Valdresslekt

 

Tilbake til framsida

To main page


Kirkebokregistrering

Vi er i gang med registrering av kirkebøker for Valdres.
Her er det vi er ferdig med så langt.

Knappen viser til skanna kyrkjebok hjå Digitalarkivet

(The button links to the scanned Churchbook at 'Digitalarkivet' )


 

Sør-Aurdal

Nord-Aurdal

Etnedal

Østre Slidre

Vestre Slidre

Vang

Døpte i Aurdal 1730-39  

Konfirmerte i Aurdal Prestegjeld 1805-1808

Døpte i Bagn sokn 1894 - 1924

Døpte i Hedalen sokn 1849 - 1876

DØPTE klokkerbok

Døpte i Aurdal 1730-39

 Døpte i Nord-Aurdal 1834-41

Døpte i Aurdal 1842-1877

Døpte i Aurdal 1878-1892

Døpte i Aurdal 1892-1907

Døpte i Aurdal 1907-1920

Døpte i Aurdal 1920-1932

Døypte i Ulnes 1883-1896

Døypte i Strand 1883-1896

GIFTE

Gifte i Nord-Aurdal 1808-15

Gifte i Nord-Aurdal 1816-1828

BEGRAVDE

Begravde i Nord-Aurdal 1807-1815

Konfirmerte

Konfirmerte i Nord-Aurdal 1809-1815

Konfirmerte i Aurdal Prestegjeld 1805-1808

Konfirmerte i Strand 1883-1896

 

Døpte i Aurdal 1730-1739

 

Døpte i Nord-Aurdal 1834-41

 

Gifte i Nord-Aurdal 1808-15

 

Begravde i Nord-Aurdal 1807-1815

 

Konfirmerte i Nord-Aurdal 1809-1815

 

Konfirmerte i Aurdal Prestegjeld 1805-1808

Døpte i Slidre (ikke korrekturlest) 
1724-1759
,
1759-1789
,
1789-1814

Døpte i Slidre (ikke korrekturlest) 
1724-1759
,
1759-1789
,
1789-1814

 

 

Oversikt over kirkebøker i Valdres og status for avskrift


Materiale som andre har registrert

Materiale som dekker alle kommuner

Manntall 1663-66 for Valdres prosti

Emigrasjonsprotokoller

1886 Matrikkel

1950 Matrikkelutkast

Borgerlig vigde i Hedmark og Oppland, 1856-1920

O. Rygh- Norske Gaardnavne

Diplomatarium Norvegicum (DOK).

 

 

 

 

 

 

Folketellinger

Sør-Aurdal

Nord-Aurdal

Etnedal

Østre Slidre

Vestre Slidre

Vang

1801-telling Ourdahl

1865-telling 

1900-telling Søndre Aurdals

1801-telling Ourdahl

1865-telling 

1875-telling Nord-Aurdal

1900-telling Nordre Aurdal

1801-telling Ourdahl

1865  S. Etnedal

1865  N. Etnedal

1900-telling Etnedalen

1801-telling Slidre

1865-telling

1900-telling Østre Slidre

1801-telling Slidre

1865-telling

1900-telling Vestre Slidre

1801-telling Wangs

1865-telling

1900-telling 0545 Vangs Valdres

 

Kirkebøker 

Sør-Aurdal

Nord-Aurdal

Etnedal

Østre Slidre

Vestre Slidre

Vang

Gifte i Aurdal 1692-1763 

Gravlagde i Aurdal 1692-1782 

Utflytta frå Valdres 1816-1867

Døpte Sør-Aurdal 1841-49 (LDS)

Døpte Sør-Aurdal 1865-80 (LDS)

Døpte Bagn 1877-89 (LDS)

Døpte Begndal 1876-89 (LDS)

Døpte Reinli 1877-89 (LDS)

Døpte Bagn 1877-89 (LDS)

Døpte Hedal 1877-89 (LDS)

Viede Sør-Aurdal 1841-49 (LDS)

Gifte i Aurdal 1692-1763 

Gravlagde i Aurdal 1692-1782 

Utflytta frå Valdres 1816-1867

Gifte i Aurdal 1692-1763 

Gravlagde i Aurdal 1692-1782

Utflytta frå Valdres 1816-1867

Gifte i Slidre 1725-1814

Gravlagde i Slidre 1725-1814 

Døpte Slidre 1724-1814(LDS)

Utflytta frå Valdres 1816-1867

Døpte Østre Slidre 1848-78 (LDS)

Døpte Volebu 1866-86 (LDS)

Viede Østre Slidre 1849-74 (LDS)

Viede Volebu 1849-74 (LDS)

Gifte i Slidre 1725-1814

Gravlagde i Slidre 1725-1814 

Døpte Slidre 1724-1814

Utflytta frå Valdres 1816-1867

Viede Vestre Slidre 1877-85 (LDS)

Begravde i Vang, Valdres 1730-1808

Utflytta frå Valdres 1816-1867