Dpt. År Fornavn Farsfornavn Side Lnr Lenke
1894 Arne Anders 1 1 SkannaKbok
1894 Harald Knut 1 2 SkannaKbok
1894 Arne Anton 1 3 SkannaKbok
1894 Mikkel Arne 1 4 SkannaKbok
1894 Andreas Aslak 1 5 SkannaKbok
1894 Magne Ole 1 6 SkannaKbok
1894 Hermand Hermand 1 7 SkannaKbok
1894 Gustav Ole  1 8 SkannaKbok
1894 Ingvald Ole 1 9 SkannaKbok
1894 Simon Anton 1 10 SkannaKbok
1894 Sigurd Hans 1 11 SkannaKbok
1894 Agnet Ole 1 1 SkannaKbok
1894 Gunhild Erik 1 2 SkannaKbok
1894 Anne Johan 1 3 SkannaKbok
1894 Guri Ole 1 4 SkannaKbok
1894 Maria Anders 1 5 SkannaKbok
1894 Hanna Anders 1 6 SkannaKbok
1894 Gudrun Ole  1 7 SkannaKbok
1894 Elen Knut 1 8 SkannaKbok
1894 Sigrid Herman 1 9 SkannaKbok
1894 Elise Ole 1 10 SkannaKbok
1894 Anne Erik 1 11 SkannaKbok
1894 Nils Ole 2 12 SkannaKbok
1894 Ole Nils  2 13 SkannaKbok
Harald Harald 2 14 SkannaKbok
Olaf Harald 2 15 SkannaKbok
1894 Ole Ole 2 16 SkannaKbok
1894 Arne Erik 2 17 SkannaKbok
1894 Anders Johan  2 18 SkannaKbok
1894 Ole Martin 2 19 SkannaKbok
1894 Ole Erik 2 20 SkannaKbok
1894 Arne Knut 2 21 SkannaKbok
1894 Hans Ole 2 22 SkannaKbok
1894 Olava Martin 2 12 SkannaKbok
1894 Kari Anders 2 13 SkannaKbok
1894 Ragnhild Ole 2 14 SkannaKbok
1894 Ingrid Tidemand 2 15 SkannaKbok
1894 Margit Trond 2 16 SkannaKbok
Sigrid Ole  2 17 SkannaKbok
1894 Olga Knut 2 18 SkannaKbok
1894 Olea Knut 2 19 SkannaKbok
1894 Sigrid Andreas 2 20 SkannaKbok
1894 Jensine Arne 2 21 SkannaKbok
1895 Thor Ole 3 1 SkannaKbok
1895 Arne Reier 3 2 SkannaKbok
1895 Ole Arne 3 3 SkannaKbok
1895 Johannes Jakob 3 4 SkannaKbok
1895 Olaf Ingebrekt 3 5 SkannaKbok
1895 Olaf Ole Andreas 3 6 SkannaKbok
1895 Arne Martin  3 7 SkannaKbok
1895 Hans Anton  3 8 SkannaKbok
1895 Karl O.M. 3 9 SkannaKbok
1895 Syver Arne 3 10 SkannaKbok
1895 Ottar Erik 3 11 SkannaKbok
1894 Inga Thomas 3 22 SkannaKbok
1894 Anna Gulbrand 3 23 SkannaKbok
1894 Astrid Solveig Halgrim 3 24 SkannaKbok
1894 Hilda Johan 3 25 SkannaKbok
1894 Gunhild Gunvald 3 26 SkannaKbok
1894 Sigrid Ole 3 27 SkannaKbok
1894 Guri Ole 3 28 SkannaKbok
1894 Anne Ole 3 29 SkannaKbok
1894 Magnhild Elling E. 3 30 SkannaKbok
1894 Marit Ole 3 31 SkannaKbok
1894 Gudrund Gunnar S. 3 32 SkannaKbok
1895 Sigurd Hermand 4 12 SkannaKbok
1895 Einar Johan 4 13 SkannaKbok
1895 Helmer Ole 4 14 SkannaKbok
1895 Einar Syver 4 15 SkannaKbok
1895 Iver Arne 4 16 SkannaKbok
1895 Georg Gunvald 4 17 SkannaKbok
1895 Anton Anton 4 18 SkannaKbok
1895 Arne Mikkel 4 19 SkannaKbok
1895 Olaf Andreas Petter Elias 4 20 SkannaKbok
1895 Olaf Ole 4 21 SkannaKbok
1894 Anna Ole 4 33 SkannaKbok
1895 Inger Halvor 4 1 SkannaKbok
1895 Tora Ole 4 2 SkannaKbok
1895 Inga Anton 4 3 SkannaKbok
1895 Bergit Peder 4 4 SkannaKbok
1895 Borghild Ole 4 5 SkannaKbok
1895 Marit Ole 4 6 SkannaKbok
1895 Gunhild Erik 4 7 SkannaKbok
1895 Gyda Ole 4 8 SkannaKbok
1895 Gunhild Ole 4 9 SkannaKbok
1895 Anne Maria Ole 4 10 SkannaKbok
1895 Kristian Hans 5 22 SkannaKbok
1895 Olaf Harald 5 23 SkannaKbok
1895 Syver Arne  5 24 SkannaKbok
1895 Nils Anton 5 25 SkannaKbok
1895 Olaf Arne 5 26 SkannaKbok
1895 Arne Johan 5 27 SkannaKbok
1895 Aksel Oskar Harald 5 28 SkannaKbok
1896 Olaf Ole 5 1 SkannaKbok
1896 Halsten Olaus 5 2 SkannaKbok
1896 Johannes Christoffer 5 3 SkannaKbok
1896 Olaf Harald 5 4 SkannaKbok
1895 Anne Engebrekt 5 11 SkannaKbok
1895 Tora Mikkel 5 12 SkannaKbok
1895 Kristine Ole 5 13 SkannaKbok
1895 Anne Ole 5 14 SkannaKbok
1895 Olave Ole 5 15 SkannaKbok
1895 Anne Maria Ole  5 16 SkannaKbok
1895 Ingeborg Mariane J. 5 17 SkannaKbok
1895 Klara Andreas 5 18 SkannaKbok
1895 Magnhild Anders 5 19 SkannaKbok
1895 Helga Thomas 5 20 SkannaKbok
1895 Kristine Anders 5 21 SkannaKbok
1896 Martin Ole 6 5 SkannaKbok
1896 Georg Gulbrand 6 6 SkannaKbok
1896 Engebret Anton 6 7 SkannaKbok
1896 Mikkel Erik 6 8 SkannaKbok
1896 Olaf Halsten 6 9 SkannaKbok
1896 Hjalmar O. 6 10 SkannaKbok
1896 Syver Gunder 6 11 SkannaKbok
1896 Ole Andreas Anders 6 12 SkannaKbok
1896 Ole Knut 6 13 SkannaKbok
1896 Johan Tidemand 6 14 SkannaKbok
1896 Kristian Gudbrand 6 15 SkannaKbok
Sigurd Syver 6 16 SkannaKbok
1895 Anne Maria Ole  6 22 SkannaKbok
1895 Olga Harald 6 23 SkannaKbok
1896 Ragna Arne 6 1 SkannaKbok
1896 Kristiane Trond 6 2 SkannaKbok
1896 Anne Maria Ole 6 3 SkannaKbok
1896 Anna Arne 6 4 SkannaKbok
1896 Maria Halvor 6 5 SkannaKbok
1896 Ingeborg Thorvald 6 6 SkannaKbok
1896 Kari Arne 6 7 SkannaKbok
1896 Anne Anders 6 8 SkannaKbok
1896 Anne Erik 6 9 SkannaKbok
1896 Albert Arne  7 17 SkannaKbok
1896 Ole Knut 7 18 SkannaKbok
1896 Martin Anton 7 19 SkannaKbok
1896 Ole Ole 7 20 SkannaKbok
1896 Emil Herman 7 21 SkannaKbok
1896 Kristoffer Nils 7 22 SkannaKbok
1896 Arne Martin  7 23 SkannaKbok
1896 Nikolai Martin 7 24 SkannaKbok
1896 Inga Martin 7 10 SkannaKbok
1896 Kristine Erik 7 11 SkannaKbok
1896 Sigfrid Knut 7 12 SkannaKbok
1896 Jøran Ole 7 13 SkannaKbok
1896 Magnhild Arne  7 14 SkannaKbok
1896 Åsta Arne 7 15 SkannaKbok
1896 Olea Ole 7 16 SkannaKbok
1896 Olga Ole 7 17 SkannaKbok
1896 Magnhild Knut 7 18 SkannaKbok
Gina Hans 7 19 SkannaKbok
1897 Torbjørn Ole 8 1 SkannaKbok
1897 Olav Anders 8 2 SkannaKbok
1897 Arne Harald 8 3 SkannaKbok
1897 Oddleiv Erik 8 4 SkannaKbok
1897 Iver Anton  8 5 SkannaKbok
1897 Erik Martin 8 6 SkannaKbok
1897 Kristian Knut 8 7 SkannaKbok
Sverre Syver 8 8 SkannaKbok
1897 Einar Engebret 8 SkannaKbok
1896 Mariane Ole 8 20 SkannaKbok
1896 Olga Ole 8 21 SkannaKbok
1896 Gunda Johan 8 22 SkannaKbok
1896 Sigrid Martin 8 23 SkannaKbok
1896 Anne Gunvald 8 24 SkannaKbok
1896 Gyda Herman 8 25 SkannaKbok
1896 Signe Jerimias 8 26 SkannaKbok
1896 Ingebjørg Ole 8 27 SkannaKbok
1896 Anne Ole 8 28 SkannaKbok
1896 Guri Mikkel 8 29 SkannaKbok
1896 Ingeborg Ole 8 30 SkannaKbok
1897 Ivar Anton 9 SkannaKbok
1897 Ivar Hans 9 SkannaKbok
1897 Einar Thomas 9 9 SkannaKbok
1897 Arne Anders 9 10 SkannaKbok
1897 Ingvald Johan 9 11 SkannaKbok
1897 Jens Jens 9 12 SkannaKbok
1897 Martin Halvor 9 13 SkannaKbok
1897 Karl Ingvald Knut 9 14 SkannaKbok
1897 Anna Anton 9 1 SkannaKbok
1897 Mathea Harald 9 2 SkannaKbok
1897 Inga Martin 9 3 SkannaKbok
1897 Åsta Ole 9 4 SkannaKbok
1897 Borghild Gudbrand 9 5 SkannaKbok
1897 Inger Maria Gudbrand 9 6 SkannaKbok
1897 Anna Ole 9 7 SkannaKbok
1897 Berit Johannes 9 8 SkannaKbok
