Fornavn Farsfornavn Dpt. År Side Lnr Lenke
Agnes Johan 1902 24 3 SkannaKbok
Agnes Torstein 1916 58 9 SkannaKbok
Agnes Solveig Narve 1920 69 11 SkannaKbok
Agnet Ole 1894 1 1 SkannaKbok
Aksel Norman Thor 1921 71 12 SkannaKbok
Aksel Oskar Harald 1895 5 28 SkannaKbok
Albert Arne  1896 7 17 SkannaKbok
Albert Erik 1914 55 17 SkannaKbok
Albert Nikolai Anders 1912 50 17 SkannaKbok
Albin Anders 1902 27 SkannaKbok
Alf Engebret 1903 30 SkannaKbok
Alfhild Solveig Ole 1902 24 8 SkannaKbok
Alfhilde Anton 1916 60 10 SkannaKbok
Alfred Anders 1914 54 9 SkannaKbok
Alfred Magne Adolf 1902 24 5 SkannaKbok
Alma Ole 1899 16 11 SkannaKbok
Alma Ole 1914 54 9 SkannaKbok
Alma Ole 1924 76 3 SkannaKbok
Alma Ingvarda Andreas 1924 76 4 SkannaKbok
Alma Otilie Edvard 1903 27 7 SkannaKbok
Amalie Trond 1898 14 15 SkannaKbok
Amanda Ole 1898 14 20 SkannaKbok
Amanda Olaf 1916 57 2 SkannaKbok
Amunda Ole 1917 61 1 SkannaKbok
Anders Johan  1894 2 18 SkannaKbok
Anders Anton 1898 14 25 SkannaKbok
Anders Martin 1899 16 11 SkannaKbok
Anders Martin 1900 20 18 SkannaKbok
Anders Peder 1903 30 19 SkannaKbok
Anders Ole 1907 38 10 SkannaKbok
Anders Martin 1908 40 6 SkannaKbok
Anders Ole 1908 41 13 SkannaKbok
Anders Andreas 1910 46 16 SkannaKbok
anders Peter Andreas 1912 50 15 SkannaKbok
Anders Paul 1913 52 20 SkannaKbok
Anders Andreas 1919 65 23 SkannaKbok
Anders Kristen 1921 70 4 SkannaKbok
Anders Arne 43 5 SkannaKbok
Andreas Aslak 1894 1 5 SkannaKbok
Andreas Anders 1899 15 1 SkannaKbok
Andreas Johan 1901 24 24 SkannaKbok
Andreas Anders 1902 25 14 SkannaKbok
Andreas Anton 1916 60 20 SkannaKbok
Andreas Ole 1919 67 20 SkannaKbok
Andres Ole 1911 48 14 SkannaKbok
Anna Gulbrand 1894 3 23 SkannaKbok
Anna Ole 1894 4 33 SkannaKbok
Anna Arne 1896 6 4 SkannaKbok
Anna Anton 1897 9 1 SkannaKbok
Anna Ole 1897 9 7 SkannaKbok
Anna Anders 1898 12 5 SkannaKbok
Anna Herman 1898 15 28 SkannaKbok
Anna Ole 1900 19 13 SkannaKbok
Anna Ole 1900 20 22 SkannaKbok
Anna Nils 1901 22 15 SkannaKbok
Anna Erik 1903 27 5 SkannaKbok
Anna Olaf 1904 31 8 SkannaKbok
Anna Jens 1905 34 12 SkannaKbok
Anna Andreas 1907 39 17 SkannaKbok
Anna Hans 1916 60 14 SkannaKbok
Anna Simen 1916 60 9 SkannaKbok
Anna Anders 1919 64 8 SkannaKbok
Anna Ole 1919 64 9 SkannaKbok
Anna Torvald 1920 69 19 SkannaKbok
Anna Bertine Ole 1916 58 15 SkannaKbok
Anna Dorthea Peder 1904 32 19 SkannaKbok
Anna Karoline Ole 1898 12 3 SkannaKbok
Anna Kaspara Karl Johan 1904 31 16 SkannaKbok
Anna Konstance Georg 1914 54 17 SkannaKbok
Anna Mathilde Alfred 1902 25 13 SkannaKbok
Anne Erik 1894 1 11 SkannaKbok
Anne Johan 1894 1 3 SkannaKbok
Anne Ole 1894 3 29 SkannaKbok
Anne Engebrekt 1895 5 11 SkannaKbok
Anne Ole 1895 5 14 SkannaKbok
Anne Anders 1896 6 8 SkannaKbok
Anne Erik 1896 6 9 SkannaKbok
Anne Gunvald 1896 8 24 SkannaKbok
Anne Ole 1896 8 28 SkannaKbok
Anne Ole 1898 13 11 SkannaKbok
Anne Anton 1899 17 19 SkannaKbok
Anne Anton 1903 27 6 SkannaKbok
Anne Ingvald 1904 32 22 SkannaKbok
Anne Ole 1904 30 6 SkannaKbok
Anne Thomas 1904 32 17 SkannaKbok
Anne Erik 1907 39 15 SkannaKbok
Anne Nikolai 1915 55 20 SkannaKbok
Anne Syver 1915 56 9 SkannaKbok
Anne Martin 1916 58 12 SkannaKbok
Anne Ellef 1918 62 5 SkannaKbok
Anne Thomas 1918 63 16 SkannaKbok
Anne Nikolai 1920 67 22 SkannaKbok
Anne Ole  Andreas 1920 67 17 SkannaKbok
Anne Hans 1923 74 13 SkannaKbok
Anne Johanne Anders 1912 49 7 SkannaKbok
Anne Maria Ole 1895 4 10 SkannaKbok
Anne Maria Ole  1895 5 16 SkannaKbok
Anne Maria Ole  1895 6 22 SkannaKbok
Anne Maria Ole 1896 6 3 SkannaKbok
Anne Marie Torstein 65 17 SkannaKbok
Anniken Marie Gustav Adolf 1910 46 16 SkannaKbok
Anton Anton 1895 4 18 SkannaKbok
Anton Erik 1898 12 8 SkannaKbok
Anton Ole 1898 13 18 SkannaKbok
Anton Olav 1899 17 25 SkannaKbok
Anton Ole 1900 20 14 SkannaKbok
Anton Arne 1903 28 4 SkannaKbok
Anton Ole 1910 45 8 SkannaKbok
Anton Sigurd 1921 71 17 SkannaKbok
Anton Kristoffer 1923 75 14 SkannaKbok
Anton Engebret 1924 76 2 SkannaKbok
Anton Ole 1924 77 8 SkannaKbok
Anton Ingvald Lars 1909 44 20 SkannaKbok
Arnbjørg Edvard 1919 66 9 SkannaKbok
Arnbjørg Anton 1924 78 16 SkannaKbok
Arnbjørg Astrid Marie Halgrim 1909 44 16 SkannaKbok
Arne Anders 1894 1 1 SkannaKbok
Arne Anton 1894 1 3 SkannaKbok
Arne Erik 1894 2 17 SkannaKbok
Arne Knut 1894 2 21 SkannaKbok
Arne Johan 1895 5 27 SkannaKbok
Arne Martin  1895 3 7 SkannaKbok
Arne Mikkel 1895 4 19 SkannaKbok
Arne Reier 1895 3 2 SkannaKbok
Arne Martin  1896 7 23 SkannaKbok
Arne Anders 1897 9 10 SkannaKbok
Arne Harald 1897 8 3 SkannaKbok
Arne Arne 1898 11 6 SkannaKbok
Arne Ole Andreas 1898 14 19 SkannaKbok
Arne Martin 1899 18 32 SkannaKbok
Arne Olaus 1899 16 9 SkannaKbok
Arne Syver 1899 16 12 SkannaKbok
Arne Herman 1900 18 2 SkannaKbok
Arne Knut 1900 19 3 SkannaKbok
Arne Ole 1900 19 7 SkannaKbok
Arne Andreas 1901 21 1 SkannaKbok
Arne Kristian 1901 21 3 SkannaKbok
Arne Ole 1902 27 27 SkannaKbok
Arne Gabriel 1904 31 9 SkannaKbok
Arne Gudbrand 1904 31 13 SkannaKbok
Arne Kristoffer 1905 34 13 SkannaKbok
Arne Martin 1905 34 10 SkannaKbok
Arne Ole 1906 37 23 SkannaKbok
Arne Ole 1908 41 15 SkannaKbok
Arne Arne 1909 44 12 SkannaKbok
Arne Ole 1909 44 18 SkannaKbok
Arne Ole 1910 45 2 SkannaKbok
Arne Martin 1911 48 17 SkannaKbok
Arne Thomas 1911 48 9 SkannaKbok
Arne Erling 1913 53 26 SkannaKbok
Arne Mikkel 1913 52 19 SkannaKbok
Arne Olaf 1913 52 14 SkannaKbok
Arne Ole 1914 54 14 SkannaKbok
Arne Gunnar 1915 56 4 SkannaKbok
Arne Martin 1915 57 23 SkannaKbok
Arne Arne 1917 61 9 SkannaKbok
Arne Erik 1917 61 8 SkannaKbok
Arne Narve 1917 61 2 SkannaKbok
Arne Arne 1922 72 8 SkannaKbok
Arne Gustav August 1922 73 19 SkannaKbok
Arne Olaus 1922 72 10 SkannaKbok
Arne Ole 1923 75 13 SkannaKbok
Arne Ole 1924 77 4 SkannaKbok
Arne Martin 55 16 SkannaKbok
Arne Baggerud O. 1898 12 9 SkannaKbok
Arnfin Johan 1919 65 3 SkannaKbok
Arnfinn Ole Andreas 1902 26 21 SkannaKbok
Arnfinn Hans 1920 69 18 SkannaKbok
Arnljot Eivind 1920 69 19 SkannaKbok
Arvid Johannes Einar 1924 76 1 SkannaKbok
Asbjørg Knut 1902 24 5 SkannaKbok
Asbjørg Gudny Kristian 1913 52 15 SkannaKbok
Asbjørn Martin 1907 38 5 SkannaKbok
Asbjørn Anton 1910 46 15 SkannaKbok
Asbjørn Arne 1910 46 10 SkannaKbok
Asbjørn Kristian 1912 49 3 SkannaKbok
Asbjørn Erlend 1916 59 16 SkannaKbok
