diserudeie 67 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920716.jpg
1312 20 Carl Paul Caspari Joh. N.  Præstegaarden 67 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920716.jpg
1313 21 Anders Ole s. Bjørgum 67 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920716.jpg
1314 22 Ole Ole ø. Sørum 67 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920716.jpg
1315 23 Siri Ole n. Sørum 67 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920716.jpg
1316 24 Anne Maria Nils Dalseie 67 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920716.jpg
1317 25 Ingeborg Nils E.  Lundsmyren 67 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920716.jpg
1318 26 Nils Henrik Oppen 67 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920716.jpg
1319 27 Syver Knud Skavelden 67 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920716.jpg
1320 28 Engebret Andreas Oppensbakken 67 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920716.jpg
1321 29 Anne Mikel Skavelden 67 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920716.jpg
1322 30 Jul Andreas Diserud 67 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920716.jpg
1323 31 Aaste Erik Nordagereie 67 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920716.jpg
1324 32 Siri Nils Leren 67 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920716.jpg
1325 33 Marit Erik Kjørstad 67 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920716.jpg
1326 34 Ingeborg Erik Mærket 67 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920716.jpg
1327 35 Marit Erik Revling 67 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920716.jpg
1328 36 Sofia Elisabeth Gunder Sørum 67 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920716.jpg
1329 37 Ingeborg Juel Kulterstad 68 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920717.jpg
1330 38 Martin Syver Bjørgum 68 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920717.jpg
1331 39 Ragnild Knud Grøndal 68 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920717.jpg
1332 40 Rangdi Knud Præstegaarden 68 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920717.jpg
1333 41 Østen Ivar Leira 68 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920717.jpg
1334 42 Knud Nils Kolsrud 68 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920717.jpg
1335 43 Erik Jul Maanum 68 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920717.jpg
1336 44 Anna Olava Edvard G.  Sørrebøe 68 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920717.jpg
1337 45 Knud Trond Søndrebø af Vang  68 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920717.jpg
1338 46 Siri Ole Kulterstad 68 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920717.jpg
1339 47 Ingeborg Engebret Aabergshougen 68 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920717.jpg
1340 48 Christine Henrik Maanum 68 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920717.jpg
1341 49 Timand Nils Revling 68 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920717.jpg
1342 50 Anders Anders Kulterstad 68 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920717.jpg
1343 51 Nils Nils  Frydenlund 68 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920717.jpg
1344 52 Siri Ivar Aabergsbrænd 68 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920717.jpg
1345 53 Timand Ole Aabergshougen 68 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920717.jpg
1346 54 Inge Ole Thon i Etnedalen 68 1861 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920717.jpg
1349 1 Guri Anders Anmarkrud 68 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920717.jpg
1350 2 Anton Hugo Christian J. F.  Hjelle 69 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920718.jpg
1351 3 Guri Erik  Frydenlund 69 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920718.jpg
1352 4 Arne Engebret Revling 69 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920718.jpg
1353 5 Anders Peder Bruhalle 69 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920718.jpg
1354 6 Siri Halvor Præstegaarden 69 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920718.jpg
1355 7 Anne Maria Lars Sørumseie 69 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920718.jpg
1356 8 Erik Syver Ødegaarden 69 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920718.jpg
1357 9 Siri Knud Klosbøle 69 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920718.jpg
1358 10 Berit Nils Aabergsmoen 69 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920718.jpg
1359 11 Ingeborg Erik  Hjelle 69 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920718.jpg
1360 12 Guri Nils Nordager 69 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920718.jpg
1361 13 Ole Ole m. Bjørgum 69 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920718.jpg
1362 14 Christine Iver ø. Sørum 69 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920718.jpg
1363 15 Anders Knud Aaberg 69 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920718.jpg
1364 16 Siri Knud Aabergsdokken 69 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920718.jpg
1365 17 Tosten Ole Hougestuen 69 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920718.jpg
1366 18 Anders Ulrik Kjørstadmoen 69 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920718.jpg
1367 19 Ole Ole Sør-Bøeie 69 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920718.jpg
1368 20 Tore Herbrand Bergene 69 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920718.jpg
1369 21 Inger Knud Lien 69 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920718.jpg