1897 Inga Syver 9 9 SkannaKbok
1897 Mariane Erik 9 10 SkannaKbok
1897 Einar Harald 10 15 SkannaKbok
1897 Jesper Reier 10 16 SkannaKbok
1897 Ottar Erik 10 17 SkannaKbok
1897 Ingrid Peder 10 11 SkannaKbok
1897 Gunhild Knut 10 12 SkannaKbok
1897 Ingrid Ole 10 13 SkannaKbok
1897 Kari Erik 10 14 SkannaKbok
1897 Åsta Andreas 10 15 SkannaKbok
1897 Karine Arne 10 SkannaKbok
1897 Ingrid Thomas 10 SkannaKbok
1897 Berit Lars 10 SkannaKbok
1897 Sigrid Ole 10 16 SkannaKbok
1898 Olav Ole 11 1 SkannaKbok
1898 Oddmund Martin 11 2 SkannaKbok
1898 Thorbjørn Ole 11 3 SkannaKbok
1898 Olav Ole 11 4 SkannaKbok
1898 Ingvald Knut 11 5 SkannaKbok
1898 Arne Arne 11 6 SkannaKbok
1897 Dortea Jakob 11 17 SkannaKbok
1897 Gjertrud Olaus 11 18 SkannaKbok
1897 Maria Martinus 11 19 SkannaKbok
1897 Ingerid Anton 11 20 SkannaKbok
1897 Mathilde Ole 11 21 SkannaKbok
1897 Magnhild Ole 11 22 SkannaKbok
1897 Inga Martin 11 23 SkannaKbok
1898 Sigrid Mikkel 11 1 SkannaKbok
1898 Kolbjørn Hans 12 7 SkannaKbok
1898 Anton Erik 12 8 SkannaKbok
1898 Arne Baggerud O. 12 9 SkannaKbok
1898 Erik Ole 12 10 SkannaKbok
1898 Einar Arne 12 11 SkannaKbok
1898 Thorgrim Knut 12 12 SkannaKbok
1898 Sigrid Ole Andr. 12 2 SkannaKbok
1898 Anna Karoline Ole 12 3 SkannaKbok
1898 Magnhild Rolf 12 4 SkannaKbok
1898 Anna Anders 12 5 SkannaKbok
1898 Helga Ole 12 6 SkannaKbok
1898 Thora Halvor 12 7 SkannaKbok
1898 Knut Martin 13 13 SkannaKbok
1898 Harald P.E. 13 14 SkannaKbok
1898 Henrik Edvard Tidemand 13 15 SkannaKbok
1898 Ole Thorvald 13 16 SkannaKbok
1898 Reidar Ole 13 17 SkannaKbok
1898 Anton Ole 13 18 SkannaKbok
1898 Ragnhild Kristian 13 8 SkannaKbok
1898 Gunhild Anton 13 9 SkannaKbok
1898 Karoline Gunnar 13 10 SkannaKbok
1898 Anne Ole 13 11 SkannaKbok
1898 Kari Hallstein 13 12 SkannaKbok
1898 Ingrid Anton 13 13 SkannaKbok
1898 Ingrid Ole 13 14 SkannaKbok
1898 Arne Ole Andreas 14 19 SkannaKbok
1898 Oluf Johannes 14 20 SkannaKbok
1898 Ingvar Johan 14 21 SkannaKbok
1898 Osvald Mikkel 14 22 SkannaKbok
1898 Erling Erik 14 23 SkannaKbok
1898 Emil Syver 14 24 SkannaKbok
1898 Anders Anton 14 25 SkannaKbok
1898 Amalie Trond 14 15 SkannaKbok
1898 Sofie Anders 14 16 SkannaKbok
1898 Karine Ole 14 17 SkannaKbok
1898 Olea Herman 14 18 SkannaKbok
1898 Helga Hans 14 19 SkannaKbok
1898 Amanda Ole 14 20 SkannaKbok
1898 Ingebjørg Ole 14 21 SkannaKbok
1898 Kristi Knut 14 22 SkannaKbok
1898 Inger Marie Mekkel 14 23 SkannaKbok
1899 Andreas Anders 15 1 SkannaKbok
1899 Olav Ole 15 2 SkannaKbok
1899 Olav Arne 15 3 SkannaKbok
1899 Gudbrand Gunvald 15 4 SkannaKbok
Bjarne Herjulf Ole 15 5 SkannaKbok
1899 Torvald Nils 15 6 SkannaKbok
1899 Ingvar Kristoffer 15 7 SkannaKbok
1899 Olav Ole 15 8 SkannaKbok
1898 Gunda Erik 15 24 SkannaKbok
1898 Guri Gudbrand 15 25 SkannaKbok
1898 Olave Anton 15 26 SkannaKbok
1898 Magnhild Johan 15 27 SkannaKbok
1898 Anna Herman 15 28 SkannaKbok
1899 Sofie Olaf, 15 1 SkannaKbok
1899 Gunhild Syver 15 2 SkannaKbok
1899 Sigrid Arne 15 3 SkannaKbok
1899 Arne Olaus 16 9 SkannaKbok
1899 Per Andreas 16 10 SkannaKbok
1899 Anders Martin 16 11 SkannaKbok
1899 Arne Syver 16 12 SkannaKbok
1899 Knut Helge 16 13 SkannaKbok
1899 Harald Harald 16 14 SkannaKbok
1899 Helge Peder 16 15 SkannaKbok
1899 Nils Johan 16 16 SkannaKbok
1899 marit Hans 16 4 SkannaKbok
1899 Ragnhild Thomas 16 5 SkannaKbok
1899 Guri Arne 16 6 SkannaKbok
1899 Sigrid Lars 16 7 SkannaKbok
1899 Olava Lars 16 8 SkannaKbok
1899 Olava Ole 16 9 SkannaKbok
1899 Gunhild Ole 16 10 SkannaKbok
1899 Alma Ole 16 11 SkannaKbok
1899 Inger Maria Mikkel 16 12 SkannaKbok
1899 Egil Ole 17 17 SkannaKbok
1899 Tor (tvilling med nr 5 af mdk) O. 17 18 SkannaKbok
1899 Paul Enok Jens 17 19 SkannaKbok
1899 Hans Anders 17 20 SkannaKbok
1899 Ingvar Hermand 17 21 SkannaKbok
1899 Torleif Hermand 17 22 SkannaKbok
1899 Henrik Ole 17 23 SkannaKbok
1899 Halvard Halvor 17 24 SkannaKbok
1899 Anton Olav 17 25 SkannaKbok
1899 Johanne Erik 17 13 SkannaKbok
1899 Betsy Marie Aksel 17 14 SkannaKbok
1899 Inga Erik 17 15 SkannaKbok
1899 Borghild Erik 17 16 SkannaKbok
1899 Gunhild Ole 17 17 SkannaKbok
1899 Aslaug Erik 17 18 SkannaKbok
1899 Anne Anton 17 19 SkannaKbok
1899 Gudrid Thomas 17 20 SkannaKbok
Ragnhild Knut 17 1 SkannaKbok
1899 Trond Ole Andreas 18 26 SkannaKbok
1899 Knut Anders 18 27 SkannaKbok
1899 Nils Anton 18 28 SkannaKbok
1899 Ole Ola 18 29 SkannaKbok
1899 Halgrim Anders 18 30 SkannaKbok
1899 Knut Arnfin Halgrim 18 31 SkannaKbok
1899 Arne Martin 18 32 SkannaKbok
1899 Osvald Martin 18 33 SkannaKbok
1900 Magnus Olaus 18 1 SkannaKbok
1900 Arne Herman 18 2 SkannaKbok
1900 Berit Ole 18 2 SkannaKbok
1900 Gunhild Gunnar 18 3 SkannaKbok
Gunhild Syver 18 4 SkannaKbok
Ingebjørg Johannes 18 5 SkannaKbok
1900 Tora Kristoffer 18 6 SkannaKbok
1900 Kari Ole 18 7 SkannaKbok
1900 Sigrid Ole 18 8 SkannaKbok
1900 Gudrun Magna Martin 18 9 SkannaKbok
1900 Arne Knut 19 3 SkannaKbok
Simen Anton 19 4 SkannaKbok
1900 Emil Marinius Edvard 19 5 SkannaKbok
1900 Georg Ingvald Anton 19 6 SkannaKbok
1900 Arne Ole 19 7 SkannaKbok
1900 Ingvald Hans 19 8 SkannaKbok
1900 Kristian Knut 19 9 SkannaKbok
1900 Helmer Jeremias 19 10 SkannaKbok
1900 Martin Syver 19 11 SkannaKbok
1900 Tonetta Anders 19 10 SkannaKbok
1900 Inga Ole 19 11 SkannaKbok
1900 Ragnhild Martin 19 12 SkannaKbok
1900 Anna Ole 19 13 SkannaKbok
1900 Gunhild Ole 19 14 SkannaKbok
1900 Gudrun Anton 19 15 SkannaKbok
1900 Dorthea Mikkel 19 16 SkannaKbok
1900 Ingebjørg Ole 19 17 SkannaKbok
1900 Sverre Svein 20 12 SkannaKbok
1900 Ivar Syver 20 13 SkannaKbok
1900 Anton Ole 20 14 SkannaKbok
1900 Ole Knut 20 15 SkannaKbok
1900 Syver Ole 20 16 SkannaKbok
1900 Ole Arne 20 17 SkannaKbok
1900 Anders Martin 20 18 SkannaKbok
1900 Einar Erik 20 19 SkannaKbok
1900 Ole Gudbrand 20 20 SkannaKbok
1900 Hallvard Ole 20 21 SkannaKbok
1900 Gunnar Torvald 20 22 SkannaKbok
1900 Sigrid Erik 20 18 SkannaKbok
1900 Sigrid Ole 20 19 SkannaKbok
1900 Guri Olaus 20 20 SkannaKbok
1900 Helga Knut 20 21 SkannaKbok
1900 Anna Ole 20 22 SkannaKbok
1900 Tora Ole 20 23 SkannaKbok
1900 Gina Hans 20 24 SkannaKbok
1900 Haldor Peder 21 23 SkannaKbok
1900 Erik Ole 21 24 SkannaKbok
1900 Ole Thomas 21 25 SkannaKbok
1900 Ingvald Arne 21 26 SkannaKbok
1901 Knut Ole 21 27 SkannaKbok
Einar Arne 21 28 SkannaKbok