Asbjørn Ole 1918 63 5 SkannaKbok
Asbjørn Gustav 1919 66 8 SkannaKbok
Asbjørn Ole 1919 65 25 SkannaKbok
Asbjørn Gunnar 1920 68 8 SkannaKbok
Asbjørn Nils 1920 68 9 SkannaKbok
Asbjørn Ivar 1921 71 10 SkannaKbok
Asbjørn  Øgaard Lars 1921 70 6 SkannaKbok
Asbjørn Bjarne Narve 1923 76 22 SkannaKbok
Aslaug Erik 1899 17 18 SkannaKbok
Aslaug Erik 1906 35 5 SkannaKbok
Aslaug Olav 1906 36 15 SkannaKbok
Aslaug Arne 1907 38 3 SkannaKbok
Aslaug Anders 1909 44 23 SkannaKbok
Aslaug Ole 1909 44 17 SkannaKbok
Aslaug Knut 1911 48 12 SkannaKbok
Aslaug Ole 1912 49 6 SkannaKbok
Aslaug Helmer 1915 56 8 SkannaKbok
Aslaug Mikkel 1915 56 5 SkannaKbok
Aslaug Johan 1918 62 10 SkannaKbok
Aslaug Ole 1919 66 4 SkannaKbok
Aslaug Kristian 1920 67 14 SkannaKbok
Asmund Anders 1902 24 1 SkannaKbok
Asmund Ole 1917 62 20 SkannaKbok
Asmund Petter 1918 63 7 SkannaKbok
Astrid Ole 1920 69 9 SkannaKbok
Astrid Torvald 1924 78 19 SkannaKbok
Astrid Kristian 72 15 SkannaKbok
Astrid Solveig Halgrim 1894 3 24 SkannaKbok
Astrid Sonja Sigurd 1924 79 26 SkannaKbok
Atle Anders 1922 72 1 SkannaKbok
Aud Nils 1924 76 6 SkannaKbok
Audun Ole 1920 69 25 SkannaKbok
Bergit Peder 1895 4 4 SkannaKbok
Bergit Hans 1912 50 15 SkannaKbok
Bergliot Ole 1906 36 14 SkannaKbok
Bergljot O. 1901 21 7 SkannaKbok
Bergljot Olaf 1915 56 6 SkannaKbok
Berit Johannes 1897 9 8 SkannaKbok
Berit Lars 1897 10 SkannaKbok
Berit Ole 1900 18 2 SkannaKbok
Berit Kristoffer 1912 50 17 SkannaKbok
Berit Anders 1916 60 12 SkannaKbok
Berta Ole 1907 39 13 SkannaKbok
Bertha Knut 1924 78 17 SkannaKbok
Berthe Olaf 1916 57 6 SkannaKbok
Bertine Halstein 1920 69 20 SkannaKbok
Bertine Anton 1924 76 2 SkannaKbok
Bertine Thomas 1924 78 14 SkannaKbok
Bertine Martin 36 13 SkannaKbok
Betsy Marie Aksel 1899 17 14 SkannaKbok
Birger Nils 1913 51 5 SkannaKbok
Birger Erling 1914 54 5 SkannaKbok
Birger Invald 1916 59 12 SkannaKbok
Bjarne Ivar 1919 66 14 SkannaKbok
Bjarne Karl 1919 67 16 SkannaKbok
Bjarne Mikkel 1920 68 10 SkannaKbok
Bjarne Anton 1922 72 2 SkannaKbok
Bjarne Olav 1924 78 18 SkannaKbok
Bjarne Herjulf Ole 15 5 SkannaKbok
Bjarne Oddgeir Ole 1920 68 7 SkannaKbok
Bjarne Orvald Sigurd 1920 68 4 SkannaKbok
Bjørg Kristen 1924 77 10 SkannaKbok
Bjørn Anton 1923 75 12 SkannaKbok
Borghild Ole 1895 4 5 SkannaKbok
Borghild Gudbrand 1897 9 5 SkannaKbok
Borghild Erik 1899 17 16 SkannaKbok
Borghild Halstein 1901 21 1 SkannaKbok
Borghild Halvor 1902 24 1 SkannaKbok
Borghild Lars 1904 31 13 SkannaKbok
Borghild Martin 1904 31 12 SkannaKbok
Borghild Ole 1904 31 10 SkannaKbok
Borghild Ole 1904 31 15 SkannaKbok
Borghild Erik 1908 40 5 SkannaKbok
Borghild Martin 1908 40 4 SkannaKbok
Borghild Ole 1908 40 2 SkannaKbok
Borghild Ole 1910 45 3 SkannaKbok
Borghild Torvald 1910 45 2 SkannaKbok
Borghild Hermand 1915 57 16 SkannaKbok
Borghild Kristian 1922 71 13 SkannaKbok
Borghild Ole 1924 78 15 SkannaKbok
Borghild Mathilde Olaf 1915 56 SkannaKbok
Dagfin Anders 1903 28 6 SkannaKbok
Dina Syver 1910 45 9 SkannaKbok
Dortea Jakob 1897 11 17 SkannaKbok
Dortea Arne 1924 78 0 SkannaKbok
Dorthe Jens 1903 29 22 SkannaKbok
Dorthe Ole 1913 52 12 SkannaKbok
Dorthe Anton 1918 63 1 SkannaKbok
Dorthea Mikkel 1900 19 16 SkannaKbok
Dorthea Erling 1907 38 9 SkannaKbok
Edvard Emil 1920 68 12 SkannaKbok
Edvin Andreas 1922 72 3 SkannaKbok
Egil Ole 1899 17 17 SkannaKbok
Egil Syver 1906 37 22 SkannaKbok
Egil Gunvald 1907 39 15 SkannaKbok
Egil Erik 1921 71 18 SkannaKbok
Egil Julius Rolf 1916 59 11 SkannaKbok
Einar Johan 1895 4 13 SkannaKbok
Einar Syver 1895 4 15 SkannaKbok
Einar Engebret 1897 8 SkannaKbok
Einar Harald 1897 10 15 SkannaKbok
Einar Thomas 1897 9 9 SkannaKbok
Einar Arne 1898 12 11 SkannaKbok
Einar Erik 1900 20 19 SkannaKbok
Einar Ole 1901 23 17 SkannaKbok
Einar Syver 1901 23 16 SkannaKbok
Einar Ingvar 1903 28 10 SkannaKbok
Einar Ole 1903 28 7 SkannaKbok
Einar Johan 1909 43 10 SkannaKbok
Einar Johan 1910 46 11 SkannaKbok
Einar Ole 1910 46 18 SkannaKbok
Einar Ole 1911 47 1 SkannaKbok
Einar Anders 1918 63 6 SkannaKbok
Einar Erling 1918 64 15 SkannaKbok
Einar Peter 1921 71 16 SkannaKbok
Einar Ole 1923 75 0 SkannaKbok
Einar Arne 21 28 SkannaKbok
Eirik Knut 1910 46 14 SkannaKbok
Eivind Arne 1902 25 9 SkannaKbok
Eivind Georg 1919 65 2 SkannaKbok
Elen Knut 1894 1 8 SkannaKbok
Eli Ole 1912 49 12 SkannaKbok
Elin Nils 1913 52 7 SkannaKbok
Elise Ole 1894 1 10 SkannaKbok
Elise Anton 1903 28 12 SkannaKbok
Elise Olav 1917 59 2 SkannaKbok
Elling Kristen 1919 67 17 SkannaKbok
Emil Herman 1896 7 21 SkannaKbok
Emil Syver 1898 14 24 SkannaKbok
Emil Marinius Edvard 1900 19 5 SkannaKbok
Emma Ole 1904 32 18 SkannaKbok
Emma Erik 1912 49 8 SkannaKbok
Engebret Anton 1896 6 7 SkannaKbok
Erik Martin 1897 8 6 SkannaKbok
Erik Ole 1898 12 10 SkannaKbok
Erik Ole 1900 21 24 SkannaKbok
Erik Ole 1902 26 15 SkannaKbok
Erik Ole 1902 26 22 SkannaKbok
Erik Mikkel 1911 48 11 SkannaKbok
Erik Erik 1912 50 20 SkannaKbok
Erik Erik 1913 52 13 SkannaKbok
Erik Ole Andreas 1915 57 17 SkannaKbok
Erik Johan 1923 75 11 SkannaKbok
Erik Arvid Andreas 1923 74 3 SkannaKbok
Erland Thomas 1906 36 14 SkannaKbok
Erland Erik 1909 44 16 SkannaKbok
Erland Harald Kristoffer 1924 77 10 SkannaKbok
Erling Erik 1898 14 23 SkannaKbok
Erling Erik 1901 22 7 SkannaKbok
Erling Mikkel 1912 50 19 SkannaKbok
Erling Sigurd 1922 73 16 SkannaKbok
Even Ole 1902 25 7 SkannaKbok
Even Kristoffer 1913 53 24 SkannaKbok
Even Georg 62 14 SkannaKbok
Georg Gunvald 1895 4 17 SkannaKbok
Georg Gulbrand 1896 6 6 SkannaKbok
Georg Ingvald Anton 1900 19 6 SkannaKbok
Gerda Karoline Karl 1924 79 24 SkannaKbok
Gfunvor Helene Arne 1918 63 13 SkannaKbok
Gina Hans 1900 20 24 SkannaKbok
Gina Olaf 1918 62 7 SkannaKbok
Gina Hans 7 19 SkannaKbok
Gissur Thorvald 1905 33 7 SkannaKbok
Gjermund Sigurd 1916 58 2 SkannaKbok
Gjermund Johan 1920 69 23 SkannaKbok
Gjertrud Olaus 1897 11 18 SkannaKbok
Gjertrud Harald 1906 37 17 SkannaKbok
Gjertrud Erik 1910 45 5 SkannaKbok
Gjertrud Ole 1910 46 18 SkannaKbok
Gjertrud Mikkel 1916 59 20 SkannaKbok
Golla Martin 1902 24 2 SkannaKbok
Grete Ole 1903 28 11 SkannaKbok
Gudbrand Gunvald 1899 15 4 SkannaKbok
Gudbrand Anders 1904 30 1 SkannaKbok
Gudbrand Ole 1904 31 12 SkannaKbok
Gudbrand Tidemand 1905 33 9 SkannaKbok
Gudbrand Ole 1910 45 7 SkannaKbok