1370 22 Ole Ole Juvenseie 69 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920718.jpg
1371 23 Erik Ole Revlingseie 70 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920719.jpg
1372 24 Anne Magrete Erik Sørum 70 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920719.jpg
1373 25 Ingeborg Erik Skavelden 70 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920719.jpg
1374 26 Marit Andreas Dahl 70 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920719.jpg
1375 27 Aaste Ivar Haugene 70 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920719.jpg
1376 28 Andreas Henrik Aavok 70 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920719.jpg
1377 29 Knud Knud Lien 70 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920719.jpg
1378 30 Ole Nils Oppen 70 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920719.jpg
1379 31 Kari Anders Frydenlund 70 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920719.jpg
1380 32 Henrik Knud Lien 70 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920719.jpg
1381 33 Anders Jul Nordager 70 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920719.jpg
1382 34 Marit Ole Thonseie 70 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920719.jpg
1383 35 Anne Nils Aavok 70 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920719.jpg
1384 36 Inger Maria Haldor Gottenborg 70 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920719.jpg
1385 37 Gulbrand Erik Maanum 70 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920719.jpg
1386 38 Anne Maria Anders Thon 70 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920719.jpg
1387 39 Gunder Ole Bjørgumslien 70 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920719.jpg
1388 40 Ole Ole Anmarkrudeie 70 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920719.jpg
1389 41 Anne Erik Aabergsbraaten 70 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920719.jpg
1390 42 Anne Ole Revling 70 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920719.jpg
1391 43 Marit Mikel Fløene 70 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920719.jpg
1392 44 Rangdi Syver Juven 71 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920720.jpg
1393 45 Anders Ulrik Revlingseie 71 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920720.jpg
1394 46 Engebret Knud Fløene 71 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920720.jpg
1395 47 Haldor Knud Diserud 71 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920720.jpg
1396 48 Anne Syver Maanum 71 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920720.jpg
1397 49 Ingeborg Svend Revling 71 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920720.jpg
1398 50 Ole Lars Hoff 71 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920720.jpg
1399 51 Haldor Mikel Skavelden 71 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920720.jpg
1400 52 Knud Knud Krydsjordhougen 71 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920720.jpg
1401 53 Tore Christen Sletten 71 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920720.jpg
1402 54 Ole Nils Veien 71 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920720.jpg
1403 55 Gulbrand Svend Bjørgum 71 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920720.jpg
1404 56 Knud Trond Maanum 71 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920720.jpg
1405 57 Knud Gullik Skavelden 71 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920720.jpg
1406 58 Maria Ole Hjelle 71 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920720.jpg
1407 59 Marit Endre Thon 71 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920720.jpg
1408 60 Amund Amund Præstegaarden 71 1862 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920720.jpg
1411 1 Anne Maria Ole Dølehuset 71 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920720.jpg
1412 2 Trond Ulrik Revling 71 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920720.jpg
1413 3 Kari Knud Dalseie 72 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920721.jpg
1414 4 Ole Erik S. Bjørgum 72 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920721.jpg
1415 5 Anne Anders Grøndalen 72 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920721.jpg
1416 6 Marit Lage  Kjørstad 72 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920721.jpg
1417 7 Berit Bjørn Dahl 72 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920721.jpg
1418 8 Ole Anders Huset 72 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920721.jpg
1419 9 Erik Knud Frydenlund 72 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920721.jpg
1420 10 Inge Knud Kjørstadhougen 72 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920721.jpg
1421 11 Johannes Nils Maanum 72 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920721.jpg
1422 12 Gjertrud Erik Kjørstad 72 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920721.jpg
1423 13 Peder Johannes Maanum 72 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920721.jpg
1424 14 Anne Metine Sørine Peter  Saalsebøe 72 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920721.jpg
1425 15 Ole Knud Grøndal 72 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920721.jpg
1426 16 Marit Trond Klosbøle 72 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920721.jpg
1427 17 Ole Gulbrand Landmark 72 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920721.jpg
1428 18 Inge Maria Ch. Saalsebøe 72 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920721.jpg
1429 19 Anne Ulrik Kjørstad 72 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920721.jpg
1430 20 Ingeborg Mikel Bjørgum 72 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920721.jpg