1901 Arne Andreas 21 1 SkannaKbok
1901 Harald Ole Andreas 21 2 SkannaKbok
1901 Arne Kristian 21 3 SkannaKbok
1901 Ole Syver 21 4 SkannaKbok
1901 Borghild Halstein 21 1 SkannaKbok
1901 Ingerid Anton 21 2 SkannaKbok
1901 Magnhild Anton 21 3 SkannaKbok
1901 Karine Hermand 21 4 SkannaKbok
1901 Signe Trond 21 5 SkannaKbok
1901 Gunda Andreas 21 6 SkannaKbok
1901 Bergljot O. 21 7 SkannaKbok
1901 Gunhild Anton 21 8 SkannaKbok
1901 Ingeborg Anders 21 9 SkannaKbok
1901 Nils Kristoffer 22 5 SkannaKbok
1901 Mikkel Anton 22 6 SkannaKbok
1901 Erling Erik 22 7 SkannaKbok
1901 Olaf Arne 22 8 SkannaKbok
Ole Syver 22 9 SkannaKbok
1901 Sigmund Aksel 22 10 SkannaKbok
1901 Sigurd Erik 22 11 SkannaKbok
1901 Olaf Anders 22 12 SkannaKbok
1901 Knut Anders 22 13 SkannaKbok
1901 Magne Tidemand 22 14 SkannaKbok
1901 Sigrid Anton 22 10 SkannaKbok
1901 Sigrid Engebret 22 11 SkannaKbok
1901 Marit Ole 22 12 SkannaKbok
1901 Johanne Mikkel 22 13 SkannaKbok
1901 Ragnhild Knut  22 14 SkannaKbok
1901 Anna Nils 22 15 SkannaKbok
1901 Hjørdis Ole Magnus 22 16 SkannaKbok
1901 Magna Erik 22 17 SkannaKbok
1901 Oleana Martin 22 18 SkannaKbok
1901 Ingerid Lars 22 19 SkannaKbok
1901 Olav Gunvald 23 15 SkannaKbok
1901 Einar Syver 23 16 SkannaKbok
1901 Gunnar Anton 23 SkannaKbok
1901 Einar Ole 23 17 SkannaKbok
1901 Ivar Hans 23 18 SkannaKbok
1901 Trond Herman 23 19 SkannaKbok
1901 Sigmund Syver 23 20 SkannaKbok
1901 Ole Andreas Anton 23 21 SkannaKbok
1901 Magne Mikkel 23 22 SkannaKbok
1901 Ingerid Gabriel 23 20 SkannaKbok
1901 Helga Harald 23 21 SkannaKbok
1901 Magna Ole 23 22 SkannaKbok
1901 Leif Eirik Halgrim 24 23 SkannaKbok
1901 Andreas Johan 24 24 SkannaKbok
1902 Asmund Anders 24 1 SkannaKbok
1902 Gunnar Anders 24 2 SkannaKbok
1902 Ola Svein 24 3 SkannaKbok
1902 Thorodd Mikkel 24 4 SkannaKbok
1902 Alfred Magne Adolf 24 5 SkannaKbok
1902 Kristoffer Ole 24 6 SkannaKbok
1902 Borghild Halvor 24 1 SkannaKbok
1902 Golla Martin 24 2 SkannaKbok
1902 Agnes Johan 24 3 SkannaKbok
1902 Helga Hermand 24 4 SkannaKbok
1902 Asbjørg Knut 24 5 SkannaKbok
1902 Olave Ole 24 6 SkannaKbok
Inga Halvor 24 7 SkannaKbok
1902 Alfhild Solveig Ole 24 8 SkannaKbok
1902 Even Ole 25 7 SkannaKbok
1902 Sigurd Ole 25 8 SkannaKbok
1902 Eivind Arne 25 9 SkannaKbok
1902 Sigurd Erik 25 10 SkannaKbok
1902 Jacob Peder 25 11 SkannaKbok
1902 Nils Peder 25 12 SkannaKbok
1902 Kolbjørn Ole 25 13 SkannaKbok
1902 Andreas Anders 25 14 SkannaKbok
1902 Ingrid Kristoffer 25 9 SkannaKbok
1902 Gunhild Martin 25 10 SkannaKbok
1902 Guri Jens 25 11 SkannaKbok
1902 Sigrid Martin 25 12 SkannaKbok
1902 Anna Mathilde Alfred 25 13 SkannaKbok
1902 Kristine Ole 25 14 SkannaKbok
1902 Olga Knut 25 15 SkannaKbok
1902 Erik Ole 26 15 SkannaKbok
1902 Knut Tollev 26 16 SkannaKbok
1902 Syver Tollev 26 17 SkannaKbok
1902 Harald Ole 26 18 SkannaKbok
1902 Ingvar Magne Knut 26 19 SkannaKbok
1902 Narve Anders 26 20 SkannaKbok
1902 Arnfinn Ole Andreas 26 21 SkannaKbok
1902 Erik Ole 26 22 SkannaKbok
1902 Halvdan Ole 26 23 SkannaKbok
1902 Magna Gunnar 26 16 SkannaKbok
1902 Magna Ole 26 17 SkannaKbok
1902 Gudrun Erik 26 18 SkannaKbok
1902 Kari Thomas 26 19 SkannaKbok
Olaug Mikkel 26 20 SkannaKbok
1902 Mikael Erik 27 24 SkannaKbok
1902 Albin Anders 27 SkannaKbok
1902 Gunnar Ole 27 25 SkannaKbok
1902 Ole Olaus 27 26 SkannaKbok
1902 Arne Ole 27 27 SkannaKbok
1902 Olaf Olaus 27 28 SkannaKbok
Magne Olaf 27 29 SkannaKbok
1903 Oddvar Torbjørn Andrias 27 1 SkannaKbok
1903 Sigurd Hermand 27 2 SkannaKbok
1903 Ingebjørg Andreas 27 1 SkannaKbok
1903 Gudrun Syver 27 2 SkannaKbok
1903 Tordis Axel 27 3 SkannaKbok
1903 Klara Thorvald 27 4 SkannaKbok
1903 Anna Erik 27 5 SkannaKbok
1903 Anne Anton 27 6 SkannaKbok
1903 Alma Otilie Edvard 27 7 SkannaKbok
1903 Olga Erik 27 8 SkannaKbok
1903 Trond Martin 28 3 SkannaKbok
1903 Anton Arne 28 4 SkannaKbok
1903 Oscar Ole 28 5 SkannaKbok
1903 Dagfin Anders 28 6 SkannaKbok
1903 Einar Ole 28 7 SkannaKbok
1903 Kristian Anton 28 8 SkannaKbok
1903 Ivar Ole Magnus 28 9 SkannaKbok
1903 Einar Ingvar 28 10 SkannaKbok
1903 Magnhild Knut 28 9 SkannaKbok
1903 Tora Mikkel 28 10 SkannaKbok
1903 Grete Ole 28 11 SkannaKbok
1903 Elise Anton 28 12 SkannaKbok
1903 Magnhild Johan 28 13 SkannaKbok
1903 Sigrid Trond 28 14 SkannaKbok
Sigrid Erik 28 15 SkannaKbok
1903 Karine Ole 28 16 SkannaKbok
1903 Mariane Halstein 28 17 SkannaKbok
1903 Olav Anders 29 11 SkannaKbok
1903 Olav Ole 29 12 SkannaKbok
1903 Ole Arne 29 13 SkannaKbok
1903 Ottar Ole 29 14 SkannaKbok
1903 Olaf Syver 29 15 SkannaKbok
1903 Olaf Nils 29 16 SkannaKbok
1903 Olaf Anton 29 17 SkannaKbok
1903 Gunnar Svein 29 18 SkannaKbok
1903 Margit Andr. 29 18 SkannaKbok
1903 Karoline Gunvald 29 19 SkannaKbok
1903 Inga Tidemand 29 20 SkannaKbok
1903 Ingebjørg Hermand 29 21 SkannaKbok
1903 Dorthe Jens 29 22 SkannaKbok
1903 Ida Amalie Harald Gerhard 29 23 SkannaKbok
1903 Marthe Ole 29 24 SkannaKbok
1903 Anders Peder 30 19 SkannaKbok
1903 Johannes Ole 30 20 SkannaKbok
1903 Ole Anton 30 21 SkannaKbok
1903 Alf Engebret 30 SkannaKbok
1904 Gudbrand Anders 30 1 SkannaKbok
1904 Haavard Anders 30 2 SkannaKbok
1904 Ole Kristoffer 30 3 SkannaKbok
1904 Kristoffer Eirik 30 4 SkannaKbok
1904 Sigurd Ole 30 5 SkannaKbok
1904 Sigrid Amalie Ole 30 1 SkannaKbok
1904 Ingrid Knut 30 2 SkannaKbok
1904 Maalfrid Ole 30 3 SkannaKbok
1904 Gudrun Halvor 30 4 SkannaKbok
1904 Signe Hans 30 5 SkannaKbok
1904 Anne Ole 30 6 SkannaKbok
1904 Ingebjørg Knut 30 7 SkannaKbok
1904 Martin Syver 31 6 SkannaKbok
1904 Harald Anders 31 7 SkannaKbok
1904 Olav Ole 31 8 SkannaKbok
1904 Arne Gabriel 31 9 SkannaKbok
1904 Sigurd Ole  31 10 SkannaKbok
1904 Jon Andreas 31 11 SkannaKbok
1904 Gudbrand Ole 31 12 SkannaKbok
1904 Arne Gudbrand 31 13 SkannaKbok
1904 Anna Olaf 31 8 SkannaKbok
1904 Magnhild Tordis Ole 31 9 SkannaKbok
1904 Borghild Ole 31 10 SkannaKbok
1904 Magna Halfdan 31 11 SkannaKbok
1904 Borghild Martin 31 12 SkannaKbok
1904 Borghild Lars 31 13 SkannaKbok
1904 Olga Ole 31 14 SkannaKbok
1904 Borghild Ole 31 15 SkannaKbok
1904 Anna Kaspara Karl Johan 31 16 SkannaKbok
1904 Odd Arnold Ole 32 14 SkannaKbok
1904 Ole Amund 32 15 SkannaKbok
1904 Gunnar Martin 32 16 SkannaKbok
1904 Gustav Adolf Olof 32 17 SkannaKbok
1904 Oddmund Anders 32 18 SkannaKbok