Gudbrand Martin 1919 67 24 SkannaKbok
Gudbrand Ole 1919 67 15 SkannaKbok
Gudbrand Olaf 1920 68 13 SkannaKbok
Gudbrand Ole 1921 70 8 SkannaKbok
Gudbrand Torstein 1923 74 4 SkannaKbok
Gudmund Nikolai 1915 55 1 SkannaKbok
Gudmund Petter 1918 63 11 SkannaKbok
Gudrid Thomas 1899 17 20 SkannaKbok
Gudrun Ole  1894 1 7 SkannaKbok
Gudrun Anton 1900 19 15 SkannaKbok
Gudrun Erik 1902 26 18 SkannaKbok
Gudrun Syver 1903 27 2 SkannaKbok
Gudrun Halvor 1904 30 4 SkannaKbok
Gudrun Kristofer 1907 38 1 SkannaKbok
Gudrun Ole 1907 39 11 SkannaKbok
Gudrun Ole 1907 39 14 SkannaKbok
Gudrun Hermand 1909 44 21 SkannaKbok
Gudrun Syver 1909 44 19 SkannaKbok
Gudrun Ole 1916 57 3 SkannaKbok
Gudrun Kristian 1918 62 11 SkannaKbok
Gudrun Ole 1918 63 14 SkannaKbok
Gudrun Kristian 1919 65 15 SkannaKbok
Gudrun Olaus 1919 66 6 SkannaKbok
Gudrun Thomas 1919 65 1 SkannaKbok
Gudrun Torvald 1919 66 12 SkannaKbok
Gudrun Arne 1921 68 8 SkannaKbok
Gudrun Ole 1921 70 SkannaKbok
Gudrun Bergliot Jesper 1923 74 14 SkannaKbok
Gudrun Elisabet Gerhard 1919 64 7 SkannaKbok
Gudrun Magna Martin 1900 18 9 SkannaKbok
Gudrun Marie Aksel 1921 70 3 SkannaKbok
Gudrund Gunnar S. 1894 3 32 SkannaKbok
Gudveig Helene Olaf 1921 70 2 SkannaKbok
Gunbjørg Nils 1922 71 7 SkannaKbok
Gunda Johan 1896 8 22 SkannaKbok
Gunda Erik 1898 15 24 SkannaKbok
Gunda Andreas 1901 21 6 SkannaKbok
Gunhild Erik 1894 1 2 SkannaKbok
Gunhild Gunvald 1894 3 26 SkannaKbok
Gunhild Erik 1895 4 7 SkannaKbok
Gunhild Ole 1895 4 9 SkannaKbok
Gunhild Knut 1897 10 12 SkannaKbok
Gunhild Anton 1898 13 9 SkannaKbok
Gunhild Ole 1899 16 10 SkannaKbok
Gunhild Ole 1899 17 17 SkannaKbok
Gunhild Syver 1899 15 2 SkannaKbok
Gunhild Gunnar 1900 18 3 SkannaKbok
Gunhild Ole 1900 19 14 SkannaKbok
Gunhild Anton 1901 21 8 SkannaKbok
Gunhild Martin 1902 25 10 SkannaKbok
Gunhild Hans 1909 43 15 SkannaKbok
Gunhild Trond 1913 51 1 SkannaKbok
Gunhild Ellev 1922 71 8 SkannaKbok
Gunhild Johan 1922 71 6 SkannaKbok
Gunhild Knut 35 6 SkannaKbok
Gunhild Syver 18 4 SkannaKbok
Gunnar Torvald 1900 20 22 SkannaKbok
Gunnar Anton 1901 23 SkannaKbok
Gunnar Anders 1902 24 2 SkannaKbok
Gunnar Ole 1902 27 25 SkannaKbok
Gunnar Svein 1903 29 18 SkannaKbok
Gunnar Martin 1904 32 16 SkannaKbok
Gunnar Mikkel 1907 39 12 SkannaKbok
Gunnar Martin 1908 42 26 SkannaKbok
Gunnar Syver 1908 42 24 SkannaKbok
Gunnar Peter 1909 43 9 SkannaKbok
Gunnar Thorvald 1913 53 22 SkannaKbok
Gunnar Olaus 1914 54 7 SkannaKbok
Gunnar Anders 1916 58 28 SkannaKbok
Gunnar Ivar 1917 62 13 SkannaKbok
Gunnar Olav 1919 65 1 SkannaKbok
Gunnar Anders 1923 76 21 SkannaKbok
Gunnar Andreas 1924 78 16 SkannaKbok
Gunnar Johan Gerhard 1913 52 11 SkannaKbok
Gunnar Oddgeir O. 1907 38 7 SkannaKbok
Gunnar Torfin Anders 1920 69 15 SkannaKbok
Gunnborg Thomas 1916 58 13 SkannaKbok
Gunnvor Kristian 1914 54 8 SkannaKbok
Gunnvor Nils 1914 54 10 SkannaKbok
Gunnvor Brita Ole 1916 58 14 SkannaKbok
Gunvald Ole 1916 60 19 SkannaKbok
Gunvor Ivar 1913 52 10 SkannaKbok
Gunvor Mathilde Rolf 1919 66 11 SkannaKbok
Guri Ole 1894 1 4 SkannaKbok
Guri Ole 1894 3 28 SkannaKbok
Guri Mikkel 1896 8 29 SkannaKbok
Guri Gudbrand 1898 15 25 SkannaKbok
Guri Arne 1899 16 6 SkannaKbok
Guri Olaus 1900 20 20 SkannaKbok
Guri Jens 1902 25 11 SkannaKbok
Guri Halstein 1906 36 12 SkannaKbok
Guri Tidemand 1909 42 2 SkannaKbok
Guri Syver 1912 50 23 SkannaKbok
Guri Gunnar 1913 51 27 SkannaKbok
Guri Kristoffer 1916 58 16 SkannaKbok
Gustav Ole  1894 1 8 SkannaKbok
Gustav Adolf Olof 1904 32 17 SkannaKbok
Guttorm Kristian 1906 36 13 SkannaKbok
Gyda Ole 1895 4 8 SkannaKbok
Gyda Herman 1896 8 25 SkannaKbok
Haldor Peder 1900 21 23 SkannaKbok
Haldor Anders 1906 37 17 SkannaKbok
Haldor Trond 1907 38 2 SkannaKbok
Halfdan Arne 1904 32 19 SkannaKbok
Halfdan Knut 1909 44 13 SkannaKbok
Halgrim Anders 1899 18 30 SkannaKbok
Halldis Lars 1916 60 13 SkannaKbok
Halldis Lars 1923 73 3 SkannaKbok
Hallgrim Anders 1909 44 11 SkannaKbok
Hallgrim Ole 1910 45 3 SkannaKbok
Hallgrim Ole 1912 49 1 SkannaKbok
Hallgrim Gunnar 1918 63 4 SkannaKbok
Hallgrim Kaare Hallgrim 1906 35 1 SkannaKbok
Hallvard Ole 1900 20 21 SkannaKbok
Hallvard Olaus 1913 52 16 SkannaKbok
Hallvard Tidemand 1921 70 5 SkannaKbok
Hallvard Georg 1924 78 13 SkannaKbok
Halsten Olaus 1896 5 2 SkannaKbok
Halvard Halvor 1899 17 24 SkannaKbok
Halvdan Ole 1902 26 23 SkannaKbok
Halvor Arne 1911 48 13 SkannaKbok
Hanna Anders 1894 1 6 SkannaKbok
Hans Ole 1894 2 22 SkannaKbok
Hans Anton  1895 3 8 SkannaKbok
Hans Anders 1899 17 20 SkannaKbok
Hans Hermand 1908 42 23 SkannaKbok
Hans Martin 1908 42 27 SkannaKbok
Hans Trond 1914 55 22 SkannaKbok
Hans Hans 1915 56 12 SkannaKbok
Hans Hans 1915 56 13 SkannaKbok
Hans Nils 1915 57 26 SkannaKbok
Hans Kristian 1921 70 1 SkannaKbok
Harald Knut 1894 1 2 SkannaKbok
Harald P.E. 1898 13 14 SkannaKbok
Harald Harald 1899 16 14 SkannaKbok
Harald Ole Andreas 1901 21 2 SkannaKbok
Harald Ole 1902 26 18 SkannaKbok
Harald Anders 1904 31 7 SkannaKbok
Harald Mikkel 1905 33 6 SkannaKbok
Harald Ole 1908 41 10 SkannaKbok
Harald Ole Andreas 1911 47 2 SkannaKbok
Harald Ole 1914 53 1 SkannaKbok
Harald Halfdan 1915 56 3 SkannaKbok
Harald Nils 1919 66 10 SkannaKbok
Harald Torvald 1919 67 21 SkannaKbok
Harald Eiliv 1924 77 7 SkannaKbok
Harald Olaf 1924 76 3 SkannaKbok
Harald Harald 2 14 SkannaKbok
Helene Ole 1912 49 11 SkannaKbok
Helene Johan 1924 79 22 SkannaKbok
Helga Thomas 1895 5 20 SkannaKbok
Helga Hans 1898 14 19 SkannaKbok
Helga Ole 1898 12 6 SkannaKbok
Helga Knut 1900 20 21 SkannaKbok
Helga Harald 1901 23 21 SkannaKbok
Helga Hermand 1902 24 4 SkannaKbok
Helga Hermand 1915 56 13 SkannaKbok
Helga Narve 1915 55 21 SkannaKbok
Helga Emil 1917 61 17 SkannaKbok
Helga Nikolai 1920 67 20 SkannaKbok
Helga Even 1924 76 0 SkannaKbok
Helga Magnhild Harald 1919 65 2 SkannaKbok
Helga Otilia Knut 1923 74 9 SkannaKbok
Helge Peder 1899 16 15 SkannaKbok
Helge Anton 1906 37 16 SkannaKbok
Helge Georg 1923 74 8 SkannaKbok
Helge Johan Erling 72 7 SkannaKbok
Helmer Ole 1895 4 14 SkannaKbok
Helmer Jeremias 1900 19 10 SkannaKbok
Henrik Ole 1899 17 23 SkannaKbok
Henrik Edvard Tidemand 1898 13 15 SkannaKbok
Herman Ingvar 1913 52 12 SkannaKbok
Herman Emil 1923 76 19 SkannaKbok
Herman Elling 50 21 SkannaKbok
Hermand Hermand 1894 1 7 SkannaKbok