1431 21 Jens Nils Thonseie 72 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920721.jpg
1432 22 Anne Ole Sørum 72 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920721.jpg
1433 23 Halsteen Haldor Skavelden 72 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920721.jpg
1434 24 Olia Ole Bjørgum 73 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920722.jpg
1435 25 Nils Hans Bakkene 73 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920722.jpg
1436 26 Marit Trond Bratvold  73 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920722.jpg
1437 27 Theoline Johannes Revlingseie 73 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920722.jpg
1438 28 Marit Bernt Kjørstad 73 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920722.jpg
1439 29 Ulrik Tor Aaberg 73 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920722.jpg
1440 30 Nils Nils Præstegaarden 73 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920722.jpg
1441 31 Ole Ole Motet 73 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920722.jpg
1442 32 Ole Halvor Oppenseie  73 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920722.jpg
1443 33 Anne Ole Solbrækken i Skrutvold 73 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920722.jpg
1444 34 Ole Lars Dale 73 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920722.jpg
1445 35 Anne Lars Dale 73 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920722.jpg
1446 36 Kari Svend Thon 73 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920722.jpg
1447 37 Olia Ole Sørrebøeie 73 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920722.jpg
1448 38 Haldor Trond Syverud 73 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920722.jpg
1449 39 Valborg Bergitte Oline J.  Nordager 73 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920722.jpg
1450 40 Ole Gulbrand Aabergsbraaten 73 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920722.jpg
1451 41 Tore Gulbrand Aabergsbraaten 73 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920722.jpg
1452 42 Erik Knud Sørum 73 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920722.jpg
1453 43 Tidemand Ole Kulterstad 73 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920722.jpg
1454 44 Anne Erik Hoff 73 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920722.jpg
1455 45 Ole Amund Ruud 74 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920723.jpg
1456 46 Maria Amund Ruud 74 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920723.jpg
1457 47 Andreas Halvor Ødegaarden 74 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920723.jpg
1458 48 Svend Andreas Oppen 74 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920723.jpg
1459 49 Erik Erik Onstad 74 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920723.jpg
1460 50 Anne Nils Præstegaarden 74 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920723.jpg
1461 51 Jacob Halvor Smideødegaarden i Skrutvold 74 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920723.jpg
1462 52 Nils Gulbrand Granlien af Gudbrandsdalen  74 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920723.jpg
1463 53 Erika Amalia Edvard G.  Bøe 74 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920723.jpg
1464 54 Jul Gunder Henrik Maanum 74 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920723.jpg
1465 55 Maria Even Thonseie 74 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920723.jpg
1466 56 Ole Ole Hjelle-eie 74 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920723.jpg
1467 57 Ole Arne Veien 74 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920723.jpg
1468 58 Guri Gunder Bjørgum 74 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920723.jpg
1469 59 Knud Knud Klosbøle 74 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920723.jpg
1470 60 Christoffer Christoffer !! 74 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920723.jpg
1471 61 Ole Ole Aabergshagen 74 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920723.jpg
1472 62 Nils Gulbrand Hagen - Ruud 74 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920723.jpg
1473 63 Mikel Mikel Rostøe 74 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920723.jpg
1474 64 Ole Iver Leira 74 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920723.jpg
1475 65 Ingri Nils Revlingseie 75 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920724.jpg
1476 66 Tore Ole Dahl 75 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920724.jpg
1477 67 Siri Knud Petersborg 75 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920724.jpg
1478 68 Anne Nils Disrudeie 75 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920724.jpg
1479 69 Berit Syver Nordagereie 75 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920724.jpg
1480 70 Ole Knud Knudslien 75 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920724.jpg
1481 71 Ole Nils Tetebraaten 75 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920724.jpg
1482 72 Tomas Ole Moen 75 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920724.jpg
1483 73 Kari Erik Hougen 75 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920724.jpg
1484 74 Henrik Trond Revling 75 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920724.jpg
1485 75 Gunnar Erik Nordager 75 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920724.jpg
1486 76 Ole Knud Bakkene 75 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920724.jpg
1487 77 Anders Ulrik Moen 75 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920724.jpg
1488 78 Andreas Lars Lieneie 75 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920724.jpg