1904 Halfdan Arne 32 19 SkannaKbok
1904 Hermand Hermand 32 20 SkannaKbok
1904 Ingvald Marius Kristian 32 21 SkannaKbok
1904 Anne Thomas 32 17 SkannaKbok
1904 Emma Ole 32 18 SkannaKbok
1904 Anna Dorthea Peder 32 19 SkannaKbok
1904 Sigrid Kristine Olaus 32 20 SkannaKbok
1904 Ingeborg Hans 32 21 SkannaKbok
1904 Anne Ingvald 32 22 SkannaKbok
1904 Kjersti Johan 32 23 SkannaKbok
1905 Ole Kristian 33 1 SkannaKbok
1905 Johan Arne 33 2 SkannaKbok
1905 Ole Ole 33 3 SkannaKbok
1905 Ivar Trond 33 4 SkannaKbok
1905 Olav Ole 33 5 SkannaKbok
1905 Harald Mikkel 33 6 SkannaKbok
1905 Gissur Thorvald 33 7 SkannaKbok
1905 Ola Hermand 33 8 SkannaKbok
1905 Gudbrand Tidemand 33 9 SkannaKbok
1905 Olga Syver 33 1 SkannaKbok
1905 Kristine Erik 33 2 SkannaKbok
1905 Ingebjørg Svein 33 3 SkannaKbok
1905 Marit Ole 33 4 SkannaKbok
1905 Marit Olaus 33 5 SkannaKbok
1905 Thora Gudbrand 33 6 SkannaKbok
Tonetta Arne 33 7 SkannaKbok
1905 Magnhild Erik 33 8 SkannaKbok
1905 Arne Martin 34 10 SkannaKbok
1905 Ingvar Arne 34 11 SkannaKbok
1905 Sverre Anton 34 12 SkannaKbok
1905 Arne Kristoffer 34 13 SkannaKbok
1905 Ivar Ole 34 14 SkannaKbok
1905 Mikal Ole 34 15 SkannaKbok
1905 Olaf Ole 34 16 SkannaKbok
Ole Anders 34 17 SkannaKbok
1905 Ingebjørg Anders 34 9 SkannaKbok
1905 Magna Anders 34 10 SkannaKbok
1905 Ingebjørg Hans 34 11 SkannaKbok
1905 Anna Jens 34 12 SkannaKbok
1905 Inger Andreas 34 13 SkannaKbok
1905 Olga Ole 34 14 SkannaKbok
1905 Ragna Elise Edvard 34 15 SkannaKbok
1905 Ivar Ole 35 SkannaKbok
1905 Ingemund Ole Andr. 35 18 SkannaKbok
1906 Hallgrim Kaare Hallgrim 35 1 SkannaKbok
1906 Trond Kristofer 35 2 SkannaKbok
1906 Kristofer Knut 35 3 SkannaKbok
1906 Kristofer Arne 35 4 SkannaKbok
1906 Sigrid Hans 35 16 SkannaKbok
1906 Magna Ole 35 17 SkannaKbok
Margit Hans 35 1 SkannaKbok
1906 Inger Matea Anders 35 2 SkannaKbok
1906 Kari Johan 35 3 SkannaKbok
1906 Olaug Ole 35 4 SkannaKbok
1906 Aslaug Erik 35 5 SkannaKbok
Gunhild Knut 35 6 SkannaKbok
1906 Martin Ole 36 5 SkannaKbok
1906 Mikkel Kolbjørn Ole 36 6 SkannaKbok
1906 Magne Olaf 36 7 SkannaKbok
1906 Oskar Erik 36 8 SkannaKbok
1906 Aasmund Ole 36 9 SkannaKbok
1906 Kolbjørn Olaus 36 10 SkannaKbok
1906 Ole Ole 36 11 SkannaKbok
1906 Olaf Anton 36 12 SkannaKbok
1906 Guttorm Kristian 36 13 SkannaKbok
1906 Erland Thomas 36 14 SkannaKbok
1906 Kjellaug Ole 36 7 SkannaKbok
1906 Ragna Ole 36 8 SkannaKbok
1906 Thora Nikoline Nils 36 9 SkannaKbok
1906 Thora Ole 36 10 SkannaKbok
1906 Aasta Knut 36 11 SkannaKbok
1906 Guri Halstein 36 12 SkannaKbok
Bertine Martin 36 13 SkannaKbok
1906 Bergliot Ole 36 14 SkannaKbok
1906 Aslaug Olav 36 15 SkannaKbok
1906 Ole Ole 37 15 SkannaKbok
1906 Helge Anton 37 16 SkannaKbok
1906 Haldor Anders 37 17 SkannaKbok
1906 Jon Ole 37 18 SkannaKbok
1906 Ole Martin 37 19 SkannaKbok
1906 Olav Anders 37 20 SkannaKbok
1906 Magnus Halvdan Martin 37 21 SkannaKbok
1906 Egil Syver 37 22 SkannaKbok
1906 Arne Ole 37 23 SkannaKbok
1906 Ole Lars 37 24 SkannaKbok
1906 Ingebjørg Olaus 37 16 SkannaKbok
1906 Gjertrud Harald 37 17 SkannaKbok
1906 Marie Tidemand 37 18 SkannaKbok
1906 Ragna Halvdan 37 19 SkannaKbok
1907 Theodor Tollef 38 1 SkannaKbok
1907 Haldor Trond 38 2 SkannaKbok
1907 Haakon Ole 38 3 SkannaKbok
1907 Ivar Ole 38 4 SkannaKbok
1907 Asbjørn Martin 38 5 SkannaKbok
1907 Sigurd Hermann 38 6 SkannaKbok
1907 Gunnar Oddgeir O. 38 7 SkannaKbok
1907 Per Erik 38 8 SkannaKbok
1907 Kristofer Ole 38 9 SkannaKbok
1907 Anders Ole 38 10 SkannaKbok
1907 Gudrun Kristofer 38 1 SkannaKbok
1907 Maria Gunnar 38 2 SkannaKbok
1907 Aslaug Arne 38 3 SkannaKbok
1907 Olaug Anton 38 4 SkannaKbok
1907 Sigrid Anders 38 5 SkannaKbok
1907 Sigrid Anders 38 6 SkannaKbok
1907 Maren Jens 38 7 SkannaKbok
1907 Jøran Ole Andreas 38 8 SkannaKbok
1907 Dorthea Erling 38 9 SkannaKbok
1907 Ingvald Syver 39 11 SkannaKbok
1907 Gunnar Mikkel 39 12 SkannaKbok
1907 Thormod Thorvald 39 13 SkannaKbok
1907 Lars Thorvald 39 14 SkannaKbok
1907 Egil Gunvald 39 15 SkannaKbok
1907 Svein Mikkel 39 16 SkannaKbok
1907 Ole Anton 39 17 SkannaKbok
1907 Oddgeir Ole 39 18 SkannaKbok
1907 Olaf Ole 39 19 SkannaKbok
1907 Magne Martin 39 20 SkannaKbok
1907 Ingebjørg Martin 39 10 SkannaKbok
1907 Gudrun Ole 39 11 SkannaKbok
1907 Magna Kristine Knut 39 12 SkannaKbok
1907 Berta Ole 39 13 SkannaKbok
1907 Gudrun Ole 39 14 SkannaKbok
1907 Anne Erik 39 15 SkannaKbok
1907 Ingebjørg Peder 39 16 SkannaKbok
1907 Anna Andreas 39 17 SkannaKbok
1907 Sigurd Ole 40 21 SkannaKbok
1907 Olav Ole 40 22 SkannaKbok
1908 Oskar Halvor 40 1 SkannaKbok
1908 Oskar Rasmus Mikael 40 2 SkannaKbok
1908 Syver Ole 40 3 SkannaKbok
1908 Kristoffer Thomas 40 4 SkannaKbok
1908 Olaf Gunnar 40 5 SkannaKbok
1908 Anders Martin 40 6 SkannaKbok
1908 Nils Erik 40 7 SkannaKbok
1908 Magnus Anders 40 8 SkannaKbok
1908 Ingebjørg Hermand 40 1 SkannaKbok
1908 Borghild Ole 40 2 SkannaKbok
1908 Ingebjørg Knut 40 3 SkannaKbok
1908 Borghild Martin 40 4 SkannaKbok
1908 Borghild Erik 40 5 SkannaKbok
1908 Ragna Ole 40 6 SkannaKbok
1908 Signe Ole 40 7 SkannaKbok
1908 Tora Arne 40 8 SkannaKbok
1908 Sigrid Mikkel 40 9 SkannaKbok
1908 Olga Arne 40 10 SkannaKbok
1908 Aasmund Anton 41 9 SkannaKbok
1908 Harald Ole 41 10 SkannaKbok
1908 Kristoffer Anton 41 11 SkannaKbok
1908 Per Peder 41 12 SkannaKbok
1908 Anders Ole 41 13 SkannaKbok
1908 Ole Erik 41 14 SkannaKbok
1908 Arne Ole 41 15 SkannaKbok
1908 Ole Andreas Anders 41 16 SkannaKbok
1908 Mikkel Olaf 41 17 SkannaKbok
1908 Ole Syver 41 18 SkannaKbok
1908 Inga Ole 41 11 SkannaKbok
1908 Magnhild Syver 41 12 SkannaKbok
1908 Olga Ole 41 13 SkannaKbok
1908 Thorbjørn Thorstein 42 19 SkannaKbok
1908 Oddvard Olaf 42 20 SkannaKbok
1908 Haakon Tryggve Martin 42 21 SkannaKbok
1908 Olav Kristoffer 42 22 SkannaKbok
1908 Hans Hermand 42 23 SkannaKbok
1908 Gunnar Syver 42 24 SkannaKbok
1908 Olav Brandt Ole 42 25 SkannaKbok
1908 Gunnar Martin 42 26 SkannaKbok
1908 Hans Martin 42 27 SkannaKbok
1909 Kjellaug Eirik 42 1 SkannaKbok
1909 Guri Tidemand 42 2 SkannaKbok
1909 Karine Ingvar 42 3 SkannaKbok
1909 Sigrid Gabriel 42 4 SkannaKbok
1909 Margit Anton 42 5 SkannaKbok
1909 Margit Anders 42 6 SkannaKbok
1909 Magnhild Kristian 42 7 SkannaKbok
1909 Oddleif Anders 43 1 SkannaKbok
1909 Ole Trond 43 2 SkannaKbok