Hermand Hermand 1904 32 20 SkannaKbok
Hermand Erling 1917 61 10 SkannaKbok
Hilda Johan 1894 3 25 SkannaKbok
Hjalmar O. 1896 6 10 SkannaKbok
Hjalmar Ole 1921 71 9 SkannaKbok
Hjalmar Oskar Ole 1920 69 16 SkannaKbok
Hjørdis Ole Magnus 1901 22 16 SkannaKbok
Hjørdis Johannes 1909 44 22 SkannaKbok
Hjørdis Laurits 1913 51 6 SkannaKbok
Hjørdis Andreas 1919 65 20 SkannaKbok
Hjørdis Christian 1920 69 13 SkannaKbok
Hjørdis Even 1924 77 8 SkannaKbok
Haakon Ole 1907 38 3 SkannaKbok
Haakon Edvard 1911 47 SkannaKbok
Haakon Kristoffer 1912 50 14 SkannaKbok
Haakon Arne 1914 55 18 SkannaKbok
Haakon Kristoffer 1914 54 12 SkannaKbok
Haakon Ole 1919 65 26 SkannaKbok
Haakon Ole 1921 70 2 SkannaKbok
Haakon Karl 1923 75 15 SkannaKbok
Haakon Magnus Even 1919 67 22 SkannaKbok
Haakon Tryggve Martin 1908 42 21 SkannaKbok
Haavard Anders 1904 30 2 SkannaKbok
Ida Amalie Harald Gerhard 1903 29 23 SkannaKbok
Ida Mariane Kristian 1919 66 8 SkannaKbok
Inga Thomas 1894 3 22 SkannaKbok
Inga Anton 1895 4 3 SkannaKbok
Inga Martin 1896 7 10 SkannaKbok
Inga Martin 1897 9 3 SkannaKbok
Inga Martin 1897 11 23 SkannaKbok
Inga Syver 1897 9 9 SkannaKbok
Inga Erik 1899 17 15 SkannaKbok
Inga Ole 1900 19 11 SkannaKbok
Inga Tidemand 1903 29 20 SkannaKbok
Inga Ole 1908 41 11 SkannaKbok
Inga Nils 1910 45 6 SkannaKbok
Inga Jens 1911 48 11 SkannaKbok
Inga Ole 1914 53 7 SkannaKbok
Inga Ingvard 1915 55 22 SkannaKbok
Inga Anders 1916 58 11 SkannaKbok
Inga Halvor 24 7 SkannaKbok
Inga Karoline Anders 1913 51 24 SkannaKbok
Ingebjørg Ole 1896 8 27 SkannaKbok
Ingebjørg Ole 1898 14 21 SkannaKbok
Ingebjørg Ole 1900 19 17 SkannaKbok
Ingebjørg Andreas 1903 27 1 SkannaKbok
Ingebjørg Hermand 1903 29 21 SkannaKbok
Ingebjørg Knut 1904 30 7 SkannaKbok
Ingebjørg Anders 1905 34 9 SkannaKbok
Ingebjørg Hans 1905 34 11 SkannaKbok
Ingebjørg Svein 1905 33 3 SkannaKbok
Ingebjørg Olaus 1906 37 16 SkannaKbok
Ingebjørg Martin 1907 39 10 SkannaKbok
Ingebjørg Peder 1907 39 16 SkannaKbok
Ingebjørg Hermand 1908 40 1 SkannaKbok
Ingebjørg Knut 1908 40 3 SkannaKbok
Ingebjørg Gunnar 1909 43 13 SkannaKbok
Ingebjørg Erling 1911 48 10 SkannaKbok
Ingebjørg Ole Andreas 1911 47 2 SkannaKbok
Ingebjørg Andreas 1912 50 20 SkannaKbok
Ingebjørg Hermand 1912 50 19 SkannaKbok
Ingebjørg Kristian 1912 49 4 SkannaKbok
Ingebjørg Ole 1912 48 2 SkannaKbok
Ingebjørg Ole 1915 56 11 SkannaKbok
Ingebjørg Kristian 1916 59 22 SkannaKbok
Ingebjørg Kristoffer 1916 58 10 SkannaKbok
Ingebjørg Martin 1916 60 6 SkannaKbok
Ingebjørg Hans 1917 61 18 SkannaKbok
Ingebjørg Johan Edvard 1917 61 16 SkannaKbok
Ingebjørg Mikkel 1917 59 4 SkannaKbok
Ingebjørg Trond 1919 66 5 SkannaKbok
Ingebjørg Trond 1922 71 12 SkannaKbok
Ingebjørg Johannes 18 5 SkannaKbok
Ingebjørg Amanda Ole 1909 43 11 SkannaKbok
Ingebjørg Amanda Thorvald 1917 61 4 SkannaKbok
Ingebjørg Synnøve Olav 1922 71 5 SkannaKbok
Ingeborg Ole 1896 8 30 SkannaKbok
Ingeborg Thorvald 1896 6 6 SkannaKbok
Ingeborg Anders 1901 21 9 SkannaKbok
Ingeborg Hans 1904 32 21 SkannaKbok
Ingeborg Even 1911 47 8 SkannaKbok
Ingeborg Einar 1920 69 16 SkannaKbok
Ingeborg Mariane J. 1895 5 17 SkannaKbok
Ingemund Ole Andr. 1905 35 18 SkannaKbok
Inger Halvor 1895 4 1 SkannaKbok
Inger Andreas 1905 34 13 SkannaKbok
Inger Martin 1911 47 1 SkannaKbok
Inger Thorvald 1913 52 8 SkannaKbok
Inger Herman 1914 53 16 SkannaKbok
Inger Bertine Nikolai 1924 78 18 SkannaKbok
Inger Maria Gudbrand 1897 9 6 SkannaKbok
Inger Maria Mikkel 1899 16 12 SkannaKbok
Inger Marie Mekkel 1898 14 23 SkannaKbok
Inger Marie Kristoffer 1919 66 7 SkannaKbok
Inger Marie Ole 1919 65 19 SkannaKbok
Inger Matea Anders 1906 35 2 SkannaKbok
Ingerid Anton 1897 11 20 SkannaKbok
Ingerid Anton 1901 21 2 SkannaKbok
Ingerid Gabriel 1901 23 20 SkannaKbok
Ingerid Lars 1901 22 19 SkannaKbok
Ingerid Isak 1912 50 14 SkannaKbok
Ingerid Olaus 1914 54 16 SkannaKbok
Ingerid Erik 1915 56 10 SkannaKbok
Ingerid Gunnar 1916 57 4 SkannaKbok
Ingerid Peder 1916 59 21 SkannaKbok
Ingerid Sigurd 1918 63 15 SkannaKbok
Ingerid Mikkel 1924 79 21 SkannaKbok
Ingrid Tidemand 1894 2 15 SkannaKbok
Ingrid Ole 1897 10 13 SkannaKbok
Ingrid Peder 1897 10 11 SkannaKbok
Ingrid Thomas 1897 10 SkannaKbok
Ingrid Anton 1898 13 13 SkannaKbok
Ingrid Ole 1898 13 14 SkannaKbok
Ingrid Kristoffer 1902 25 9 SkannaKbok
Ingrid Knut 1904 30 2 SkannaKbok
Ingrid Arne 1909 43 10 SkannaKbok
Ingrid Engebret 1923 73 1 SkannaKbok
Ingrid Hans 1923 74 11 SkannaKbok
Ingrid Torvald 1923 73 7 SkannaKbok
Ingrid Thor 1924 79 25 SkannaKbok
Ingvald Ole 1894 1 9 SkannaKbok
Ingvald Johan 1897 9 11 SkannaKbok
Ingvald Knut 1898 11 5 SkannaKbok
Ingvald Arne 1900 21 26 SkannaKbok
Ingvald Hans 1900 19 8 SkannaKbok
Ingvald Syver 1907 39 11 SkannaKbok
Ingvald Marius Kristian 1904 32 21 SkannaKbok
Ingvar Johan 1898 14 21 SkannaKbok
Ingvar Hermand 1899 17 21 SkannaKbok
Ingvar Kristoffer 1899 15 7 SkannaKbok
Ingvar Arne 1905 34 11 SkannaKbok
Ingvar Kollbjørn Erik 1920 69 20 SkannaKbok
Ingvar Magne Knut 1902 26 19 SkannaKbok
Ivar Anton 1897 9 SkannaKbok
Ivar Hans 1897 9 SkannaKbok
Ivar Syver 1900 20 13 SkannaKbok
Ivar Hans 1901 23 18 SkannaKbok
Ivar Ole Magnus 1903 28 9 SkannaKbok
Ivar Ole 1905 34 14 SkannaKbok
Ivar Ole 1905 35 SkannaKbok
Ivar Trond 1905 33 4 SkannaKbok
Ivar Ole 1907 38 4 SkannaKbok
Ivar Martin 1909 43 8 SkannaKbok
Ivar Syver 1913 51 1 SkannaKbok
Ivar Per 1914 55 19 SkannaKbok
Ivar Mikkel 1916 58 27 SkannaKbok
Ivar Oskar 1918 63 9 SkannaKbok
Ivar Arne 75 18 SkannaKbok
Ivar Tvilling med no 1 af dødfødt af mandkj. Torvald 1915 56 14 SkannaKbok
Iver Arne 1895 4 16 SkannaKbok
Iver Anton  1897 8 5 SkannaKbok
Jacob Peder 1902 25 11 SkannaKbok
Jenny Ole 1916 58 8 SkannaKbok
Jenny Rolf 1921 68 3 SkannaKbok
Jens Jens 1897 9 12 SkannaKbok
Jens Andreas 1912 50 13 SkannaKbok
Jensine Arne 1894 2 21 SkannaKbok
Jesper Reier 1897 10 16 SkannaKbok
Jesper Kristoffer 1918 64 14 SkannaKbok
Jofrid Syver 1910 46 14 SkannaKbok
Johan Tidemand 1896 6 14 SkannaKbok
Johan Arne 1905 33 2 SkannaKbok
Johan Matias 1909 45 21 SkannaKbok
Johan Peter 1912 49 8 SkannaKbok
Johan Kristian 1915 56 6 SkannaKbok
Johan Torvald 1918 64 13 SkannaKbok
Johan Torvald 1919 67 18 SkannaKbok
Johan Ole 1920 69 22 SkannaKbok
Johan Syver 1922 73 11 SkannaKbok
Johan Sigurd 1923 74 9 SkannaKbok