1489 79 Nils Erik Jensestuen  75 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920724.jpg
1490 80 Ole Ole Jensestuen 75 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920724.jpg
1491 81 Helena Sofia Syver Christianlundseie 75 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920724.jpg
1492 82 Kari Aslak Dalseie / Hoffseie 76 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920725.jpg
1493 83 Inge Hans Moen 76 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920725.jpg
1494 84 Ivar Hans Revlingseie 76 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920725.jpg
1495 85 Ingrid Nils Ødegardseie 76 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920725.jpg
1496 86 Inger Jul Leren 76 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920725.jpg
1497 87 Gunhild Knud Thon 76 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920725.jpg
1498 88 Erik Andreas Diserud 76 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920725.jpg
1499 89 Haldor Ole Dahl 76 1863 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920725.jpg
1501 1 Marit Engebret Moen 76 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920725.jpg
1502 2 Marit Anders Kulterstad 76 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920725.jpg
1503 3 Astri Erik Aaberg / Kulterstad 76 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920725.jpg
1504 4 Ingeborg Laura Knud Vestrebø 76 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920725.jpg
1505 5 Ingeborg Jul Bøeie 76 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920725.jpg
1506 6 Thore Syver Skaaren 76 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920725.jpg
1507 7 Oline Ole Sørbraaten 77 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920726.jpg
1508 8 Kari Andreas Nordagereie 77 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920726.jpg
1509 9 Erik Anders Nordager 77 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920726.jpg
1510 10 Ingri Aaste Ivar Brænden 77 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920726.jpg
1511 11 Ole Syver Nordagereie 77 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920726.jpg
1512 12 Berte Iver Billand ? 77 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920726.jpg
1513 13 Guri Ole Børselien 77 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920726.jpg
1514 13 Knud Knud Jodalen 77 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920726.jpg
1515 14 Christian@Christine@ Henrik Oppen 77 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920726.jpg
1516 15 Thomas Paul Carlpladsen 77 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920726.jpg
1517 16 Haldor Ole Kulterstadeie 77 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920726.jpg
1518 17 Anne Jul Maanum 77 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920726.jpg
1519 18 Anders Nils Leira 77 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920726.jpg
1520 19 Ole Nils Sundvold 77 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920726.jpg
1521 20 Anders Andreas Revlingseie  77 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920726.jpg
1522 21 Severin Andreas Ole Nilsebraaten 77 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920726.jpg
1523 22 Anders Peder Bruhalle 78 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920727.jpg
1524 23 Erik Andreas Petter Bernhard  78 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920727.jpg
1525 24 Aaste Tore Aaberg 78 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920727.jpg
1526 25 Christina Daartea Erik Dahle 78 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920727.jpg
1527 26 Ingeborg Lars Braaten 78 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920727.jpg
1528 27 Inge Erik  78 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920727.jpg
1529 28 Anne Margrete Jens Christopher  78 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920727.jpg
1530 29 Eli Halvor Braaten 78 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920727.jpg
1531 30 Engebret Erik Revling 78 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920727.jpg
1532 31 Anne Margrete Engebret Aavok 78 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920727.jpg
1533 32 Erik Nils Bøe 78 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920727.jpg
1534 33 Martin Jul Nordagereie 78 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920727.jpg
1535 34 Marit Gulbrand Frydenlundeie 78 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920727.jpg
1536 35 Timand Nils Ødegaarden 78 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920727.jpg
1537 36 Ole Knud Thonseie 78 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920727.jpg
1538 37 Anders Knud Sveen 78 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920727.jpg
1539 38 Syver Erik Rothaugen ? 78 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920727.jpg
1540 39 Tosten Tosten Aaskjær 79 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920728.jpg
1541 40 Gunhild Erik Sørumseie 79 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920728.jpg
1542 41 Ingrid Iver Steendal / Ødegaarden 79 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920728.jpg
1543 42 ElIse Benedicte Jacob Fegt  79 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920728.jpg
1544 43 Andreas Knud Vestrebøeie 79 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920728.jpg
1545 44 Ole Engebret Revlingseie 79 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920728.jpg
1546 45 Jul Knud Disrudeie 79 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920728.jpg