1909 Sigurd Olaus 43 3 SkannaKbok
1909 Aasmund Arne 43 4 SkannaKbok
Anders Arne 43 5 SkannaKbok
1909 Vegger Hans 43 6 SkannaKbok
1909 Kaare Thorvald 43 7 SkannaKbok
1909 Ivar Martin 43 8 SkannaKbok
1909 Gunnar Peter 43 9 SkannaKbok
1909 Einar Johan 43 10 SkannaKbok
1909 Kari Sigurd 43 8 SkannaKbok
1909 Kristiane Kristoffer 43 9 SkannaKbok
1909 Ingrid Arne 43 10 SkannaKbok
1909 Ingebjørg Amanda Ole 43 11 SkannaKbok
1909 Maria Ole 43 12 SkannaKbok
1909 Ingebjørg Gunnar 43 13 SkannaKbok
1909 Olga Jens 43 14 SkannaKbok
1909 Gunhild Hans 43 15 SkannaKbok
1909 Hallgrim Anders 44 11 SkannaKbok
1909 Arne Arne 44 12 SkannaKbok
1909 Halfdan Knut 44 13 SkannaKbok
Sigurd Ole 44 14 SkannaKbok
1909 Steingrim Erik 44 15 SkannaKbok
1909 Erland Erik 44 16 SkannaKbok
1909 Reidar Olaus 44 17 SkannaKbok
1909 Arne Ole 44 18 SkannaKbok
1909 Thomas Thomas 44 19 SkannaKbok
1909 Anton Ingvald Lars 44 20 SkannaKbok
1909 Arnbjørg Astrid Marie Halgrim 44 16 SkannaKbok
1909 Aslaug Ole 44 17 SkannaKbok
1909 Thora Mathilde Anders 44 18 SkannaKbok
1909 Gudrun Syver 44 19 SkannaKbok
1909 Aaste Erik 44 20 SkannaKbok
1909 Gudrun Hermand 44 21 SkannaKbok
1909 Hjørdis Johannes 44 22 SkannaKbok
1909 Aslaug Anders 44 23 SkannaKbok
1909 Johan Matias 45 21 SkannaKbok
1910 Ole Olaus 45 1 SkannaKbok
1910 Arne Ole 45 2 SkannaKbok
1910 Hallgrim Ole 45 3 SkannaKbok
1910 Odmund Kristoffer 45 4 SkannaKbok
1910 Lars Andreas 45 5 SkannaKbok
1910 Sigurd Anders 45 6 SkannaKbok
1910 Gudbrand Ole 45 7 SkannaKbok
1910 Anton Ole 45 8 SkannaKbok
1910 Mikal Mikkel 45 9 SkannaKbok
1910 Tordis Mikkel 45 1 SkannaKbok
1910 Borghild Torvald 45 2 SkannaKbok
1910 Borghild Ole 45 3 SkannaKbok
1910 Sigrid Ole 45 4 SkannaKbok
1910 Gjertrud Erik 45 5 SkannaKbok
1910 Inga Nils 45 6 SkannaKbok
1910 Kari Gunnar 45 7 SkannaKbok
1910 Olaug Per 45 8 SkannaKbok
1910 Dina Syver 45 9 SkannaKbok
1910 Asbjørn Arne 46 10 SkannaKbok
1910 Einar Johan 46 11 SkannaKbok
1910 Martin Oddgeir Martin 46 12 SkannaKbok
1910 Kollbjørn Ole 46 13 SkannaKbok
1910 Eirik Knut 46 14 SkannaKbok
1910 Asbjørn Anton 46 15 SkannaKbok
1910 Anders Andreas 46 16 SkannaKbok
1910 Jørgen Gunnar 46 17 SkannaKbok
1910 Einar Ole 46 18 SkannaKbok
1910 Peter Peter Andreas 46 19 SkannaKbok
1910 Kristine Anton 46 10 SkannaKbok
1910 Olga Halvord 46 11 SkannaKbok
1910 Marit Herman 46 12 SkannaKbok
1910 Sigrid Eirik 46 13 SkannaKbok
1910 Jofrid Syver 46 14 SkannaKbok
1910 Sigrid Erik 46 15 SkannaKbok
1910 Anniken Marie Gustav Adolf 46 16 SkannaKbok
1910 Margit Ole 46 17 SkannaKbok
1910 Gjertrud Ole 46 18 SkannaKbok
1910 Maria Anders 46 19 SkannaKbok
1910 Ole Hans 47 20 SkannaKbok
1911 Einar Ole 47 1 SkannaKbok
1911 Harald Ole Andreas 47 2 SkannaKbok
1911 Haakon Edvard 47 SkannaKbok
1911 Ole Tidemand 47 3 SkannaKbok
1911 Olav Andreas 47 4 SkannaKbok
1911 Magne Laurits 47 5 SkannaKbok
1911 Olav Erik 47 6 SkannaKbok
1911 Ola Sigurd 47 7 SkannaKbok
1911 Inger Martin 47 1 SkannaKbok
1911 Ingebjørg Ole Andreas 47 2 SkannaKbok
1911 Aasta Trond 47 3 SkannaKbok
1911 Ragna Ole 47 4 SkannaKbok
1911 Valborg Torvald 47 5 SkannaKbok
1911 Maria Nils 47 6 SkannaKbok
1911 Magnhild Erik 47 7 SkannaKbok
1911 Ingeborg Even 47 8 SkannaKbok
1911 Solveig Johan 47 9 SkannaKbok
1911 Torbjørn Syver 48 8 SkannaKbok
1911 Arne Thomas 48 9 SkannaKbok
1911 Olav Andreas 48 10 SkannaKbok
1911 Erik Mikkel 48 11 SkannaKbok
1911 Tor Anders 48 12 SkannaKbok
1911 Halvor Arne 48 13 SkannaKbok
1911 Andres Ole 48 14 SkannaKbok
1911 Ole Mikkel 48 15 SkannaKbok
1911 Magnus Alfred Gerhard Anton 48 16 SkannaKbok
1911 Arne Martin 48 17 SkannaKbok
1911 Martin Herman 48 18 SkannaKbok
1911 Ingebjørg Erling 48 10 SkannaKbok
1911 Inga Jens 48 11 SkannaKbok
1911 Aslaug Knut 48 12 SkannaKbok
1911 Maria Ole 48 13 SkannaKbok
1912 Olaug Ole 48 1 SkannaKbok
1912 Ingebjørg Ole 48 2 SkannaKbok
1912 Olga Arne 48 3 SkannaKbok
1912 Olav Per 49 19 SkannaKbok
1912 Hallgrim Ole 49 1 SkannaKbok
1912 Kollbjørn Elling 49 2 SkannaKbok
1912 Asbjørn Kristian 49 3 SkannaKbok
1912 Kolbjørn Adolf Anker Halvor 49 4 SkannaKbok
1912 Johan William Nils Kristian 49 5 SkannaKbok
1912 Ole Syver 49 6 SkannaKbok
1912 Ragnar Anders 49 7 SkannaKbok
1912 Johan Peter 49 8 SkannaKbok
1912 Ottar Ole 49 9 SkannaKbok
1912 Ingebjørg Kristian 49 4 SkannaKbok
1912 Olave Nils 49 5 SkannaKbok
1912 Aslaug Ole 49 6 SkannaKbok
1912 Anne Johanne Anders 49 7 SkannaKbok
1912 Emma Erik 49 8 SkannaKbok
1912 Solveig Ole 49 9 SkannaKbok
1912 Marit Ole Andreas 49 10 SkannaKbok
1912 Helene Ole 49 11 SkannaKbok
1912 Eli Ole 49 12 SkannaKbok
1912 Olaug Arne 49 13 SkannaKbok
49 SkannaKbok
1912 Kristoffer Olaus 50 10 SkannaKbok
1912 Sigurd Anders 50 11 SkannaKbok
1912 Odd Kolbjørn Kristian 50 12 SkannaKbok
1912 Jens Andreas 50 13 SkannaKbok
1912 Haakon Kristoffer 50 14 SkannaKbok
1912 anders Peter Andreas 50 15 SkannaKbok
1912 Ola Ole 50 16 SkannaKbok
1912 Albert Nikolai Anders 50 17 SkannaKbok
Mikal Ole 50 18 SkannaKbok
1912 Erling Mikkel 50 19 SkannaKbok
1912 Erik Erik 50 20 SkannaKbok
Herman Elling 50 21 SkannaKbok
1912 Ingerid Isak 50 14 SkannaKbok
1912 Bergit Hans 50 15 SkannaKbok
1912 Sigrid Hans 50 16 SkannaKbok
1912 Berit Kristoffer 50 17 SkannaKbok
1912 Olga Lars 50 18 SkannaKbok
1912 Ingebjørg Hermand 50 19 SkannaKbok
1912 Ingebjørg Andreas 50 20 SkannaKbok
1912 Kari Knut 50 21 SkannaKbok
1912 Jørand Ole 50 22 SkannaKbok
1912 Guri Syver 50 23 SkannaKbok
1913 Ivar Syver 51 1 SkannaKbok
1913 Oddgeir Hermand 51 2 SkannaKbok
1913 Olav Ole Andreas 51 3 SkannaKbok
1913 Johannes Ole 51 4 SkannaKbok
1913 Birger Nils 51 5 SkannaKbok
1913 Olav Eirik 51 6 SkannaKbok
1913 Mikael Sigurd 51 7 SkannaKbok
1913 Ole Olaus 51 8 SkannaKbok
1913 Magnus Peter 51 9 SkannaKbok
1913 Inga Karoline Anders 51 24 SkannaKbok
1913 Klara Anders 51 25 SkannaKbok
1913 Jørend Mikkel 51 26 SkannaKbok
1913 Guri Gunnar 51 27 SkannaKbok
1913 Gunhild Trond 51 1 SkannaKbok
1913 Marie Tidemand 51 2 SkannaKbok
1913 Marie Erik 51 3 SkannaKbok
1913 Ragna Ole 51 4 SkannaKbok
1913 Olga Johan 51 5 SkannaKbok
1913 Hjørdis Laurits 51 6 SkannaKbok
1913 Kristen Thomas 52 10 SkannaKbok
1913 Gunnar Johan Gerhard 52 11 SkannaKbok
1913 Herman Ingvar 52 12 SkannaKbok
1913 Erik Erik 52 13 SkannaKbok