Johan Sigurd 71 19 SkannaKbok
Johan Alfred Kristian 1916 60 0 SkannaKbok
Johan Oddgeir Ivar 1915 57 24 SkannaKbok
Johan William Nils Kristian 1912 49 5 SkannaKbok
Johanne Erik 1899 17 13 SkannaKbok
Johanne Mikkel 1901 22 13 SkannaKbok
Johannes Jakob 1895 3 4 SkannaKbok
Johannes Christoffer 1896 5 3 SkannaKbok
Johannes Ole 1903 30 20 SkannaKbok
Johannes Ole 1913 51 4 SkannaKbok
Johannes Nils 1915 56 7 SkannaKbok
Johannes Oskar 1922 73 18 SkannaKbok
Jon Andreas 1904 31 11 SkannaKbok
Jon Ole 1906 37 18 SkannaKbok
Jul Arvid Ole 70 3 SkannaKbok
Jøran Ole 1896 7 13 SkannaKbok
Jøran Ole Andreas 1907 38 8 SkannaKbok
Jørand Ole 1912 50 22 SkannaKbok
Jørend Mikkel 1913 51 26 SkannaKbok
Jørgen Gunnar 1910 46 17 SkannaKbok
Jørgen Ole 1922 73 20 SkannaKbok
Jørgen Georg Nils Johannes 1913 53 27 SkannaKbok
Karen Thorvald 1917 61 3 SkannaKbok
Karen(Tvilling m.N.10  Kvs.k.) Peter Andreas 1919 64 13 SkannaKbok
Kari Anders 1894 2 13 SkannaKbok
Kari Arne 1896 6 7 SkannaKbok
Kari Erik 1897 10 14 SkannaKbok
Kari Hallstein 1898 13 12 SkannaKbok
Kari Ole 1900 18 7 SkannaKbok
Kari Thomas 1902 26 19 SkannaKbok
Kari Johan 1906 35 3 SkannaKbok
Kari Sigurd 1909 43 8 SkannaKbok
Kari Gunnar 1910 45 7 SkannaKbok
Kari Knut 1912 50 21 SkannaKbok
Kari Gustav 1917 59 1 SkannaKbok
Kari Andreas 1920 67 19 SkannaKbok
Kari Petter 1920 67 18 SkannaKbok
Kari Emil 1923 73 6 SkannaKbok
Karine Arne 1897 10 SkannaKbok
Karine Ole 1898 14 17 SkannaKbok
Karine Hermand 1901 21 4 SkannaKbok
Karine Ole 1903 28 16 SkannaKbok
Karine Ingvar 1909 42 3 SkannaKbok
Karine Hans 1914 54 15 SkannaKbok
Karine Olaus 1920 67 15 SkannaKbok
Karl O.M. 1895 3 9 SkannaKbok
Karl Ingvald Knut 1897 9 14 SkannaKbok
Karoline Gunnar 1898 13 10 SkannaKbok
Karoline Gunvald 1903 29 19 SkannaKbok
Karsten Hans 1924 79 19 SkannaKbok
Kirsten Arne  1916 57 5 SkannaKbok
Kjell Lars 1919 66 11 SkannaKbok
Kjell Kristoffer 1921 71 13 SkannaKbok
Kjellaug Ole 1906 36 7 SkannaKbok
Kjellaug Eirik 1909 42 1 SkannaKbok
Kjellaug Per 1918 63 4 SkannaKbok
Kjellaug Andreas 1922 72 17 SkannaKbok
Kjellaug Emil 1924 77 9 SkannaKbok
Kjellaug Ivar 1924 79 23 SkannaKbok
Kjellaug Magna Kristian 1921 68 1 SkannaKbok
Kjersti Johan 1904 32 23 SkannaKbok
Kjersti Thorstein 1916 60 5 SkannaKbok
Klara Andreas 1895 5 18 SkannaKbok
Klara Thorvald 1903 27 4 SkannaKbok
Klara Anders 1913 51 25 SkannaKbok
Klara Margit Nils 68 4 SkannaKbok
Klara Mathilde Georg 1916 58 7 SkannaKbok
Knut Martin 1898 13 13 SkannaKbok
Knut Anders 1899 18 27 SkannaKbok
Knut Helge 1899 16 13 SkannaKbok
Knut Anders 1901 22 13 SkannaKbok
Knut Ole 1901 21 27 SkannaKbok
Knut Tollev 1902 26 16 SkannaKbok
Knut Kristian 1916 58 3 SkannaKbok
Knut Aksel 1924 77 9 SkannaKbok
Knut Arnfin Halgrim 1899 18 31 SkannaKbok
Kolbjørn Hans 1898 12 7 SkannaKbok
Kolbjørn Ole 1902 25 13 SkannaKbok
Kolbjørn Olaus 1906 36 10 SkannaKbok
Kolbjørn Ole 1922 72 5 SkannaKbok
Kolbjørn Adolf Anker Halvor 1912 49 4 SkannaKbok
Kollbjørn Ole 1910 46 13 SkannaKbok
Kollbjørn Elling 1912 49 2 SkannaKbok
Kollbjørn Petter 1915 57 19 SkannaKbok
Kollbjørn Olaf 1920 68 2 SkannaKbok
Kriatian  Tvilling m no 7 af Kv. kj. Thomas 1915 57 15 SkannaKbok
Kristen Thomas 1913 52 10 SkannaKbok
Kristi Knut 1898 14 22 SkannaKbok
Kristian Hans 1895 5 22 SkannaKbok
Kristian Gudbrand 1896 6 15 SkannaKbok
Kristian Knut 1897 8 7 SkannaKbok
Kristian Knut 1900 19 9 SkannaKbok
Kristian Anton 1903 28 8 SkannaKbok
Kristian Anton 1914 54 11 SkannaKbok
Kristian Tidemand 1917 61 7 SkannaKbok
Kristian Nikolai 1923 74 7 SkannaKbok
Kristian Ole 1924 78 12 SkannaKbok
Kristiane Trond 1896 6 2 SkannaKbok
Kristiane Kristoffer 1909 43 9 SkannaKbok
Kristine Anders 1895 5 21 SkannaKbok
Kristine Ole 1895 5 13 SkannaKbok
Kristine Erik 1896 7 11 SkannaKbok
Kristine Ole 1902 25 14 SkannaKbok
Kristine Erik 1905 33 2 SkannaKbok
Kristine Anton 1910 46 10 SkannaKbok
Kristine Olav 1921 70 25 SkannaKbok
Kristofer Arne 1906 35 4 SkannaKbok
Kristofer Knut 1906 35 3 SkannaKbok
Kristofer Ole 1907 38 9 SkannaKbok
Kristoffer Nils 1896 7 22 SkannaKbok
Kristoffer Ole 1902 24 6 SkannaKbok
Kristoffer Eirik 1904 30 4 SkannaKbok
Kristoffer Anton 1908 41 11 SkannaKbok
Kristoffer Thomas 1908 40 4 SkannaKbok
Kristoffer Olaus 1912 50 10 SkannaKbok
Kristoffer Andreas 1916 58 31 SkannaKbok
Kristoffer Erik 1916 59 6 SkannaKbok
Kristoffer Johannes 1916 60 24 SkannaKbok
Kristoffer Mikkel 1920 69 17 SkannaKbok
Kristoffer Ole 62 21 SkannaKbok
Kåre Kristian 1921 71 11 SkannaKbok
Kaare Thorvald 1909 43 7 SkannaKbok
Kaare Ole 1916 59 13 SkannaKbok
Kaare Ole 1916 60 18 SkannaKbok
Kaare Erlend 1918 64 18 SkannaKbok
Lars Thorvald 1907 39 14 SkannaKbok
Lars Andreas 1910 45 5 SkannaKbok
Leif Erling 1923 75 16 SkannaKbok
Leif Johannes 64 19 SkannaKbok
Leif Eirik Halgrim 1901 24 23 SkannaKbok
Leiv Ole 1919 66 4 SkannaKbok
Leiv 1922 73 17 SkannaKbok
Lovise Peter Andreas 1914 54 11 SkannaKbok
Magna Erik 1901 22 17 SkannaKbok
Magna Ole 1901 23 22 SkannaKbok
Magna Gunnar 1902 26 16 SkannaKbok
Magna Ole 1902 26 17 SkannaKbok
Magna Halfdan 1904 31 11 SkannaKbok
Magna Anders 1905 34 10 SkannaKbok
Magna Ole 1906 35 17 SkannaKbok
Magna Ole 1914 53 4 SkannaKbok
Magna Kristine Knut 1907 39 12 SkannaKbok
Magnar Elling 1920 67 1 SkannaKbok
Magne Ole 1894 1 6 SkannaKbok
Magne Mikkel 1901 23 22 SkannaKbok
Magne Tidemand 1901 22 14 SkannaKbok
Magne Olaf 1906 36 7 SkannaKbok
Magne Martin 1907 39 20 SkannaKbok
Magne Laurits 1911 47 5 SkannaKbok
Magne Olaus 1916 59 10 SkannaKbok
Magne Oskar Julius 1916 59 8 SkannaKbok
Magne Olaf 27 29 SkannaKbok
Magnhild Elling E. 1894 3 30 SkannaKbok
Magnhild Anders 1895 5 19 SkannaKbok
Magnhild Arne  1896 7 14 SkannaKbok
Magnhild Knut 1896 7 18 SkannaKbok
Magnhild Ole 1897 11 22 SkannaKbok
Magnhild Johan 1898 15 27 SkannaKbok
Magnhild Rolf 1898 12 4 SkannaKbok
Magnhild Anton 1901 21 3 SkannaKbok
Magnhild Johan 1903 28 13 SkannaKbok
Magnhild Knut 1903 28 9 SkannaKbok
Magnhild Erik 1905 33 8 SkannaKbok
Magnhild Syver 1908 41 12 SkannaKbok
Magnhild Kristian 1909 42 7 SkannaKbok
Magnhild Erik 1911 47 7 SkannaKbok
Magnhild Ingvar 1914 53 3 SkannaKbok
Magnhild Eivind 1916 60 11 SkannaKbok
Magnhild Ole 1916 59 18 SkannaKbok
Magnhild Syver 1919 66 10 SkannaKbok
Magnhild Olaus 1920 67 16 SkannaKbok