1547 46 Ingeborg Knud Anmarkrud 79 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920728.jpg
1548 47 Kirsti Tosten Lien 79 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920728.jpg
1549 48 Halvor Sven Bjørgumseie 79 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920728.jpg
1550 49 Simen Ole Haugestuen 79 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920728.jpg
1551 50 Ole Nils Myhre 79 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920728.jpg
1552 51 Anne Nils Vestrebøeie 79 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920728.jpg
1553 52 Anne Nils Lillebrænd 79 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920728.jpg
1554 53 Ole Trond Klosbøledalen 79 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920728.jpg
1555 54 Marit Anders Kulterstadhuset 79 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920728.jpg
1556 55 Anders Gulbrand Revlingseie 79 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920728.jpg
1557 56 Christian Erik Myhre af Sørum 80 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920729.jpg
1558 57 Jørand Mikel Aaskjær 80 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920729.jpg
1559 58 Daartea Ole Vestrebøeie 80 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920729.jpg
1560 59 Anton Ole Pallum af Ø.Toten  80 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920729.jpg
1561 60 Jens Christian Gunner 80 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920729.jpg
1562 61 Jul Ole Revlingeie 80 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920729.jpg
1563 62 Arne Ole Disrudeie 80 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920729.jpg
1564 63 Gunder Nils Nordager 80 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920729.jpg
1565 64 Helge Ivar Kjørstadhougen 80 1864 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920729.jpg
1567 1 Ole Trond Maanum 80 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920729.jpg
1568 2 Arne Knud Grøndalen 80 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920729.jpg
1569 3 Anders Ole n. Sørumseie 80 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920729.jpg
1570 4 Marit Anders Saalsebøeie 80 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920729.jpg
1571 5 Ole Ivar Sørumseie 80 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920729.jpg
1572 6 Halsteen Endre Thon 80 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920729.jpg
1573 7 Kari Nils Kolsrud 80 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920729.jpg
1574 8 Ole Erik Skaveldeie 81 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920730.jpg
1575 9 Ingeborg Nils Frydenlund 81 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920730.jpg
1576 10 Peder Nils Moen 81 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920730.jpg
1577 11 Anne Maria Ole Hogner, Torpen i Land  81 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920730.jpg
1578 12 Marit Nils Dalseie 81 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920730.jpg
1579 13 Anne Knud Dalseie 81 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920730.jpg
1580 14 Marit Ole Bøeie 81 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920730.jpg
1581 15 Helga Christine Johan Anton Skaveldeie 81 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920730.jpg
1582 16 Eli Nils Sørumseie 81 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920730.jpg
1583 17 Marit Knud Maanum 81 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920730.jpg
1584 18 Ole Knud Fløene 81 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920730.jpg
1585 19 Anne Marie Knud Lien 81 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920730.jpg
1586 20 Siri Knud Dokken 81 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920730.jpg
1587 21 Ole Lars Hoff 81 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920730.jpg
1588 22 Daarte Syver Juven 81 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920730.jpg
1589 23 Nils Even Midthuus 81 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920730.jpg
1590 24 Olia Ulrik Revlingseie 81 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920730.jpg
1591 25 Anders Knud Lien 81 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920730.jpg
1592 26 Inge Erik Kjørstad 81 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920730.jpg
1593 27 Ole Ole Hjelle 82 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920731.jpg
1594 28 Erika Christian Petersborg 82 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920731.jpg
1595 29 Knud Knud Klosbøle 82 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920731.jpg
1596 30 Knud Arne Hjelle 82 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920731.jpg
1597 31 Henrik Amund Præstegarden 82 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920731.jpg
1598 32 Gulbrand Knud Krydsjordhougen 82 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920731.jpg
1599 33 Ragne Lage Kjørstad 82 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920731.jpg
1600 34 Ole Haral Kjørstad 82 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920731.jpg
1601 35 Ole Ole Kulterstad 82 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920731.jpg
1602 36 Marit Nils Maanum 82 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920731.jpg
1603 37 Isak Ole Revlingseie 82 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920731.jpg
1604 38 Christine Lage Faarsødegarden  82 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920731.jpg
1605 39 Aaste Arne Moen 82 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920731.jpg