1913 Arne Olaf 52 14 SkannaKbok
1913 Sverre Reidar 52 15 SkannaKbok
1913 Hallvard Olaus 52 16 SkannaKbok
1913 Ole Andreas Kristoffer 52 17 SkannaKbok
1913 Oddmund Gunnar 52 18 SkannaKbok
1913 Arne Mikkel 52 19 SkannaKbok
1913 Anders Paul 52 20 SkannaKbok
1913 Ottar Arne 52 21 SkannaKbok
1913 Elin Nils 52 7 SkannaKbok
1913 Inger Thorvald 52 8 SkannaKbok
1913 Ragnhild Herman 52 9 SkannaKbok
1913 Gunvor Ivar 52 10 SkannaKbok
1913 Marit Hans 52 11 SkannaKbok
1913 Dorthe Ole 52 12 SkannaKbok
1913 Olava Anders 52 13 SkannaKbok
1913 Sigrid Johan 52 14 SkannaKbok
1913 Asbjørg Gudny Kristian 52 15 SkannaKbok
1913 Gunnar Thorvald 53 22 SkannaKbok
Georg 53 23 SkannaKbok
1913 Even Kristoffer 53 24 SkannaKbok
1913 Ole Ole Andreas 53 25 SkannaKbok
1913 Arne Erling 53 26 SkannaKbok
1913 Jørgen Georg Nils Johannes 53 27 SkannaKbok
1913 Olaf Narve 53 28 SkannaKbok
1914 Harald Ole 53 1 SkannaKbok
1914 Ola Anton 53 2 SkannaKbok
1914 Oddvin Syver 53 3 SkannaKbok
1914 Inger Herman 53 16 SkannaKbok
1914 Sigrid Olaf 53 17 SkannaKbok
1914 Sigrid Erik 53 1 SkannaKbok
1914 Margit Amalie Anders 53 2 SkannaKbok
1914 Magnhild Ingvar 53 3 SkannaKbok
1914 Magna Ole 53 4 SkannaKbok
1914 Olava Andreas 53 5 SkannaKbok
1914 Sigrid Ole 53 6 SkannaKbok
1914 Inga Ole 53 7 SkannaKbok
1914 Aasmund Ole 54 4 SkannaKbok
1914 Birger Erling 54 5 SkannaKbok
1914 Olaf Torvald 54 6 SkannaKbok
1914 Gunnar Olaus 54 7 SkannaKbok
1914 Ole Oscar 54 8 SkannaKbok
1914 Alfred Anders 54 9 SkannaKbok
1914 Per Sigurd 54 10 SkannaKbok
1914 Kristian Anton 54 11 SkannaKbok
1914 Haakon Kristoffer 54 12 SkannaKbok
1914 Ottar Ole 54 13 SkannaKbok
1914 Arne Ole 54 14 SkannaKbok
1914 Gunnvor Kristian 54 8 SkannaKbok
1914 Alma Ole 54 9 SkannaKbok
1914 Gunnvor Nils 54 10 SkannaKbok
1914 Lovise Peter Andreas 54 11 SkannaKbok
1914 Ragnhild Brandt Ole 54 12 SkannaKbok
1914 Marit Olaus 54 13 SkannaKbok
1914 Rollaug Ole 54 14 SkannaKbok
1914 Karine Hans 54 15 SkannaKbok
1914 Ingerid Olaus 54 16 SkannaKbok
1914 Anna Konstance Georg 54 17 SkannaKbok
1914 Olav Laurits 55 15 SkannaKbok
Arne Martin 55 16 SkannaKbok
1914 Albert Erik 55 17 SkannaKbok
1914 Haakon Arne 55 18 SkannaKbok
1914 Ivar Per 55 19 SkannaKbok
1914 Norvald Anders 55 20 SkannaKbok
1914 Olaf Reidar 55 21 SkannaKbok
1914 Hans Trond 55 22 SkannaKbok
1915 Gudmund Nikolai 55 1 SkannaKbok
1915 Ottar Johan 55 2 SkannaKbok
1915 Margit Solveig Johan 55 18 SkannaKbok
1915 Maren Thea Anders 55 19 SkannaKbok
1915 Anne Nikolai 55 20 SkannaKbok
1915 Helga Narve 55 21 SkannaKbok
1915 Inga Ingvard 55 22 SkannaKbok
1915 Margit Ellinor Olaf 55 1 SkannaKbok
1915 Signe Harald 55 2 SkannaKbok
1915 Tonette Ole 55 3 SkannaKbok
1915 Marit Harald 55 4 SkannaKbok
1915 Harald Halfdan 56 3 SkannaKbok
1915 Arne Gunnar 56 4 SkannaKbok
1915 Sigurd Syver 56 5 SkannaKbok
1915 Johan Kristian 56 6 SkannaKbok
1915 Johannes Nils 56 7 SkannaKbok
1915 Thoralv Herman 56 8 SkannaKbok
1915 Tryggve Torvald 56 9 SkannaKbok
1915 Ole Mikkel 56 10 SkannaKbok
1915 Torbjørn Tidemand 56 11 SkannaKbok
1915 Hans Hans 56 12 SkannaKbok
1915 Hans Hans 56 13 SkannaKbok
1915 Ivar Tvilling med no 1 af dødfødt af mandkj. Torvald 56 14 SkannaKbok
1915 Aslaug Mikkel 56 5 SkannaKbok
1915 Bergljot Olaf 56 6 SkannaKbok
1915 Sigrid, tvilling med no 15 af mandkj. Thomas 56 7 SkannaKbok
1915 Aslaug Helmer 56 8 SkannaKbok
1915 Anne Syver 56 9 SkannaKbok
1915 Ingerid Erik 56 10 SkannaKbok
1915 Ingebjørg Ole 56 11 SkannaKbok
1915 Margit Ole 56 12 SkannaKbok
1915 Borghild Mathilde Olaf 56 SkannaKbok
1915 Helga Hermand 56 13 SkannaKbok
1915 Kriatian  Tvilling m no 7 af Kv. kj. Thomas 57 15 SkannaKbok
1915 Ole Kristoffer 57 16 SkannaKbok
1915 Erik Ole Andreas 57 17 SkannaKbok
1915 Oddgeir Gunnar 57 18 SkannaKbok
1915 Kollbjørn Petter 57 19 SkannaKbok
1915 Olav Johan Edvard 57 20 SkannaKbok
1915 Ole Gustav 57 21 SkannaKbok
1915 Nils Nils 57 22 SkannaKbok
1915 Arne Martin 57 23 SkannaKbok
1915 Johan Oddgeir Ivar 57 24 SkannaKbok
1915 Olav Nils 57 25 SkannaKbok
1915 Hans Nils 57 26 SkannaKbok
1915 Olga Ingvar 57 14 SkannaKbok
1915 Maria Anton 57 15 SkannaKbok
1915 Borghild Hermand 57 16 SkannaKbok
1916 Maria Paul 57 1 SkannaKbok
1916 Amanda Olaf 57 2 SkannaKbok
1916 Gudrun Ole 57 3 SkannaKbok
1916 Ingerid Gunnar 57 4 SkannaKbok
1916 Kirsten Arne  57 5 SkannaKbok
1916 Berthe Olaf 57 6 SkannaKbok
1916 Ivar Mikkel 58 27 SkannaKbok
1916 Gunnar Anders 58 28 SkannaKbok
1916 Ola Mikkel 58 29 SkannaKbok
1916 Oddgeir Ole 58 30 SkannaKbok
1916 Kristoffer Andreas 58 31 SkannaKbok
1916 Ole Andreas Lars 58 1 SkannaKbok
1916 Gjermund Sigurd 58 2 SkannaKbok
1916 Knut Kristian 58 3 SkannaKbok
1916 Thorleif Anders 58 4 SkannaKbok
1916 Klara Mathilde Georg 58 7 SkannaKbok
1916 Jenny Ole 58 8 SkannaKbok
1916 Agnes Torstein 58 9 SkannaKbok
1916 Ingebjørg Kristoffer 58 10 SkannaKbok
1916 Inga Anders 58 11 SkannaKbok
1916 Anne Martin 58 12 SkannaKbok
1916 Gunnborg Thomas 58 13 SkannaKbok
1916 Gunnvor Brita Ole 58 14 SkannaKbok
1916 Anna Bertine Ole 58 15 SkannaKbok
1916 Guri Kristoffer 58 16 SkannaKbok
1916 Selma Ole 58 17 SkannaKbok
1916 Ragnar Petter Andreas 59 5 SkannaKbok
1916 Kristoffer Erik 59 6 SkannaKbok
1916 Olav Hans 59 7 SkannaKbok
1916 Magne Oskar Julius 59 8 SkannaKbok
1916 Torbjørn Torvald 59 9 SkannaKbok
1916 Magne Olaus 59 10 SkannaKbok
1916 Egil Julius Rolf 59 11 SkannaKbok
1916 Birger Invald 59 12 SkannaKbok
1916 Kaare Ole 59 13 SkannaKbok
1916 Ola Olaf 59 14 SkannaKbok
1916 Oddvar Ander 59 15 SkannaKbok
1916 Asbjørn Erlend 59 16 SkannaKbok
1916 Magnhild Ole 59 18 SkannaKbok
1916 Magnhild Jorunn Johan 59 19 SkannaKbok
1916 Gjertrud Mikkel 59 20 SkannaKbok
1916 Ingerid Peder 59 21 SkannaKbok
1916 Ingebjørg Kristian 59 22 SkannaKbok
1917 Kari Gustav 59 1 SkannaKbok
1917 Elise Olav 59 2 SkannaKbok
1917 Aagot Haldor 59 3 SkannaKbok
1917 Ingebjørg Mikkel 59 4 SkannaKbok
1916 Martin Ole 60 17 SkannaKbok
1916 Kaare Ole 60 18 SkannaKbok
1916 Gunvald Ole 60 19 SkannaKbok
1916 Andreas Anton 60 20 SkannaKbok
1916 Trond Hermand 60 21 SkannaKbok
1916 Sigurd Olaus 60 22 SkannaKbok
1916 Per Trond 60 23 SkannaKbok
1916 Kristoffer Johannes 60 24 SkannaKbok
1916 Ole Erik 60 25 SkannaKbok
1916 Johan Alfred Kristian 60 0 SkannaKbok
1916 Kjersti Thorstein 60 5 SkannaKbok