Magnhild Kristian 1924 79 20 SkannaKbok
Magnhild Jorunn Johan 1916 59 19 SkannaKbok
Magnhild Tordis Ole 1904 31 9 SkannaKbok
Magnus Olaus 1900 18 1 SkannaKbok
Magnus Anders 1908 40 8 SkannaKbok
Magnus Peter 1913 51 9 SkannaKbok
Magnus Alfred Gerhard Anton 1911 48 16 SkannaKbok
Magnus Halvdan Martin 1906 37 21 SkannaKbok
Maren Jens 1907 38 7 SkannaKbok
Maren Thea Anders 1915 55 19 SkannaKbok
Margit Trond 1894 2 16 SkannaKbok
Margit Andr. 1903 29 18 SkannaKbok
Margit Anders 1909 42 6 SkannaKbok
Margit Anton 1909 42 5 SkannaKbok
Margit Ole 1910 46 17 SkannaKbok
Margit Ole 1915 56 12 SkannaKbok
Margit Halvdan 1916 60 7 SkannaKbok
Margit Martin 1918 62 12 SkannaKbok
Margit Elling 1920 69 15 SkannaKbok
Margit Elling 1921 68 7 SkannaKbok
Margit Georg 1922 72 16 SkannaKbok
Margit Hans 35 1 SkannaKbok
Margit Amalie Anders 1914 53 2 SkannaKbok
Margit Ellinor Olaf 1915 55 1 SkannaKbok
Margit Solveig Johan 1915 55 18 SkannaKbok
Maria Anders 1894 1 5 SkannaKbok
Maria Halvor 1896 6 5 SkannaKbok
Maria Martinus 1897 11 19 SkannaKbok
Maria Gunnar 1907 38 2 SkannaKbok
Maria Ole 1909 43 12 SkannaKbok
Maria Anders 1910 46 19 SkannaKbok
Maria Nils 1911 47 6 SkannaKbok
Maria Ole 1911 48 13 SkannaKbok
Maria Anton 1915 57 15 SkannaKbok
Maria Paul 1916 57 1 SkannaKbok
Maria Anders 1917 61 15 SkannaKbok
Maria Nikolai 1922 71 10 SkannaKbok
Mariane Ole 1896 8 20 SkannaKbok
Mariane Erik 1897 9 10 SkannaKbok
Mariane Halstein 1903 28 17 SkannaKbok
Marie Tidemand 1906 37 18 SkannaKbok
Marie Erik 1913 51 3 SkannaKbok
Marie Tidemand 1913 51 2 SkannaKbok
Marie Erik 1918 62 6 SkannaKbok
Marie Ole 1918 62 8 SkannaKbok
Marie Ellef 1919 65 16 SkannaKbok
Marie Hallstein 1919 65 21 SkannaKbok
Marit Ole 1894 3 31 SkannaKbok
Marit Ole 1895 4 6 SkannaKbok
marit Hans 1899 16 4 SkannaKbok
Marit Ole 1901 22 12 SkannaKbok
Marit Olaus 1905 33 5 SkannaKbok
Marit Ole 1905 33 4 SkannaKbok
Marit Herman 1910 46 12 SkannaKbok
Marit Ole Andreas 1912 49 10 SkannaKbok
Marit Hans 1913 52 11 SkannaKbok
Marit Olaus 1914 54 13 SkannaKbok
Marit Harald 1915 55 4 SkannaKbok
Marit Thomas 1917 61 2 SkannaKbok
Marit Ole 1922 72 18 SkannaKbok
Marta Hans 1923 73 5 SkannaKbok
Martha Gunnar 1921 70 1 SkannaKbok
Martha Hans 1921 70 24 SkannaKbok
Martha Mikkel 1922 72 14 SkannaKbok
Martha Torvald 1923 73 2 SkannaKbok
Marthe Ole 1903 29 24 SkannaKbok
Martin Anton 1896 7 19 SkannaKbok
Martin Ole 1896 6 5 SkannaKbok
Martin Halvor 1897 9 13 SkannaKbok
Martin Syver 1900 19 11 SkannaKbok
Martin Syver 1904 31 6 SkannaKbok
Martin Ole 1906 36 5 SkannaKbok
Martin Herman 1911 48 18 SkannaKbok
Martin Ole 1916 60 17 SkannaKbok
Martin Narve 1919 66 6 SkannaKbok
Martin Anton 1920 69 27 SkannaKbok
Martin Oddgeir Martin 1910 46 12 SkannaKbok
Martin Oddgeir Anders 1917 61 1 SkannaKbok
Mary Ingeborg Johan 1921 70 22 SkannaKbok
Mathea Harald 1897 9 2 SkannaKbok
Mathilde Ole 1897 11 21 SkannaKbok
Mikael Erik 1902 27 24 SkannaKbok
Mikael Sigurd 1913 51 7 SkannaKbok
Mikal Ole 1905 34 15 SkannaKbok
Mikal Mikkel 1910 45 9 SkannaKbok
Mikal Ole 50 18 SkannaKbok
Mikkel Arne 1894 1 4 SkannaKbok
Mikkel Erik 1896 6 8 SkannaKbok
Mikkel Anton 1901 22 6 SkannaKbok
Mikkel Olaf 1908 41 17 SkannaKbok
Mikkel Knut 1921 71 14 SkannaKbok
Mikkel Kolbjørn Ole 1906 36 6 SkannaKbok
Maalfrid Ole 1904 30 3 SkannaKbok
Narve Anders 1902 26 20 SkannaKbok
Nikolai Martin 1896 7 24 SkannaKbok
Nils Ole 1894 2 12 SkannaKbok
Nils Anton 1895 5 25 SkannaKbok
Nils Anton 1899 18 28 SkannaKbok
Nils Johan 1899 16 16 SkannaKbok
Nils Kristoffer 1901 22 5 SkannaKbok
Nils Peder 1902 25 12 SkannaKbok
Nils Erik 1908 40 7 SkannaKbok
Nils Nils 1915 57 22 SkannaKbok
Nils Kristian 1917 62 19 SkannaKbok
Nils Nicolai 1918 64 17 SkannaKbok
Nils Olaus 1918 63 8 SkannaKbok
Norvald Anders 1914 55 20 SkannaKbok
Odd Arnold Ole 1904 32 14 SkannaKbok
Odd Bjarne Ole 1923 74 10 SkannaKbok
Odd Kolbjørn Kristian 1912 50 12 SkannaKbok
Oddgeir Ole 1907 39 18 SkannaKbok
Oddgeir Hermand 1913 51 2 SkannaKbok
Oddgeir Gunnar 1915 57 18 SkannaKbok
Oddgeir Ole 1916 58 30 SkannaKbok
Oddgeir Nils 1922 73 12 SkannaKbok
Oddgeir Ole 1924 77 5 SkannaKbok
Oddleif Anders 1909 43 1 SkannaKbok
Oddleif Ingvald 1919 67 23 SkannaKbok
Oddleif Ole 1920 68 3 SkannaKbok
Oddleif Tidemand 1923 74 2 SkannaKbok
Oddleiv Erik 1897 8 4 SkannaKbok
Oddleiv Mikkel 1918 63 10 SkannaKbok
Oddmund Martin 1898 11 2 SkannaKbok
Oddmund Anders 1904 32 18 SkannaKbok
Oddmund Gunnar 1913 52 18 SkannaKbok
Oddmund Mikkel 1917 61 12 SkannaKbok
Oddvar Ander 1916 59 15 SkannaKbok
Oddvar Olaf 1918 63 2 SkannaKbok
Oddvar Torbjørn Andrias 1903 27 1 SkannaKbok
Oddvard Olaf 1908 42 20 SkannaKbok
Oddvin Syver 1914 53 3 SkannaKbok
Odmund Kristoffer 1910 45 4 SkannaKbok
Ola Svein 1902 24 3 SkannaKbok
Ola Hermand 1905 33 8 SkannaKbok
Ola Sigurd 1911 47 7 SkannaKbok
Ola Ole 1912 50 16 SkannaKbok
Ola Anton 1914 53 2 SkannaKbok
Ola Mikkel 1916 58 29 SkannaKbok
Ola Olaf 1916 59 14 SkannaKbok
Ola Olaf 1917 62 16 SkannaKbok
Ola Anders 1920 70 28 SkannaKbok
Ola Kolbjørn 1920 69 24 SkannaKbok
Ola Magnus 1920 68 11 SkannaKbok
Ola Martin 1923 76 20 SkannaKbok
Olaf Arne 1895 5 26 SkannaKbok
Olaf Harald 1895 5 23 SkannaKbok
Olaf Ingebrekt 1895 3 5 SkannaKbok
Olaf Ole 1895 4 21 SkannaKbok
Olaf Ole Andreas 1895 3 6 SkannaKbok
Olaf Halsten 1896 6 9 SkannaKbok
Olaf Harald 1896 5 4 SkannaKbok
Olaf Ole 1896 5 1 SkannaKbok
Olaf Anders 1901 22 12 SkannaKbok
Olaf Arne 1901 22 8 SkannaKbok
Olaf Olaus 1902 27 28 SkannaKbok
Olaf Anton 1903 29 17 SkannaKbok
Olaf Nils 1903 29 16 SkannaKbok
Olaf Syver 1903 29 15 SkannaKbok
Olaf Ole 1905 34 16 SkannaKbok
Olaf Anton 1906 36 12 SkannaKbok
Olaf Ole 1907 39 19 SkannaKbok
Olaf Gunnar 1908 40 5 SkannaKbok
Olaf Narve 1913 53 28 SkannaKbok
Olaf Reidar 1914 55 21 SkannaKbok
Olaf Torvald 1914 54 6 SkannaKbok
Olaf Nils 1917 61 11 SkannaKbok
Olaf Torvald 1917 62 15 SkannaKbok
Olaf Ole 1918 64 21 SkannaKbok
Olaf Anton 1920 70 29 SkannaKbok
Olaf Georg 1920 70 30 SkannaKbok
Olaf Harald 2 15 SkannaKbok
Olaf Helmer 61 5 SkannaKbok
Olaf Andreas Petter Elias 1895 4 20 SkannaKbok
Olaug Ole 1906 35 4 SkannaKbok
Olaug Anton 1907 38 4 SkannaKbok
Olaug Per 1910 45 8 SkannaKbok
Olaug Arne 1912 49 13 SkannaKbok
Olaug Ole 1912 48 1 SkannaKbok