1606 40 Guri Knud Maanumseie 82 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920731.jpg
1607 41 Gunder Henrik Maanum 82 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920731.jpg
1608 42 Andreas Ole Dalseie 82 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920731.jpg
1609 43 Timand Bernt Kjørstad-eie 82 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920731.jpg
1610 44 Marit Hans Revlingseie 82 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920731.jpg
1611 45 Engebret Engebret Aabergshougen 82 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920731.jpg
1612 46 Jacob Morius Einar Jakob Thorvald  83 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920732.jpg
1613 47 Signe Benedicte Marie Christoffer  83 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920732.jpg
1614 48 Arne Ole Fuglien 83 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920732.jpg
1615 49 Maria Ivar fra Gudbrandsdalen  83 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920732.jpg
1616 50 Daartea Gulbrand Landmark 83 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920732.jpg
1617 51 Ingeborg Ulrik Kjørstadeie 83 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920732.jpg
1618 52 Astri Bjørn Dahlseie 83 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920732.jpg
1619 53 Knud Knud Bruhalle 83 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920732.jpg
1620 54 Daartia Knud Petersborg 83 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920732.jpg
1621 55 Julius Nils Onstad 83 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920732.jpg
1622 56 Eline Knud Vestrebø 83 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920732.jpg
1623 57 Ole Christian Jens Christopher  83 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920732.jpg
1624 58 Grete Andrea Petter Bernhard  83 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920732.jpg
1625 59 Erik Erik Nordager 83 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920732.jpg
1626 60 Marit Ole Børselien 83 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920732.jpg
1627 61 Knud Nils Thonseie 83 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920732.jpg
1628 62 Anders Ivar Haugene 84 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920733.jpg
1629 63 Ole Lars Lienseie 84 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920733.jpg
1630 64 Jul Ole Anmarkrudeie 84 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920733.jpg
1631 65 Tore Mikel Fløene 84 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920733.jpg
1632 66 Christian Halvor Ødegaarden 84 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920733.jpg
1633 67 Erik Halvor Ødegaarden 84 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920733.jpg
1634 68 Aaste Thord Rødningen 84 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920733.jpg
1635 69 Kari Syver Maanum 84 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920733.jpg
1636 70 Gulbrand Mikel Landmark 84 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920733.jpg
1637 71 Jørand Nils Bøe 84 1865 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920733.jpg
1639 1 Daarte Erik Aaberg 84 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920733.jpg
1640 2 Anne Henrik Aavokseie 84 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920733.jpg
1641 3 Anders Lars Bøeie  84 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920733.jpg
1642 4 Ingeborg Ole Dølehuset 84 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920733.jpg
1643 5 Erik Erik Juvenseie 85 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920734.jpg
1644 6 Gulbrand Halvor Ruudseie 85 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920734.jpg
1645 7 Gudbrand Ole Bjørgum 85 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920734.jpg
1646 8 Marit Gulbrand Ruudseie 85 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920734.jpg
1647 9 Knud Syver Nordagereie 85 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920734.jpg
1648 10 Johanne Johan 85 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920734.jpg
1649 11 Daarte Pauline Erik Dahle 85 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920734.jpg
1650 12 Aaste Knud Disrud 85 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920734.jpg
1651 13 Berit Aslak Hoff 85 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920734.jpg
1652 14 Anders Svend Maanum 85 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920734.jpg
1653 15 Aaste Erik Hoff 85 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920734.jpg
1654 16 Inger Knud Vestrebøe 85 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920734.jpg
1655 17 Johan Ivar Thonseie 85 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920734.jpg
1656 18 Ingeborg Engebret Revlingseie 85 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920734.jpg
1657 19 Ole Hans Bakkene 85 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920734.jpg
1658 20 Anne Ole Sørrebøeie 85 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920734.jpg
1659 21 Ole Erik Onstadmarken 85 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920734.jpg
1660 22 Syver Ole N. Sørumseie 85 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920734.jpg
1661 23 Knud Halvor Nordagereie 86 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920735.jpg
1662 24 Christopher Ole Spangrud i Bagn  86 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920735.jpg
1663 25 Sophia Ole Skaveldeie 86 1866 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603920735.jpg