1916 Ingebjørg Martin 60 6 SkannaKbok
1916 Margit Halvdan 60 7 SkannaKbok
1916 Torbjørg Nils 60 8 SkannaKbok
1916 Anna Simen 60 9 SkannaKbok
1916 Alfhilde Anton 60 10 SkannaKbok
1916 Magnhild Eivind 60 11 SkannaKbok
1916 Berit Anders 60 12 SkannaKbok
1916 Halldis Lars 60 13 SkannaKbok
1916 Anna Hans 60 14 SkannaKbok
1917 Martin Oddgeir Anders 61 1 SkannaKbok
1917 Arne Narve 61 2 SkannaKbok
1917 Oskar Olaf 61 3 SkannaKbok
1917 Sigvard Ole Andreas 61 4 SkannaKbok
Olaf Helmer 61 5 SkannaKbok
1917 Olav Syver 61 6 SkannaKbok
1917 Kristian Tidemand 61 7 SkannaKbok
1917 Arne Erik 61 8 SkannaKbok
1917 Arne Arne 61 9 SkannaKbok
1917 Hermand Erling 61 10 SkannaKbok
1917 Olaf Nils 61 11 SkannaKbok
1917 Oddmund Mikkel 61 12 SkannaKbok
1917 Maria Anders 61 15 SkannaKbok
1917 Ingebjørg Johan Edvard 61 16 SkannaKbok
1917 Helga Emil 61 17 SkannaKbok
1917 Ingebjørg Hans 61 18 SkannaKbok
1917 Amunda Ole 61 1 SkannaKbok
1917 Marit Thomas 61 2 SkannaKbok
1917 Karen Thorvald 61 3 SkannaKbok
1917 Ingebjørg Amanda Thorvald 61 4 SkannaKbok
1917 Gunnar Ivar 62 13 SkannaKbok
Even Georg 62 14 SkannaKbok
1917 Olaf Torvald 62 15 SkannaKbok
1917 Ola Olaf 62 16 SkannaKbok
1917 Olav Andreas 62 17 SkannaKbok
1917 Olav Selmer Kristian 62 0 SkannaKbok
1917 Olav Gunnar 62 18 SkannaKbok
1917 Nils Kristian 62 19 SkannaKbok
1917 Asmund Ole 62 20 SkannaKbok
Kristoffer Ole 62 21 SkannaKbok
1918 Sigurd Ingvard 62 1 SkannaKbok
1918 Anne Ellef 62 5 SkannaKbok
1918 Marie Erik 62 6 SkannaKbok
1918 Gina Olaf 62 7 SkannaKbok
1918 Marie Ole 62 8 SkannaKbok
1918 Torny Gerd Nils 62 9 SkannaKbok
1918 Aslaug Johan 62 10 SkannaKbok
1918 Gudrun Kristian 62 11 SkannaKbok
1918 Margit Martin 62 12 SkannaKbok
1918 Oddvar Olaf 63 2 SkannaKbok
1918 Thomas Ole 63 3 SkannaKbok
1918 Hallgrim Gunnar 63 4 SkannaKbok
1918 Asbjørn Ole 63 5 SkannaKbok
1918 Einar Anders 63 6 SkannaKbok
1918 Asmund Petter 63 7 SkannaKbok
1918 Nils Olaus 63 8 SkannaKbok
1918 Ivar Oskar 63 9 SkannaKbok
1918 Oddleiv Mikkel 63 10 SkannaKbok
1918 Gudmund Petter 63 11 SkannaKbok
1918 Gfunvor Helene Arne 63 13 SkannaKbok
1918 Gudrun Ole 63 14 SkannaKbok
1918 Ingerid Sigurd 63 15 SkannaKbok
1918 Anne Thomas 63 16 SkannaKbok
1918 Dorthe Anton 63 1 SkannaKbok
1918 Sigrid Mikkel 63 2 SkannaKbok
1918 Sigrid Tidemand 63 3 SkannaKbok
1918 Kjellaug Per 63 4 SkannaKbok
1918 Øistein Torstein 64 12 SkannaKbok
1918 Johan Torvald 64 13 SkannaKbok
1918 Jesper Kristoffer 64 14 SkannaKbok
1918 Einar Erling 64 15 SkannaKbok
1918 Ole Anton 64 16 SkannaKbok
1918 Nils Nicolai 64 17 SkannaKbok
1918 Kaare Erlend 64 18 SkannaKbok
Leif Johannes 64 19 SkannaKbok
1918 Tidemand Sigurd 64 20 SkannaKbok
1918 Olaf Ole 64 21 SkannaKbok
1919 Tøran Odlaug Trond 64 5 SkannaKbok
1919 Ragnhild Erik 64 6 SkannaKbok
1919 Gudrun Elisabet Gerhard 64 7 SkannaKbok
1919 Anna Anders 64 8 SkannaKbok
1919 Anna Ole 64 9 SkannaKbok
Petra Peter Andreas 64 10 SkannaKbok
1919 Olaug Kristoffer 64 11 SkannaKbok
1919 Olaug Nils 64 12 SkannaKbok
1919 Karen(Tvilling m.N.10  Kvs.k.) Peter Andreas 64 13 SkannaKbok
1919 Sigrid Ole 64 14 SkannaKbok
1919 Sigurd Sigurd 65 22 SkannaKbok
1919 Anders Andreas 65 23 SkannaKbok
1919 Ole Ole 65 24 SkannaKbok
1919 Asbjørn Ole 65 25 SkannaKbok
1919 Haakon Ole 65 26 SkannaKbok
1919 Gunnar Olav 65 1 SkannaKbok
1919 Eivind Georg 65 2 SkannaKbok
1919 Arnfin Johan 65 3 SkannaKbok
1919 Gudrun Kristian 65 15 SkannaKbok
1919 Marie Ellef 65 16 SkannaKbok
Anne Marie Torstein 65 17 SkannaKbok
1919 Sigrid Johannes 65 18 SkannaKbok
1919 Inger Marie Ole 65 19 SkannaKbok
1919 Hjørdis Andreas 65 20 SkannaKbok
1919 Marie Hallstein 65 21 SkannaKbok
1919 Gudrun Thomas 65 1 SkannaKbok
1919 Helga Magnhild Harald 65 2 SkannaKbok
1919 Leiv Ole 66 4 SkannaKbok
1919 Peder Knut 66 5 SkannaKbok
1919 Martin Narve 66 6 SkannaKbok
1919 Ottar Erik 66 7 SkannaKbok
1919 Asbjørn Gustav 66 8 SkannaKbok
1919 Ole Anders 66 9 SkannaKbok
1919 Harald Nils 66 10 SkannaKbok
1919 Kjell Lars 66 11 SkannaKbok
1919 Olav Mikael Mikkel 66 12 SkannaKbok
1919 Orvar Helmer 66 13 SkannaKbok
1919 Bjarne Ivar 66 14 SkannaKbok
1919 Torbjørg Ole 66 3 SkannaKbok
1919 Aslaug Ole 66 4 SkannaKbok
1919 Ingebjørg Trond 66 5 SkannaKbok
1919 Gudrun Olaus 66 6 SkannaKbok
1919 Inger Marie Kristoffer 66 7 SkannaKbok
1919 Ida Mariane Kristian 66 8 SkannaKbok
1919 Arnbjørg Edvard 66 9 SkannaKbok
1919 Magnhild Syver 66 10 SkannaKbok
1919 Gunvor Mathilde Rolf 66 11 SkannaKbok
1919 Gudrun Torvald 66 12 SkannaKbok
1919 Olea Oskar 66 13 SkannaKbok
1919 Gudbrand Ole 67 15 SkannaKbok
1919 Bjarne Karl 67 16 SkannaKbok
1919 Elling Kristen 67 17 SkannaKbok
1919 Johan Torvald 67 18 SkannaKbok
1919 Ole Anders  67 19 SkannaKbok
1919 Andreas Ole 67 20 SkannaKbok
1919 Harald Torvald 67 21 SkannaKbok
1919 Haakon Magnus Even 67 22 SkannaKbok
1919 Oddleif Ingvald 67 23 SkannaKbok
1919 Gudbrand Martin 67 24 SkannaKbok
1920 Magnar Elling 67 1 SkannaKbok
1920 Aslaug Kristian 67 14 SkannaKbok
1920 Karine Olaus 67 15 SkannaKbok
1920 Magnhild Olaus 67 16 SkannaKbok
1920 Anne Ole  Andreas 67 17 SkannaKbok
1920 Kari Petter 67 18 SkannaKbok
1920 Kari Andreas 67 19 SkannaKbok
1920 Helga Nikolai 67 20 SkannaKbok
1920 Thora Gunnar 67 21 SkannaKbok
1920 Anne Nikolai 67 22 SkannaKbok
1920 Kollbjørn Olaf 68 2 SkannaKbok
1920 Oddleif Ole 68 3 SkannaKbok
1920 Bjarne Orvald Sigurd 68 4 SkannaKbok
1920 Toralf Olaf 68 5 SkannaKbok
1920 Oskar Gunnar 68 6 SkannaKbok
1920 Bjarne Oddgeir Ole 68 7 SkannaKbok
1920 Asbjørn Gunnar 68 8 SkannaKbok
1920 Asbjørn Nils 68 9 SkannaKbok
1920 Bjarne Mikkel 68 10 SkannaKbok
1920 Ola Magnus 68 11 SkannaKbok
1920 Edvard Emil 68 12 SkannaKbok
1920 Gudbrand Olaf 68 13 SkannaKbok
1920 Thomas Ole 68 14 SkannaKbok
1921 Kjellaug Magna Kristian 68 1 SkannaKbok
1921 Signe Martin 68 2 SkannaKbok
1921 Jenny Rolf 68 3 SkannaKbok
Klara Margit Nils 68 4 SkannaKbok
Mikkel 68 5 SkannaKbok
Ellef 68 6 SkannaKbok
1921 Margit Elling 68 7 SkannaKbok
1921 Gudrun Arne 68 8 SkannaKbok
1920 Gunnar Torfin Anders 69 15 SkannaKbok
1920 Hjalmar Oskar Ole 69 16 SkannaKbok
1920 Kristoffer Mikkel 69 17 SkannaKbok
1920 Arnfinn Hans 69 18 SkannaKbok
1920 Arnljot Eivind 69 19 SkannaKbok
1920 Ingvar Kollbjørn Erik 69 20 SkannaKbok