Olaug Kristoffer 1919 64 11 SkannaKbok
Olaug Nils 1919 64 12 SkannaKbok
Olaug Olaf 1920 69 10 SkannaKbok
Olaug Syver 1924 76 5 SkannaKbok
Olaug Mikkel 26 20 SkannaKbok
Olav Anders 1897 8 2 SkannaKbok
Olav Ole 1898 11 1 SkannaKbok
Olav Ole 1898 11 4 SkannaKbok
Olav Arne 1899 15 3 SkannaKbok
Olav Ole 1899 15 2 SkannaKbok
Olav Ole 1899 15 8 SkannaKbok
Olav Gunvald 1901 23 15 SkannaKbok
Olav Anders 1903 29 11 SkannaKbok
Olav Ole 1903 29 12 SkannaKbok
Olav Ole 1904 31 8 SkannaKbok
Olav Ole 1905 33 5 SkannaKbok
Olav Anders 1906 37 20 SkannaKbok
Olav Ole 1907 40 22 SkannaKbok
Olav Kristoffer 1908 42 22 SkannaKbok
Olav Andreas 1911 47 4 SkannaKbok
Olav Andreas 1911 48 10 SkannaKbok
Olav Erik 1911 47 6 SkannaKbok
Olav Per 1912 49 19 SkannaKbok
Olav Eirik 1913 51 6 SkannaKbok
Olav Ole Andreas 1913 51 3 SkannaKbok
Olav Laurits 1914 55 15 SkannaKbok
Olav Johan Edvard 1915 57 20 SkannaKbok
Olav Nils 1915 57 25 SkannaKbok
Olav Hans 1916 59 7 SkannaKbok
Olav Andreas 1917 62 17 SkannaKbok
Olav Gunnar 1917 62 18 SkannaKbok
Olav Syver 1917 61 6 SkannaKbok
Olav Gustav 1924 78 17 SkannaKbok
Olav Ole 1924 78 14 SkannaKbok
Olav Ole 1924 78 15 SkannaKbok
Olav Brandt Ole 1908 42 25 SkannaKbok
Olav Mikael Mikkel 1919 66 12 SkannaKbok
Olav Selmer Kristian 1917 62 0 SkannaKbok
Olav Øistein Erling 1923 75 17 SkannaKbok
Olava Martin 1894 2 12 SkannaKbok
Olava Lars 1899 16 8 SkannaKbok
Olava Ole 1899 16 9 SkannaKbok
Olava Anders 1913 52 13 SkannaKbok
Olava Andreas 1914 53 5 SkannaKbok
Olave Ole 1895 5 15 SkannaKbok
Olave Anton 1898 15 26 SkannaKbok
Olave Ole 1902 24 6 SkannaKbok
Olave Nils 1912 49 5 SkannaKbok
Ole Erik 1894 2 20 SkannaKbok
Ole Martin 1894 2 19 SkannaKbok
Ole Nils  1894 2 13 SkannaKbok
Ole Ole 1894 2 16 SkannaKbok
Ole Arne 1895 3 3 SkannaKbok
Ole Knut 1896 6 13 SkannaKbok
Ole Knut 1896 7 18 SkannaKbok
Ole Ole 1896 7 20 SkannaKbok
Ole Thorvald 1898 13 16 SkannaKbok
Ole Ola 1899 18 29 SkannaKbok
Ole Arne 1900 20 17 SkannaKbok
Ole Gudbrand 1900 20 20 SkannaKbok
Ole Knut 1900 20 15 SkannaKbok
Ole Thomas 1900 21 25 SkannaKbok
Ole Syver 1901 21 4 SkannaKbok
Ole Olaus 1902 27 26 SkannaKbok
Ole Anton 1903 30 21 SkannaKbok
Ole Arne 1903 29 13 SkannaKbok
Ole Amund 1904 32 15 SkannaKbok
Ole Kristoffer 1904 30 3 SkannaKbok
Ole Kristian 1905 33 1 SkannaKbok
Ole Ole 1905 33 3 SkannaKbok
Ole Lars 1906 37 24 SkannaKbok
Ole Martin 1906 37 19 SkannaKbok
Ole Ole 1906 36 11 SkannaKbok
Ole Ole 1906 37 15 SkannaKbok
Ole Anton 1907 39 17 SkannaKbok
Ole Erik 1908 41 14 SkannaKbok
Ole Syver 1908 41 18 SkannaKbok
Ole Trond 1909 43 2 SkannaKbok
Ole Hans 1910 47 20 SkannaKbok
Ole Olaus 1910 45 1 SkannaKbok
Ole Mikkel 1911 48 15 SkannaKbok
Ole Tidemand 1911 47 3 SkannaKbok
Ole Syver 1912 49 6 SkannaKbok
Ole Olaus 1913 51 8 SkannaKbok
Ole Ole Andreas 1913 53 25 SkannaKbok
Ole Oscar 1914 54 8 SkannaKbok
Ole Gustav 1915 57 21 SkannaKbok
Ole Kristoffer 1915 57 16 SkannaKbok
Ole Mikkel 1915 56 10 SkannaKbok
Ole Erik 1916 60 25 SkannaKbok
Ole Anton 1918 64 16 SkannaKbok
Ole Anders 1919 66 9 SkannaKbok
Ole Anders  1919 67 19 SkannaKbok
Ole Ole 1919 65 24 SkannaKbok
Ole Martin 1922 73 15 SkannaKbok
Ole Michael 1922 72 9 SkannaKbok
Ole Ole 1922 72 4 SkannaKbok
Ole Anders 34 17 SkannaKbok
Ole Syver 22 9 SkannaKbok
Ole Andreas Anders 1896 6 12 SkannaKbok
Ole Andreas Anton 1901 23 21 SkannaKbok
Ole Andreas Anders 1908 41 16 SkannaKbok
Ole Andreas Kristoffer 1913 52 17 SkannaKbok
Ole Andreas Lars 1916 58 1 SkannaKbok
Ole Einar Einar 1922 72 6 SkannaKbok
Olea Knut 1894 2 19 SkannaKbok
Olea Ole 1896 7 16 SkannaKbok
Olea Herman 1898 14 18 SkannaKbok
Olea Oskar 1919 66 13 SkannaKbok
Olea Anton 1923 74 12 SkannaKbok
Oleana Martin 1901 22 18 SkannaKbok
Olga Knut 1894 2 18 SkannaKbok
Olga Harald 1895 6 23 SkannaKbok
Olga Ole 1896 7 17 SkannaKbok
Olga Ole 1896 8 21 SkannaKbok
Olga Knut 1902 25 15 SkannaKbok
Olga Erik 1903 27 8 SkannaKbok
Olga Ole 1904 31 14 SkannaKbok
Olga Ole 1905 34 14 SkannaKbok
Olga Syver 1905 33 1 SkannaKbok
Olga Arne 1908 40 10 SkannaKbok
Olga Ole 1908 41 13 SkannaKbok
Olga Jens 1909 43 14 SkannaKbok
Olga Halvord 1910 46 11 SkannaKbok
Olga Arne 1912 48 3 SkannaKbok
Olga Lars 1912 50 18 SkannaKbok
Olga Johan 1913 51 5 SkannaKbok
Olga Ingvar 1915 57 14 SkannaKbok
Olga Ingegerd Ingvard 1924 76 7 SkannaKbok
Oluf Johannes 1898 14 20 SkannaKbok
Orvar Helmer 1919 66 13 SkannaKbok
Oscar Ole 1903 28 5 SkannaKbok
Oskar Erik 1906 36 8 SkannaKbok
Oskar Halvor 1908 40 1 SkannaKbok
Oskar Olaf 1917 61 3 SkannaKbok
Oskar Gunnar 1920 68 6 SkannaKbok
Oskar Rasmus Mikael 1908 40 2 SkannaKbok
Osvald Mikkel 1898 14 22 SkannaKbok
Osvald Martin 1899 18 33 SkannaKbok
Ottar Erik 1895 3 11 SkannaKbok
Ottar Erik 1897 10 17 SkannaKbok
Ottar Ole 1903 29 14 SkannaKbok
Ottar Ole 1912 49 9 SkannaKbok
Ottar Arne 1913 52 21 SkannaKbok
Ottar Ole 1914 54 13 SkannaKbok
Ottar Johan 1915 55 2 SkannaKbok
Ottar Erik 1919 66 7 SkannaKbok
Ottar Hans 1920 69 21 SkannaKbok
Ottar Erling 1923 74 1 SkannaKbok
Ottar Kristian 1923 74 5 SkannaKbok
Paul Enok Jens 1899 17 19 SkannaKbok
Peder Knut 1919 66 5 SkannaKbok
Per Andreas 1899 16 10 SkannaKbok
Per Erik 1907 38 8 SkannaKbok
Per Peder 1908 41 12 SkannaKbok
Per Sigurd 1914 54 10 SkannaKbok
Per Trond 1916 60 23 SkannaKbok
Peter Peter Andreas 1910 46 19 SkannaKbok
Petra Ole 1924 79 0 SkannaKbok
Petra Peter Andreas 64 10 SkannaKbok
Ragna Arne 1896 6 1 SkannaKbok
Ragna Halvdan 1906 37 19 SkannaKbok
Ragna Ole 1906 36 8 SkannaKbok
Ragna Ole 1908 40 6 SkannaKbok
Ragna Ole 1911 47 4 SkannaKbok
Ragna Ole 1913 51 4 SkannaKbok
Ragna Ole 1922 72 19 SkannaKbok
Ragna Elise Edvard 1905 34 15 SkannaKbok
Ragnar Anders 1912 49 7 SkannaKbok
Ragnar Petter Andreas 1916 59 5 SkannaKbok
Ragnhild Ole 1894 2 14 SkannaKbok
Ragnhild Kristian 1898 13 8 SkannaKbok
Ragnhild Thomas 1899 16 5 SkannaKbok
Ragnhild Martin 1900 19 12 SkannaKbok
Ragnhild Knut  1901 22 14 SkannaKbok
Ragnhild Herman 1913 52 9 SkannaKbok
Ragnhild Erik 1919 64 6 SkannaKbok
Ragnhild Kristen 1922 71 11 SkannaKbok
Ragnhild Knut 17 1 SkannaKbok
Ragnhild Brandt Ole 1914 54 12 SkannaKbok
Randolf Gustav 1921 70 7 SkannaKbok
Rangdi Mikkel 1924 77 11 SkannaKbok
Reidar Ole 1898 13 17 SkannaKbok
Reidar Olaus 1909 44 17 SkannaKbok