1920 Ottar Hans 69 21 SkannaKbok
1920 Johan Ole 69 22 SkannaKbok
1920 Gjermund Johan 69 23 SkannaKbok
1920 Ola Kolbjørn 69 24 SkannaKbok
1920 Audun Ole 69 25 SkannaKbok
1920 Thorbjørn Anders 69 26 SkannaKbok
1920 Martin Anton 69 27 SkannaKbok
1920 Astrid Ole 69 9 SkannaKbok
1920 Olaug Olaf 69 10 SkannaKbok
1920 Agnes Solveig Narve 69 11 SkannaKbok
Sigrid Ole 69 12 SkannaKbok
1920 Tordis Krestoffer 69 14 SkannaKbok
1920 Hjørdis Christian 69 13 SkannaKbok
1920 Margit Elling 69 15 SkannaKbok
1920 Ingeborg Einar 69 16 SkannaKbok
1920 Aaud K 69 17 SkannaKbok
1920 Tordis Torvald 69 18 SkannaKbok
1920 Anna Torvald 69 19 SkannaKbok
1920 Bertine Halstein 69 20 SkannaKbok
1920 Rut Agnes Torbjørn 69 21 SkannaKbok
1920 Ola Anders 70 28 SkannaKbok
1920 Olaf Anton 70 29 SkannaKbok
1920 Olaf Georg 70 30 SkannaKbok
1921 Hans Kristian 70 1 SkannaKbok
1921 Haakon Ole 70 2 SkannaKbok
Jul Arvid Ole 70 3 SkannaKbok
1921 Anders Kristen 70 4 SkannaKbok
1921 Hallvard Tidemand 70 5 SkannaKbok
1921 Asbjørn  Øgaard Lars 70 6 SkannaKbok
1921 Randolf Gustav 70 7 SkannaKbok
1921 Gudbrand Ole 70 8 SkannaKbok
1921 Mary Ingeborg Johan 70 22 SkannaKbok
1921 Sigrid Thorvald 70 23 SkannaKbok
1921 Martha Hans 70 24 SkannaKbok
1921 Kristine Olav 70 25 SkannaKbok
1921 Gudrun Ole 70 SkannaKbok
1921 Martha Gunnar 70 1 SkannaKbok
1921 Gudveig Helene Olaf 70 2 SkannaKbok
1921 Gudrun Marie Aksel 70 3 SkannaKbok
1921 Hjalmar Ole 71 9 SkannaKbok
1921 Asbjørn Ivar 71 10 SkannaKbok
1921 Kåre Kristian 71 11 SkannaKbok
1921 Aksel Norman Thor 71 12 SkannaKbok
1921 Kjell Kristoffer 71 13 SkannaKbok
1921 Mikkel Knut 71 14 SkannaKbok
1921 Sverre Kristian Gerh. Anton 71 15 SkannaKbok
1921 Einar Peter 71 16 SkannaKbok
1921 Anton Sigurd 71 17 SkannaKbok
1921 Egil Erik 71 18 SkannaKbok
Johan Sigurd 71 19 SkannaKbok
1922 Ruth Agnes Ole 71 4 SkannaKbok
1922 Ingebjørg Synnøve Olav 71 5 SkannaKbok
1922 Gunhild Johan 71 6 SkannaKbok
1922 Gunbjørg Nils 71 7 SkannaKbok
1922 Gunhild Ellev 71 8 SkannaKbok
1922 Sigrid Mikkel 71 9 SkannaKbok
1922 Maria Nikolai 71 10 SkannaKbok
1922 Ragnhild Kristen 71 11 SkannaKbok
1922 Ingebjørg Trond 71 12 SkannaKbok
1922 Borghild Kristian 71 13 SkannaKbok
1922 Atle Anders 72 1 SkannaKbok
1922 Bjarne Anton 72 2 SkannaKbok
1922 Edvin Andreas 72 3 SkannaKbok
1922 Ole Ole 72 4 SkannaKbok
1922 Kolbjørn Ole 72 5 SkannaKbok
1922 Ole Einar Einar 72 6 SkannaKbok
Helge Johan Erling 72 7 SkannaKbok
1922 Arne Arne 72 8 SkannaKbok
1922 Ole Michael 72 9 SkannaKbok
1922 Arne Olaus 72 10 SkannaKbok
1922 Martha Mikkel 72 14 SkannaKbok
Astrid Kristian 72 15 SkannaKbok
1922 Margit Georg 72 16 SkannaKbok
1922 Kjellaug Andreas 72 17 SkannaKbok
1922 Marit Ole 72 18 SkannaKbok
1922 Ragna Ole 72 19 SkannaKbok
1922 Tora Eivind 72 20 SkannaKbok
1922 Johan Syver 73 11 SkannaKbok
1922 Oddgeir Nils 73 12 SkannaKbok
1922 Sigurd Johan 73 13 SkannaKbok
1922 Thorleif Andreas 73 14 SkannaKbok
1922 Ole Martin 73 15 SkannaKbok
1922 Erling Sigurd 73 16 SkannaKbok
1922 Leiv 73 17 SkannaKbok
1922 Johannes Oskar 73 18 SkannaKbok
1922 Arne Gustav August 73 19 SkannaKbok
1922 Jørgen Ole 73 20 SkannaKbok
1923 Ingrid Engebret 73 1 SkannaKbok
1923 Martha Torvald 73 2 SkannaKbok
1923 Halldis Lars 73 3 SkannaKbok
1923 Aagot Kristian 73 4 SkannaKbok
1923 Marta Hans 73 5 SkannaKbok
1923 Kari Emil 73 6 SkannaKbok
1923 Ingrid Torvald 73 7 SkannaKbok
1923 Signe Anders 73 8 SkannaKbok
1923 Ottar Erling 74 1 SkannaKbok
1923 Oddleif Tidemand 74 2 SkannaKbok
1923 Erik Arvid Andreas 74 3 SkannaKbok
1923 Gudbrand Torstein 74 4 SkannaKbok
1923 Ottar Kristian 74 5 SkannaKbok
1923 Sigurd Petter 74 6 SkannaKbok
1923 Kristian Nikolai 74 7 SkannaKbok
1923 Helge Georg 74 8 SkannaKbok
1923 Johan Sigurd 74 9 SkannaKbok
1923 Odd Bjarne Ole 74 10 SkannaKbok
1923 Helga Otilia Knut 74 9 SkannaKbok
1923 Signe Margrethe Sigurd 74 10 SkannaKbok
1923 Ingrid Hans 74 11 SkannaKbok
1923 Olea Anton 74 12 SkannaKbok
1923 Anne Hans 74 13 SkannaKbok
1923 Gudrun Bergliot Jesper 74 14 SkannaKbok
1923 Erik Johan 75 11 SkannaKbok
1923 Bjørn Anton 75 12 SkannaKbok
1923 Arne Ole 75 13 SkannaKbok
1923 Anton Kristoffer 75 14 SkannaKbok
1923 Haakon Karl 75 15 SkannaKbok
1923 Leif Erling 75 16 SkannaKbok
1923 Olav Øistein Erling 75 17 SkannaKbok
1923 Einar Ole 75 0 SkannaKbok
Ivar Arne 75 18 SkannaKbok
1923 Herman Emil 76 19 SkannaKbok
1923 Ola Martin 76 20 SkannaKbok
1923 Gunnar Anders 76 21 SkannaKbok
1923 Asbjørn Bjarne Narve 76 22 SkannaKbok
1924 Arvid Johannes Einar 76 1 SkannaKbok
1924 Anton Engebret 76 2 SkannaKbok
1924 Harald Olaf 76 3 SkannaKbok
1924 Tora Ole 76 1 SkannaKbok
1924 Bertine Anton 76 2 SkannaKbok
1924 Alma Ole 76 3 SkannaKbok
1924 Alma Ingvarda Andreas 76 4 SkannaKbok
1924 Helga Even 76 0 SkannaKbok
1924 Olaug Syver 76 5 SkannaKbok
1924 Aud Nils 76 6 SkannaKbok
1924 Olga Ingegerd Ingvard 76 7 SkannaKbok
1924 Arne Ole 77 4 SkannaKbok
1924 Oddgeir Ole 77 5 SkannaKbok
1924 Torvald Johan 77 6 SkannaKbok
1924 Harald Eiliv 77 7 SkannaKbok
1924 Anton Ole 77 8 SkannaKbok
1924 Knut Aksel 77 9 SkannaKbok
1924 Erland Harald Kristoffer 77 10 SkannaKbok
1924 Hjørdis Even 77 8 SkannaKbok
1924 Kjellaug Emil 77 9 SkannaKbok
1924 Bjørg Kristen 77 10 SkannaKbok
1924 Rangdi Mikkel 77 11 SkannaKbok
1924 Aase Trygve 77 12 SkannaKbok
1924 Reidar Hjalmar 78 11 SkannaKbok
1924 Kristian Ole 78 12 SkannaKbok
1924 Hallvard Georg 78 13 SkannaKbok
1924 Olav Ole 78 14 SkannaKbok
1924 Olav Ole 78 15 SkannaKbok
1924 Gunnar Andreas 78 16 SkannaKbok
1924 Olav Gustav 78 17 SkannaKbok
1924 Bjarne Olav 78 18 SkannaKbok
1924 Torbjørg Kristian 78 13 SkannaKbok
1924 Bertine Thomas 78 14 SkannaKbok
1924 Borghild Ole 78 15 SkannaKbok
1924 Arnbjørg Anton 78 16 SkannaKbok
1924 Dortea Arne 78 0 SkannaKbok
1924 Bertha Knut 78 17 SkannaKbok
1924 Inger Bertine Nikolai 78 18 SkannaKbok
1924 Astrid Torvald 78 19 SkannaKbok
1924 Karsten Hans 79 19 SkannaKbok
1924 Rolf Dagfinn Gerhard 79 20 SkannaKbok
1924 Magnhild Kristian 79 20 SkannaKbok
1924 Ingerid Mikkel 79 21 SkannaKbok
1924 Helene Johan 79 22 SkannaKbok
1924 Kjellaug Ivar 79 23 SkannaKbok
1924 Gerda Karoline Karl 79 24 SkannaKbok
1924 Ingrid Thor 79 25 SkannaKbok
1924 Astrid Sonja Sigurd 79 26 SkannaKbok
1924 Petra Ole 79 0 SkannaKbok