Reidar Hjalmar 1924 78 11 SkannaKbok
Rolf Dagfinn Gerhard 1924 79 20 SkannaKbok
Rollaug Ole 1914 54 14 SkannaKbok
Rut Agnes Torbjørn 1920 69 21 SkannaKbok
Ruth Agnes Ole 1922 71 4 SkannaKbok
Selma Ole 1916 58 17 SkannaKbok
Sigfrid Knut 1896 7 12 SkannaKbok
Sigmund Aksel 1901 22 10 SkannaKbok
Sigmund Syver 1901 23 20 SkannaKbok
Signe Jerimias 1896 8 26 SkannaKbok
Signe Trond 1901 21 5 SkannaKbok
Signe Hans 1904 30 5 SkannaKbok
Signe Ole 1908 40 7 SkannaKbok
Signe Harald 1915 55 2 SkannaKbok
Signe Martin 1921 68 2 SkannaKbok
Signe Anders 1923 73 8 SkannaKbok
Signe Margrethe Sigurd 1923 74 10 SkannaKbok
Sigrid Andreas 1894 2 20 SkannaKbok
Sigrid Herman 1894 1 9 SkannaKbok
Sigrid Ole 1894 3 27 SkannaKbok
Sigrid Martin 1896 8 23 SkannaKbok
Sigrid Ole 1897 10 16 SkannaKbok
Sigrid Mikkel 1898 11 1 SkannaKbok
Sigrid Ole Andr. 1898 12 2 SkannaKbok
Sigrid Arne 1899 15 3 SkannaKbok
Sigrid Lars 1899 16 7 SkannaKbok
Sigrid Erik 1900 20 18 SkannaKbok
Sigrid Ole 1900 18 8 SkannaKbok
Sigrid Ole 1900 20 19 SkannaKbok
Sigrid Anton 1901 22 10 SkannaKbok
Sigrid Engebret 1901 22 11 SkannaKbok
Sigrid Martin 1902 25 12 SkannaKbok
Sigrid Trond 1903 28 14 SkannaKbok
Sigrid Hans 1906 35 16 SkannaKbok
Sigrid Anders 1907 38 5 SkannaKbok
Sigrid Anders 1907 38 6 SkannaKbok
Sigrid Mikkel 1908 40 9 SkannaKbok
Sigrid Gabriel 1909 42 4 SkannaKbok
Sigrid Eirik 1910 46 13 SkannaKbok
Sigrid Erik 1910 46 15 SkannaKbok
Sigrid Ole 1910 45 4 SkannaKbok
Sigrid Hans 1912 50 16 SkannaKbok
Sigrid Johan 1913 52 14 SkannaKbok
Sigrid Erik 1914 53 1 SkannaKbok
Sigrid Olaf 1914 53 17 SkannaKbok
Sigrid Ole 1914 53 6 SkannaKbok
Sigrid Mikkel 1918 63 2 SkannaKbok
Sigrid Tidemand 1918 63 3 SkannaKbok
Sigrid Johannes 1919 65 18 SkannaKbok
Sigrid Ole 1919 64 14 SkannaKbok
Sigrid Thorvald 1921 70 23 SkannaKbok
Sigrid Mikkel 1922 71 9 SkannaKbok
Sigrid Ole  2 17 SkannaKbok
Sigrid Erik 28 15 SkannaKbok
Sigrid Ole 69 12 SkannaKbok
Sigrid Amalie Ole 1904 30 1 SkannaKbok
Sigrid Kristine Olaus 1904 32 20 SkannaKbok
Sigrid, tvilling med no 15 af mandkj. Thomas 1915 56 7 SkannaKbok
Sigurd Hans 1894 1 11 SkannaKbok
Sigurd Hermand 1895 4 12 SkannaKbok
Sigurd Erik 1901 22 11 SkannaKbok
Sigurd Erik 1902 25 10 SkannaKbok
Sigurd Ole 1902 25 8 SkannaKbok
Sigurd Hermand 1903 27 2 SkannaKbok
Sigurd Ole 1904 30 5 SkannaKbok
Sigurd Ole  1904 31 10 SkannaKbok
Sigurd Hermann 1907 38 6 SkannaKbok
Sigurd Ole 1907 40 21 SkannaKbok
Sigurd Olaus 1909 43 3 SkannaKbok
Sigurd Anders 1910 45 6 SkannaKbok
Sigurd Anders 1912 50 11 SkannaKbok
Sigurd Syver 1915 56 5 SkannaKbok
Sigurd Olaus 1916 60 22 SkannaKbok
Sigurd Ingvard 1918 62 1 SkannaKbok
Sigurd Sigurd 1919 65 22 SkannaKbok
Sigurd Johan 1922 73 13 SkannaKbok
Sigurd Petter 1923 74 6 SkannaKbok
Sigurd Syver 6 16 SkannaKbok
Sigurd Ole 44 14 SkannaKbok
Sigvard Ole Andreas 1917 61 4 SkannaKbok
Simen Anton 19 4 SkannaKbok
Simon Anton 1894 1 10 SkannaKbok
Sofie Anders 1898 14 16 SkannaKbok
Sofie Olaf, 1899 15 1 SkannaKbok
Solveig Johan 1911 47 9 SkannaKbok
Solveig Ole 1912 49 9 SkannaKbok
Steingrim Erik 1909 44 15 SkannaKbok
Svein Mikkel 1907 39 16 SkannaKbok
Sverre Svein 1900 20 12 SkannaKbok
Sverre Anton 1905 34 12 SkannaKbok
Sverre Reidar 1913 52 15 SkannaKbok
Sverre Syver 8 8 SkannaKbok
Sverre Kristian Gerh. Anton 1921 71 15 SkannaKbok
Syver Arne 1895 3 10 SkannaKbok
Syver Arne  1895 5 24 SkannaKbok
Syver Gunder 1896 6 11 SkannaKbok
Syver Ole 1900 20 16 SkannaKbok
Syver Tollev 1902 26 17 SkannaKbok
Syver Ole 1908 40 3 SkannaKbok
Theodor Tollef 1907 38 1 SkannaKbok
Thomas Thomas 1909 44 19 SkannaKbok
Thomas Ole 1918 63 3 SkannaKbok
Thomas Ole 1920 68 14 SkannaKbok
Thor Ole 1895 3 1 SkannaKbok
Thora Halvor 1898 12 7 SkannaKbok
Thora Gudbrand 1905 33 6 SkannaKbok
Thora Ole 1906 36 10 SkannaKbok
Thora Gunnar 1920 67 21 SkannaKbok
Thora Mathilde Anders 1909 44 18 SkannaKbok
Thora Nikoline Nils 1906 36 9 SkannaKbok
Thoralv Herman 1915 56 8 SkannaKbok
Thorbjørn Ole 1898 11 3 SkannaKbok
Thorbjørn Thorstein 1908 42 19 SkannaKbok
Thorbjørn Anders 1920 69 26 SkannaKbok
Thorgrim Knut 1898 12 12 SkannaKbok
Thorleif Anders 1916 58 4 SkannaKbok
Thorleif Andreas 1922 73 14 SkannaKbok
Thormod Thorvald 1907 39 13 SkannaKbok
Thorodd Mikkel 1902 24 4 SkannaKbok
Tidemand Sigurd 1918 64 20 SkannaKbok
Tonetta Anders 1900 19 10 SkannaKbok
Tonetta Arne 33 7 SkannaKbok
Tonette Ole 1915 55 3 SkannaKbok
Tor Anders 1911 48 12 SkannaKbok
Tor (tvilling med nr 5 af mdk) O. 1899 17 18 SkannaKbok
Tora Mikkel 1895 5 12 SkannaKbok
Tora Ole 1895 4 2 SkannaKbok
Tora Kristoffer 1900 18 6 SkannaKbok
Tora Ole 1900 20 23 SkannaKbok
Tora Mikkel 1903 28 10 SkannaKbok
Tora Arne 1908 40 8 SkannaKbok
Tora Eivind 1922 72 20 SkannaKbok
Tora Ole 1924 76 1 SkannaKbok
Toralf Olaf 1920 68 5 SkannaKbok
Torbjørg Nils 1916 60 8 SkannaKbok
Torbjørg Ole 1919 66 3 SkannaKbok
Torbjørg Kristian 1924 78 13 SkannaKbok
Torbjørn Ole 1897 8 1 SkannaKbok
Torbjørn Syver 1911 48 8 SkannaKbok
Torbjørn Tidemand 1915 56 11 SkannaKbok
Torbjørn Torvald 1916 59 9 SkannaKbok
Tordis Axel 1903 27 3 SkannaKbok
Tordis Mikkel 1910 45 1 SkannaKbok
Tordis Krestoffer 1920 69 14 SkannaKbok
Tordis Torvald 1920 69 18 SkannaKbok
Torleif Hermand 1899 17 22 SkannaKbok
Torny Gerd Nils 1918 62 9 SkannaKbok
Torvald Nils 1899 15 6 SkannaKbok
Torvald Johan 1924 77 6 SkannaKbok
Trond Ole Andreas 1899 18 26 SkannaKbok
Trond Herman 1901 23 19 SkannaKbok
Trond Martin 1903 28 3 SkannaKbok
Trond Kristofer 1906 35 2 SkannaKbok
Trond Hermand 1916 60 21 SkannaKbok
Tryggve Torvald 1915 56 9 SkannaKbok
Tøran Odlaug Trond 1919 64 5 SkannaKbok
Valborg Torvald 1911 47 5 SkannaKbok
Vegger Hans 1909 43 6 SkannaKbok
Øistein Torstein 1918 64 12 SkannaKbok
Aagot Haldor 1917 59 3 SkannaKbok
Aagot Kristian 1923 73 4 SkannaKbok
Aase Trygve 1924 77 12 SkannaKbok
Aasmund Ole 1906 36 9 SkannaKbok
Aasmund Anton 1908 41 9 SkannaKbok
Aasmund Arne 1909 43 4 SkannaKbok
Aasmund Ole 1914 54 4 SkannaKbok
Åsta Arne 1896 7 15 SkannaKbok
Åsta Andreas 1897 10 15 SkannaKbok
Åsta Ole 1897 9 4 SkannaKbok
Aasta Knut 1906 36 11 SkannaKbok
Aasta Trond 1911 47 3 SkannaKbok
Aaste Erik 1909 44 20 SkannaKbok
Aaud K 1920 69 17 SkannaKbok
Ellef 68 6 SkannaKbok
Georg 53 23 SkannaKbok
Mikkel 68 5 SkannaKbok
49 SkannaKbok